spot_img
13.8 C
New York
Thứ Năm, Tháng Mười 6, 2022

Thế nào là “văn hoá” và “nền văn hoá xã hội chủ nghĩa”?>

* Khái niệm văn hoá
Khái niệm “ văn hoá ’ có một nội hàm rất là nhiều mẫu mã, vì thế cho đến nay có khá nhiều định nghĩa. Tự nhiên, nếu nhìn từ góc nhìn bao quát nhất, hoàn toàn có thể định nghĩa : Văn hóa là hàng loạt những giá trị vật chất và ý thức do con người phát minh sáng tạo ra trong lịch sử vẻ vang nhờ lao động của mình .
Theo khái niệm trên, hoàn toàn có thể nói : cái cốt lõi của văn hoá chính là hệ giá trị đóng vai trò làm cơ sở cho việc thiết kế xây dựng nên một nền văn hoá nhất định, như : nền văn hoá phương Đông, phương Tây, văn hoá Hy Lạp, văn hoá Phục Hưng Tây Âu, …

Theo quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin, trong điều kiện xã hội có giai cấp thì nội dung của vãn hoá cũng có tính giai cấp. Từ đó có thể nói tới các khái niệm theo tính giai cấp đó, như khi nói: nền văn hoá tư sản, nền văn hoá vô sản hay nền văn hoá xã hội chủ nghĩa,…

– Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
Nền văn hoá xã hội chủ nghĩa là một nền vàn hoá được thiết kế xây dựng trên cơ sở hệ giá trị tư tưởng cách mạng của giai cấp công nhân ; có sự thừa kế, tiếp thu tinh lọc so với những tinh hoa văn hoá đã được con người phát minh sáng tạo ra trong lịch sử vẻ vang .

Như vậy, nền văn hoá xã hội chủ nghĩa là nền văn hoá có bản chất giai cấp khác căn bản so với các nền văn hoá trước đây (thí dụ nền vàn hoá tư sản), thế nhưng nó lại là sự tiếp tục của sự phát triển văn hoá mà nhân loại đã sáng tạo ra. V.I. Lênin đã từng nhấn mạnh rằng: “Văn hóa vô sản không phải bỗng nhiên mà có nó không phải do những người tự cho mình là chuyên gia về văn hóa vô sản phát minh ra… Văn hóa vô sản phải là sự phát triển hợp quy luật của tổng số những kiến thức mà loài người tích lũy được dưới ách thống trị của xã hội tư bản, xã hội của bọn địa chủ và xã hội của bọn quan liêu”.

– Những đặc trưng cơ bản của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa có những đặc trưng cơ bản sau đây :

Thứ nhất, đó là nền văn hoá được xây dựng trên nền tảng ý thức hệ của giai cấp công nhân thể hiện tập trung ở hệ tư tưởng Mác – Lênin.

Thứ hai, đó là nền văn hoá có tính nhân dân thoáng đãng và tính dân tộc bản địa thâm thúy ; đó là nền văn hoá được phát minh sáng tạo bởi nhân dân lao động và ship hàng quyền lợi của nhân dân lao động .
Thứ ba, đó là nền văn hoá có sự thừa kế so với những tình hoa của lịch sử vẻ vang văn hoá những dân tộc bản địa trên quốc tế .

Loigiaihay.com

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU