spot_img
12 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Mười 1, 2022

Mức lương tối thiểu vùng (Region-based Minimum Wage) là gì?

Mức lương tối thiểu vùng ( tạm dịch : Region-based Minimum Wage ) là mức lương vận dụng so với người lao động thao tác theo hợp đồng lao động theo qui định .Mức lương tối thiểu vùng (Region-based Minimum Wage) là gì? - Ảnh 1.Mức lương tối thiểu vùng ( Region-based Minimum Wage ) ( Ảnh : USA today )

Mức lương tối thiểu vùng (Region-based Minimum Wage)

Mức lương tối thiểu vùng – danh từ, trong tiếng Anh tạm dịch là Region-based Minimum Wage.

Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận.

Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn

1. Doanh nghiệp hoạt động giải trí trên địa phận nào thì vận dụng mức lương tối thiểu vùng qui định so với địa phận đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị chức năng, Trụ sở hoạt động giải trí trên những địa phận có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị chức năng, Trụ sở hoạt động giải trí ở địa phận nào, vận dụng mức lương tối thiểu vùng qui định so với địa phận đó .2. Doanh nghiệp hoạt động giải trí trong khu công nghiệp, khu công nghiệp nằm trên những địa phận có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì vận dụng theo địa phận có mức lương tối thiểu vùng cao nhất .3. Doanh nghiệp hoạt động giải trí trên địa phận có sự đổi khác tên hoặc chia tách thì trong thời điểm tạm thời vận dụng mức lương tối thiểu vùng qui định so với địa phận trước khi đổi khác tên hoặc chia tách cho đến khi nhà nước có qui định mới .

4. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. 

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động giải trí trên địa phận là thành phố thường trực tỉnh được xây dựng mới từ một địa phận hoặc nhiều địa phận thuộc vùng IV thì vận dụng mức lương tối thiểu vùng qui định so với địa phận thành phố thường trực tỉnh còn lại .

Mức lương tối thiểu vùng ở Việt Nam

1. Qui định mức lương tối thiểu vùng vận dụng so với người lao động thao tác ở doanh nghiệp như sau :a ) Mức 4.420.000 đồng / tháng, vận dụng so với doanh nghiệp hoạt động giải trí trên địa phận thuộc vùng I .

b) Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

c ) Mức 3.430.000 đồng / tháng, vận dụng so với doanh nghiệp hoạt động giải trí trên địa phận thuộc vùng III .d ) Mức 3.070.000 đồng / tháng, vận dụng so với doanh nghiệp hoạt động giải trí trên địa phận thuộc vùng IV .

2. Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được qui định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. (Theo Nghị định Số: 90/2019/NĐ-CP)

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU