spot_img
13.8 C
New York
Thứ Năm, Tháng Mười 6, 2022

Thủ tục hành chính là gì? Đặc điểm và phân loại thủ tục hành chính?

Thủ tục hành chính ( Administrative formalities ) là gì ? Thủ tục hành chính tiếng Anh là gì ? Đặc điểm và phân loại thủ tục hành chính ? Thủ tục hành chính được hiểu là trình tự xử lý bất kể một trách nhiệm riêng biệt, đơn cử nào trong nghành nghề dịch vụ quản trị hành chính Nhà nước .

Quy trình và phương pháp để xử lý việc làm trong hoạt động giải trí hành chính nhà nước thường được gọi là thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính có vai trò quan trọng trong quản trị hành chính nhà nước nhằm mục đích bảo vệ cho mọi chủ trương, chủ trương của Đảng và Nhà nước phát hành sẽ được triển khai trong thực tiễn. Bài viết sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu và khám phá 1 số ít điều về thủ tục hành chính theo lao lý của pháp lý hiện hành.

Thủ tục hành chính là gì? Đặc điểm và phân loại thủ tục hành chính?

Luật sư tư vấn pháp luật về các thủ tục hành chính: 1900.6568

Căn cứ pháp lý:

– Nghị định 63/2010 / NĐ-CP về trấn áp thủ tục hành chính. – Nghị định 92/2017 / NĐ-CP về sửa đổi Nghị định tương quan đến trấn áp thủ tục hành chính.

1. Thủ tục hành chính là gì?

Thủ tục hành chính được hiểu là trình tự giải quyết bất kỳ một nhiệm vụ cá biệt, cụ thể nào trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước.“Trình tự thực hiện” là thứ tự các bước tiến hành của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính trong giải quyết một công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức.  Hiện nay có nhiều quan điểm về thế  nào là thủ tục hành chính.

Quan điểm thứ nhất đươc đưa ra như sau : thủ tục hành chính là trình tự xử lý bất kể một trách nhiệm riêng biệt, đơn cử nào trong nghành nghề dịch vụ quản trị hành chính Nhà nước Quan điểm thứ hai lại cho rằng hủ tục hành chính là trình tự, phương pháp để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực thi trách nhiệm và để cá thể và tổ chức triển khai thực thi khi thanh toán giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước Quan điểm thứ ba, Thủ tục hành chính là một loạt những lao lý về trình tự thời hạn, về khoảng trống về phương pháp xử lý việc làm của những cơ quan hành chính nhà nước trong mối liên hệ với những cơ quan, tổ chức triển khai và cá nhân công dân .

Xem thêm: Trường hợp được tạm giữ người vi phạm theo thủ tục hành chính

Khoản 1 điều 3 Nghị định 63/2010 / NĐ-CP về trấn áp thủ tục hành chính đưa ra khái niệm như sau : “ Thủ tục hành chính là trình tự, phương pháp triển khai, hồ sơ và nhu yếu, điều kiện kèm theo do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền pháp luật để xử lý một việc làm đơn cử tương quan đến cá thể, tổ chức triển khai. ”

2. Thủ tục hành chính tiếng Anh là gì? 

Thủ tục hành chính tiếng Anh là: Administrative formalities

3. Đặc điểm thủ tục hành chính

a, Nguyên tắc của thủ tục hành chính.

Về đặc thù của thủ tục hành chính, nhìn chung những thủ tục hành chính mang những đặc thù chung như : được kiểm soát và điều chỉnh đa phần bằng những quy phạm thủ tục hành chính, trình tự thực thi thẩm quyền trong quản trị hành chính nhà nước, thủ tục hành chính thường mang tính phong phú, phức tạp ; thủ tục hành chính mang tính năng động. Điều 7 Nghị định 63/2010 / NĐ-CP ghi nhận việc thực thi những thủ tục hành chính được lao lý phải bảo vệ những nguyên tắc sau : 1. Đơn giản, dễ hiểu và dễ triển khai. 2. Phù hợp với mục tiêu quản trị hành chính nhà nước .

Xem thêm: Trách nhiệm thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

3. Bảo đảm quyền bình đẳng của những đối tượng người tiêu dùng triển khai thủ tục hành chính. 4. Tiết kiệm thời hạn và ngân sách của cá thể, tổ chức triển khai và cơ quan hành chính nhà nước. 5. Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng điệu, hiệu suất cao của những lao lý về thủ tục hành chính ; thủ tục hành chính phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền lao lý trên cơ sở bảo vệ tính liên thông giữa những thủ tục hành chính tương quan, thực thi phân công, phân cấp rõ ràng, minh bạch, hài hòa và hợp lý ; dự án Bất Động Sản, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có lao lý về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan nào, cơ quan đó phải có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn hảo. Thủ tục hành chính đã và đang có ý nghĩa nhất định trong quy trình quản lí hành chính nhà nước đó là : bảo vệ cho những lao lý nội dung của luật hành chính được triển khai ; bảo vệ cho những quy phạm nội dung của những ngành luật khác đi vào đời sống, bảo vệ cho việc thi hành những quyết định hành động HC được thống nhất ; Làm giảm sự phiền hà, củng cố được quan hệ giữa Nhà nước và công dân ; Đáp ứng nhu yếu quản trị nhà nước so với ngành, nghành nhất định ; Bảo đảm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền lợi hợp pháp của cá thể, tổ chức triển khai ; Là giải pháp tối ưu trong những giải pháp hoàn toàn có thể được thực thi để bảo vệ nhu yếu quản trị nhà nước và bảo vệ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền lợi hợp pháp của cá thể, tổ chức triển khai.

b, Yêu cầu về  bộ phận tạo thành cơ bản của thủ tục hành chính.

Khoản 2 điều 1 Nghị định 92/2017 / NĐ-CP về sửa đổi Nghị định tương quan đến trấn áp thủ tục hành chính lao lý việc thực thi thủ tục hành chính phải bảo vệ những nhu yếu nhất định. Thủ tục hành chính phải được pháp luật trong văn bản quy phạm pháp luật theo đúng thẩm quyền được pháp luật tại Luật phát hành văn bản quy phạm pháp luật. Việc pháp luật một thủ tục hành chính chỉ triển khai xong khi cung ứng rất đầy đủ những bộ phận tạo thành cơ bản sau đây : – Tên thủ tục hành chính ; – Trình tự thực thi ;

Xem thêm: Thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử

– Cách thức triển khai ; – Thành phần, số lượng hồ sơ ; – Thời hạn xử lý ; – Đối tượng triển khai thủ tục hành chính ; – Cơ quan xử lý thủ tục hành chính ; – Trường hợp thủ tục hành chính phải có mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính ; tác dụng thực thi thủ tục hành chính ; nhu yếu, điều kiện kèm theo ; phí, lệ phí thì mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính ; hiệu quả triển khai thủ tục hành chính ; nhu yếu, điều kiện kèm theo ; phí, lệ phí là bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính. Khi được luật giao lao lý về thủ tục hành chính, cơ quan, người có thẩm quyền phát hành văn bản quy phạm pháp luật có nghĩa vụ và trách nhiệm lao lý khá đầy đủ, rõ ràng, chi tiết cụ thể, đơn cử về những bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính theo pháp luật nêu trên. Tên của thủ tục hành chính

Xem thêm: Niêm yết công khai thủ tục hành chính

Tên của thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể, ngắn gọn; chính xác và thống nhất trong tất cả các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính đó.

Tên của thủ tục hành chính gồm : Từ hoặc cụm từ chỉ hành vi của cơ quan nhà nước hoặc cá thể, tổ chức triển khai tích hợp với tên hiệu quả của thủ tục hành chính và phối hợp so với từng đối tượng người tiêu dùng, nghành nghề dịch vụ đơn cử ( nếu có ) hoặc phối hợp với cụm từ chỉ sự vật, vấn đề mà cơ quan nhà nước muốn quản trị hoặc cá thể, tổ chức triển khai mong ước đạt được. Trình tự thực thi thủ tục hành chính Trình tự triển khai thủ tục hành chính được pháp luật rõ ràng, đơn cử những bước triển khai ; phân định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm và nội dung việc làm của cơ quan nhà nước và cá thể, tổ chức triển khai khi tham gia triển khai. Đồng thời, những bước thực thi phải được sắp xếp theo thứ tự tương thích về thời hạn, tiến trình và cấp có thẩm quyền giải quyết và xử lý ; vận dụng tối đa chính sách liên thông. Cách thức triển khai thủ tục hành chính Cách thức thực thi thủ tục hành chính được pháp luật rõ ràng, đơn cử ; tương thích điều kiện kèm theo của cơ quan xử lý thủ tục hành chính và tạo điều kiện kèm theo thuận tiện tối đa cho cá thể, tổ chức triển khai với ngân sách thấp nhất. Hồ sơ Hồ sơ để xử lý thủ tục hành chính được pháp luật rõ ràng, đơn cử về tên, quy cách, số lượng của từng thành phần hồ sơ, số lượng bộ hồ sơ. Thành phần hồ sơ, số lượng từng thành phần hồ sơ phải thực sự thiết yếu cho việc xử lý thủ tục hành chính, phân phối được tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo được pháp lý lao lý, bảo vệ mục tiêu quản trị nhà nước ; thành phần hồ sơ không trùng với thành phần hồ sơ của một thủ tục hành chính khác có tác dụng là thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính dự kiến lao lý hoặc thành phần hồ sơ là hiệu quả do chính cơ quan xử lý thủ tục hành chính đang quản trị ; quy cách của thành phần hồ sơ phong phú, dễ triển khai để tạo thuận tiện cho cá thể, tổ chức triển khai .

Xem thêm: Mức thu và tỷ lệ để lại lệ phí thủ tục hành chính tại Phú Thọ

Thời hạn xử lý thủ tục hành chính Thời hạn xử lý thủ tục hành chính được lao lý rõ ràng, đơn cử ; bảo vệ tiết kiệm chi phí thời hạn cho cá thể, tổ chức triển khai, tương thích với năng lực của cơ quan thực thi thủ tục hành chính. Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền xử lý thì lao lý rõ ràng, rất đầy đủ thời hạn xử lý của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa những cơ quan. Đối tượng thực thi thủ tục hành chính Đối tượng thực thi thủ tục hành chính được pháp luật rõ ràng, đơn cử ; bảo vệ sự công minh giữa những cá thể, giữa những tổ chức triển khai, giữa cá thể với tổ chức triển khai, giữa những ngành, nghành nghề dịch vụ, giữa những vùng miền, giữa trong nước với ngoài nước và có số lượng đối tượng người dùng tuân thủ được hưởng lợi nhiều nhất. Cơ quan triển khai thủ tục hành chính Cơ quan thực thi thủ tục hành chính được lao lý tương thích với thẩm quyền quản trị nhà nước so với cấp hành chính hoặc địa giới hành chính theo lao lý của pháp lý ; thuận tiện cho cá thể, tổ chức triển khai tuân thủ thủ tục hành chính trong việc liên hệ với cơ quan có thẩm quyền xử lý ; bảo vệ vận dụng tối đa những giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương xử lý thủ tục hành chính. Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan, nhiều cấp tham gia xử lý thì pháp luật rõ ràng, đơn cử nghĩa vụ và trách nhiệm của từng cơ quan, từng cấp, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp ; vận dụng tối đa chính sách liên thông trong xử lý thủ tục hành chính. Phí, lệ phí Phí, lệ phí và những khoản chi trả khác ( nếu có ) được lao lý rõ ràng, đơn cử ; tương thích với ngân sách mà cơ quan nhà nước bỏ ra để thực thi thủ tục hành chính, bảo vệ ngân sách thấp nhất so với cá thể, tổ chức triển khai ; có tính đến đặc thù từng vùng miền, từng đối tượng người tiêu dùng triển khai, từng nghành nghề dịch vụ và thông lệ quốc tế. Mẫu đơn, tờ khai Thủ tục hành chính có lao lý đơn, tờ khai thì đơn, tờ khai phải được mẫu hóa. Mẫu đơn, tờ khai là hài hòa và hợp lý khi từng nội dung thông tin tại mẫu đơn, tờ khai rõ ràng, ngắn gọn, thực sự thiết yếu cho việc xử lý thủ tục hành chính, tăng tính chịu nghĩa vụ và trách nhiệm của cá thể, tổ chức triển khai so với những nội dung tại đơn, tờ khai. Trong trường hợp đơn, tờ khai cần phải có xác nhận của cơ quan, người có thẩm quyền thì pháp luật rõ cơ quan, người có thẩm quyền xác nhận và nội dung xác nhận. Yêu cầu, điều kiện kèm theo Yêu cầu, điều kiện kèm theo của thủ tục hành chính được lao lý rõ ràng, đơn cử, thiết yếu so với nhu yếu quản trị nhà nước, tương thích với năng lực phân phối của cá thể, tổ chức triển khai ; bảo vệ sự công minh giữa những cá thể, giữa những tổ chức triển khai, giữa cá thể với tổ chức triển khai, giữa những ngành, nghành nghề dịch vụ, giữa những vùng miền, giữa trong nước với ngoài nước ; phân định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm chứng tỏ nhu yếu, điều kiện kèm theo ; không pháp luật nhu yếu, điều kiện kèm theo trùng với nhu yếu, điều kiện kèm theo của một thủ tục hành chính khác có tác dụng là thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính dự kiến lao lý. Kết quả triển khai thủ tục hành chính Hình thức, thời hạn có hiệu lực hiện hành và điều kiện kèm theo có hiệu lực hiện hành ( nếu có ) của tác dụng của thủ tục hành chính được lao lý rõ ràng, thuận tiện, tương thích với nhu yếu quản trị nhà nước, với quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền lợi hợp pháp của cá thể, tổ chức triển khai và tình hình thực tiễn.

c, Thẩm quyền ban hành thủ tục hành chính.

Theo điều 8 Nghị định 63/2010 / NĐ-CP thì : Trường hợp thủ tục hành chính có nhu yếu, điều kiện kèm theo pháp luật ( Trường hợp thủ tục hành chính phải có mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính ; mẫu hiệu quả triển khai thủ tục hành chính ; nhu yếu, điều kiện kèm theo ; phí, lệ phí thì mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính ; mẫu tác dụng triển khai thủ tục hành chính ; nhu yếu, điều kiện kèm theo ; phí, lệ phí là bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính ) thì nhu yếu, điều kiện kèm theo phải được pháp luật trong những văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền phát hành của nhà nước, Thủ tướng nhà nước. Đối với nhu yếu, điều kiện kèm theo biểu lộ dưới dạng quy chuẩn kỹ thuật phải được pháp luật trong văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền phát hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Một thủ tục hành chính đơn cử được lao lý tại những văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền phát hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương phải lao lý rõ ràng, đơn cử những bộ phận còn lại của thủ tục hành chính. Trường hợp thủ tục hành chính có đơn, tờ khai hành chính thì mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính phải được lao lý trong những văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền phát hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Khi được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhà nước, Thủ tướng nhà nước phân cấp hoặc chuyển nhượng ủy quyền về việc lao lý hoặc hướng dẫn lao lý về thủ tục hành chính, Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương phải bảo vệ pháp luật rất đầy đủ, hướng dẫn rõ ràng, chi tiết cụ thể, đơn cử về những bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính theo pháp luật.

khai-quat-chung-ve-thu-tuc-hanh-chinhkhai-quat-chung-ve-thu-tuc-hanh-chinh

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

4. Phân loại thủ tục hành chính

Về phân loại thủ tục hành chính lúc bấy giờ theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau hoàn toàn có thể phân thành những loại thủ tục hành chính như sau :

Thủ tục hành chính nội bộ là trình tự thực hiện các công việc nội bộ cơ quan nhà nước.Thủ tục hành chính trong nội bộ của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau không liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và thủ tục xử lý vi phạm hành chính; thủ tục thanh tra và thủ tục hành chính có nội dung bí mật nhà nước bao gồm: Thủ tục ban hành quyết định; thủ tục khen thưởng – kỷ luật; thủ tục thành lập các tổ chức, thi tuyển, bổ nhiệm cán bộ, công chức nhà nước. 

Thủ tục hành chính liên hệ là trình tự các cơ quan hành chính, công chức, công chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện hoạt động áp dụng pháp luật. Thủ tục hành chính liên hệ rất đa dạng, thủ tục này bao gồm:

+ Thủ tục xử lý những nhu yếu, ý kiến đề nghị của công dân, tổ chức triển khai. Đó là thủ tục yêu cầu, xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân ; thủ tục xử lý những nhu yếu của những cơ quan tổ chức triển khai khác của nhà nước. + Thủ tục vận dụng những giải pháp cưỡng chế hành chính, việc vận dụng những giải pháp cưỡng chế hành chính phải được pháp lý pháp luật ngặt nghèo để tránh lạm quyền, xâm phạm đến những quyền, quyền lợi hợp pháp của công dân, tổ chức triển khai. Đó là thủ tục vận dụng những giải pháp ngăn ngừa hành chính ; thủ tục xử phạt vi phạm hành chính ; thủ tục vận dụng những giải pháp giải quyết và xử lý hành chính khác ;

Thủ tục văn thư là trình tự tiến hành các hoạt động lưu trữ, xử lý, cung cấp công văn giấy tờ và đưa ra các quyết định dưới các hình thức văn bản.Thủ tục văn thư mang nhiều tính chất kỹ thuật nghiệp vụ hành chính, đòi hỏi quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, đúng thể thức, trình tự các bước tiến hành.Tóm lại, việc phân nhóm các thủ tục hành chính căn cứ vào tính chất hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình giải quyết công việc của nhà nước và của công dân như trên chỉ có tính chất tương đối.

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU