spot_img
11.2 C
New York
Thứ Hai, Tháng Ba 27, 2023

Sản xuất hàng hóa là gì? Điều kiện ra đời, tồn tại và đặc trưng – https://wincat88.com

( Last Updated On : 02/04/2022 )Sản xuất hàng hóa là gì ? Điều kiện sinh ra sống sót và đặc trưng lợi thế của sản xuất hàng hóa .

1. Sản xuất hàng hóa là gì ?

Trong lịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội, có hai loại hình kinh tế là kinh tế tự nhiên và kinh tế hàng hóa.

Kinh tế tự nhiên là hình thức tổ chức triển khai kinh tế tài chính mà mẫu sản phẩm làm ra chỉ dùng để thỏa mãn nhu cầu những nhu yếu của người sản xuất trong nội bộ đơn vị chức năng kinh tế tài chính. Đó là kiểu sản xuất tự cấp, tự cung tự túc. Kinh tế hàng hóa là hình thức tổ chức triển khai kinh tế tài chính, trong đó diễn ra quy trình sản xuất và trao đổi hàng hóa .

Sản xuất hàng hóa là sản xuất ra mẫu sản phẩm để bán. Nói cách khác, sản xuất hàng hóa là kiểu tổ chức triển khai sản xuất trong đó mẫu sản phẩm làm ra không phải để cung ứng nhu yếu tiêu dùng của chính người trực tiếp sản xuất mà là để phân phối nhu yếu tiêu dùng của người khác, trải qua việc trao đổi, mua và bán .
– Các kiểu sản xuất hàng hóa trong lịch sử vẻ vang :

  • Sản xuất hàng hóa giản đơn
  • Sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa
  • Sản xuất hàng hóa xã hội chủ nghĩa

2. Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa

Sản xuất hàng hóa sinh ra sống sót dựa trên hai điều kiện kèm theo :

Thứ nhất: Có sự phân công lao động xã hội. Phân công lao động xã hội là sự chuyên môn hóa sản xuất, phân chia lao động xã hội vào các ngành, các vùng, các lĩnh vực sản xuất khác nhau.

Phân công lao động xã hội làm cho việc trao đổi loại sản phẩm trở thành tất yếu, do tại, khi có phân công lao động xã hội, mỗi người, mỗi cơ sở chỉ sản xuất một hoặc một vài thứ mẫu sản phẩm nhất định, nhưng nhu yếu của đời sống yên cầu họ phải có nhiều loại mẫu sản phẩm khác nhau, do đó, họ cần đến mẫu sản phẩm của nhau, trao đổi với nhau. Mặt khác, nhờ có phân công lao động xã hội, chuyên môn hóa sản xuất làm cho hiệu suất lao động tăng lên, loại sản phẩm thặng dư ngày càng nhiều và trao đổi mẫu sản phẩm ngày càng phổ cập .
Như vậy, phân công lao động xã hội là cơ sở, là tiền đề của sản xuất hàng hóa. Phân công lao động xã hội ngày càng tăng trưởng, thì sản xuất và trao đổi hàng hóa càng lan rộng ra, phong phú hơn .
Tuy nhiên, nếu chỉ có phân công lao động xã hội thôi thì chưa đủ. Để sản xuất hàng hóa sinh ra và sống sót còn phải có một điều kiện kèm theo nữa .

Thứ hai: Có sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế giữa những người sản xuất; tức những người sản xuất trở thành những chủ thể sản xuất, độc lập nhất định, từ đó sản phẩm làm ra thuộc quyền sở hữu hoặc do họ chi phối. Do vậy, người này muốn tiêu dùng sản phẩm lao động của người khác cần phải thông qua trao đổi mua bán hàng hóa.

Trong lịch sử, sự tách biệt này do chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất quy định vì trong chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất thì tư liệu sản xuất thuộc sở hữu của mỗi cá nhân và kết quả là sản phẩm làm ra thuộc quyền sở hữu của họ, nó trở thành hàng hóa. Còn trong điều kiện của nền sản xuất hiện đại, sự tách biệt này còn do các hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất và sự tách rời giữa quyền sở hữu và quyền sử dụng đối với tư liệu sản xuất quy định.

Đó là hai điều kiện cần và đủ của sản xuất hàng hóa. Thiếu một trong hai điều kiện đó sẽ không có sản xuất hàng hóa.

Từ hai điều kiện kèm theo sinh ra và sống sót của sản xuất hàng hóa ta thấy : với phân công lao động xã hội, lao động của người sản xuất hàng hóa mang đặc thù lao động xã hội vì loại sản phẩm của họ là để cho xã hội, phân phối nhu yếu của xã hội. Nhưng với sự tách biệt tương đối về kinh tế tài chính, thì lao động của họ lại mang đặc thù là lao động tư nhân, vì việc sản xuất cái gì, như thế nào lại là việc làm riêng, mang đặc thù độc lập của mỗi người. Lao động tư nhân đó hoàn toàn có thể tương thích hoặc không tương thích với lao động xã hội. Đó chính là xích míc cơ bản của sản xuất hàng hóa. Mâu thuẫn giữa lao động tư nhân và lao động xã hội là cơ sở, mầm mống của khủng hoảng cục bộ sản xuất thừa .

3. Đặc trưng và lợi thế của sản xuất hàng hóa

Sản xuất tự cung tự túc tự cấp sống sót phổ cập trong những phương pháp sản xuất trước chủ nghĩa tư bản, khi mà lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội còn kém tăng trưởng. Lúc đầu, người ta trao đổi những loại sản phẩm vượt quá nhu yếu tiêu dùng trực tiếp của họ, trao đổi mang đặc thù ngẫu nhiên giữa những công xã hoặc giữa những thành viên của những công xã. Dần dần trao đổi trở nên tiếp tục hơn và cùng với thời hạn, tối thiểu cũng có một phần loại sản phẩm lao động được sản xuất ra với ý đồ Giao hàng cho mục đích trao đổi .
Khi trao đổi hàng hóa trở nên thông dụng, liên tục và trở thành mục đích của người sản xuất thì nền sản xuất hàng hóa sinh ra .
Những hình thức tiên phong của sản xuất hàng hóa ( sản xuất hàng hóa giản đơn ) Open ngay từ thời kỳ tan rã của chính sách công xã nguyên thủy và chúng liên tục sống sót, tăng trưởng ở những phương pháp sản xuất tiếp theo .
So với sản xuất tự cung tự túc tự cấp, sản xuất hàng hóa có những lợi thế hơn hẳn :Thứ nhất : Sản xuất hàng hóa sinh ra trên cơ sở của phân công lao động xã hội, chuyên môn hóa sản xuất. Do đó, nó khai thác được những lợi thế về tự nhiên xã hội, kỹ thuật của từng người, từng cơ sở cũng như từng vùng, từng địa phương. Đồng thời, sự tăng trưởng của sản xuất hàng hóa lại có ảnh hưởng tác động trở lại, thôi thúc sự tăng trưởng của phân công lao động xã hội, làm cho chuyên môn hóa lao động ngày càng tăng, mối liên hệ giữa những ngành, những vùng ngày càng trở nên lan rộng ra thâm thúy. Từ đó, nó phá vỡ tính tự cấp tự cung tự túc, sự bảo thủ, ngưng trệ, lỗi thời của mỗi ngành, mỗi địa phương làm cho hiệu suất lao động xã hội tăng lên nhanh gọn, nhu yếu của xã hội được cung ứng không thiếu hơn. Khi sản xuất và trao đổi hàng hóa lan rộng ra giữa những vương quốc, thì nó còn khai thác được lợi thế của những vương quốc với nhau .
Thứ hai : Trong nền sản xuất hàng hóa, quy mô sản xuất không còn bị số lượng giới hạn bởi nhu yếu và nguồn lực mang tính hạn hẹp của mỗi cá thể, mái ấm gia đình, mỗi cơ sở, mỗi vùng, mỗi địa phương, mà nó được lan rộng ra, dựa trên cơ sở nhu yếu và nguồn lực của xã hội. Điều đó lại tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho việc ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thôi thúc sản xuất tăng trưởng .
Thứ ba : Trong nền sản xuất hàng hóa, sự tác động ảnh hưởng của những quy luật vốn có của sản xuất và trao đổi hàng hóa như quy luật giá trị, cung – cầu, cạnh tranh đối đầu buộc người sản xuất hàng hóa phải luôn luôn năng động, nhạy bén, biết thống kê giám sát, nâng cấp cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao hiệu suất, chất lượng và hiệu suất cao kinh tế tài chính, nâng cấp cải tiến hình thức, quy cách và chủng loại hàng hóa, làm cho chi phí sản xuất hạ xuống phân phối nhu yếu, thị hiếu của người tiêu dùng ngày càng cao hơn .
Thứ tư : Trong nền sản xuất hàng hóa, sự tăng trưởng của sản xuất, sự lan rộng ra và giao lưu kinh tế tài chính giữa những cá thể, giữa những vùng, giữa những nước không chỉ làm cho đời sống vật chất mà cả đời sống văn hóa truyền thống, niềm tin cũng được nâng cao, phong phú và đa dạng và phong phú hơn .
Tóm lại, nếu như sản xuất tự cung tự túc tự cấp bị số lượng giới hạn bởi nhu yếu và nguồn lực mang tính hạn hẹp của mỗi cá thể, mỗi mái ấm gia đình, mỗi địa phương, quy mô sản xuất nhỏ, không tạo được động lực thôi thúc sản xuất tăng trưởng. nên đời sống vật chất, văn hóa truyền thống, niềm tin của mỗi người còn nghèo nàn, lỗi thời, thì ngược lại, sản xuất hàng hóa tạo được động lực thôi thúc sản xuất tăng trưởng, làm cho sản xuất tương thích với nhu yếu, từ đó mà góp thêm phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa truyền thống, ý thức của mỗi cá thể và toàn xã hội .
Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, sản xuất hàng hóa cũng có những mặt trái của nó như phân hóa giàu – nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa, tiềm ẩn những năng lực khủng hoảng cục bộ, phá hoại môi trường sinh thái, xã hội …

Để phát triển nền sản xuất hàng hóa ở Việt Nam hiện nay, một mặt phải chuyển đổi cơ cấu kinh tế (vùng, ngành nghề, lao động, tăng cường đào tạo nghề) để tạo ra tính chuyên môn hóa, tăng cường tham gia phân công và hợp tác quốc tế, xây dựng và phát triển hệ thống thị trường; mặt khác, phải đa dạng hóa sở hữu và các hình thức tổ chức kinh tế, hoàn thiện hệ thống luật pháp và chính sách kinh tế – xã hội, phát triển cơ sở hạ tầng…

4. Những hạn chế của sản xuất hàng hóa

Kinh tế hàng hóa có mặt tích cực như đã nêu trên, đồng thời có mặt trái, mặt hạn chế bộc lộ :

  • Phân hóa giàu nghèo
  • Điều tiết tự phát nền kinh tế (bàn tay vô hình)
  • Khủng hoảng, lạm phát, thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, cạnh tranh không lành mạnh, làm giàu bất chính, suy thoái đạo đức, tệ nạn xã hội và tội phạm phát triển.

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU