spot_img
19.9 C
New York
Thứ Tư, Tháng Chín 28, 2022
spot_img
spot_img

Bài 31: Xé dán tĩnh vật – Tài liệu text-giarepro

Bài 31: Xé dán tĩnh vật

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá đầy đủ của tài liệu tại đây ( 11.31 MB, 18 trang )

MỸ THUẬT 8
Bài 31
XÉ DÁN
XÉ DÁN
TĨNH VẬT
TĨNH VẬT

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
GIỚI THIỆU
GIỚI THIỆU

Bài 31: Vẽ theo mẫu
xé dán giấy lọ hoa và quả
I/ Quan sát – nhận xét:

Bức tranh nào là tranh xé dán ?
– Tranh xé dán và Tranh vẽ có đặc điểm gì giống và khác nhau ?
1 2 3

* Đều là tranh tĩnh vật nhng đợc thể hiện bằng chất liệu khác nhau
+ Tranh xé dán: là xé dán bằng chất
liệu giấy màu, đờng nét đợc thể
hiện trực tiếp bằng các ngón tay,
thể hiện sự khéo léo của bàn tay
(Mảng màu tơi tắn, mạnh mẽ, nét
xơ của giấy màu thể hiện cảm xúc

của ngời xé và cũng là sự độc đáo
của tranh xé dán)
+ Tranh vẽ: đờng nét đợc thể
hiện qua nét vẽ ( Nhuần nhuyễn,
mềm mại, khoẻ khoắn và chủ
động chuyển màu theo cảm xúc)
Bài 31: Vẽ theo mẫu
xé dán giấy lọ hoa và quả
I/ Quan sát – nhận xét:

? Bức tranh nào có Bố cục, hình dáng tỷ lệ và màu sắc đẹp?
Vì sao?
1 2 3
Bài 31: Vẽ theo mẫu
xé dán giấy lọ hoa và quả
I/ Quan sát – nhận xét:

1. Chọn mẫu và bày mẫu:
+ có vật ở xa, vật ở gần.
+ có vật ở trong, vật ở ngoài.
+ tránh các vật mẫu cùng đờng trục,
dàn hàng ngang
Trong các nhóm mẫu trên, nhóm mẫu nào bày đẹp ?
1 2 3 4
Bài 31: Vẽ theo mẫu
xé dán giấy lọ hoa và quả
I/ Quan sát – nhận xét:

1. Chọn mẫu và bày mẫu:
2. Tìm đặc điểm của mẫu:

Bài 31: Vẽ theo mẫu
xé dán giấy lọ hoa và quả
I/ Quan sát – nhận xét:

Quan sát mẫu : ( 1 phút )

Khi quan sát mẫu, chú ý các điểm sau:
a) Vị trí của lọ, hoa và quả
b) Đặc điểm hình dáng của lọ, hoa và quả
c) So sánh tỷ lệ của lọ và quả
d) So sánh đậm nhạt màu sắc của lọ, hoa và quả
Bài 31: Vẽ theo mẫu
xé dán giấy lọ hoa và quả
I/ Quan sát – nhận xét:
1. Chọn mẫu và bày mẫu:
2. Tìm đặc điểm của mẫu:

ở góc nhìn khác nhau, khung hình của mẫu
có giống nhau không?
Bài 31: Vẽ theo mẫu
xé dán giấy lọ hoa và quả
I/ Quan sát – nhận xét:
1. Chọn mẫu và bày mẫu:
2. Tìm đặc điểm của mẫu:

1. Chọn mẫu và bày mẫu:
2. Tìm đặc điểm của mẫu:
II/ Cách xé dán:
Bài 31: Vẽ theo mẫu
xé dán giấy lọ hoa và quả

I / Quan sát – nhận xét :

Bớc 1: Chọn giấy màu cho nền, cho lọ, hoa và quả
Bớc 2: Ước lợng tỷ lệ của lọ, hoa và quả
Bớc 3: Xé giấy thành hình lọ, hoa và quả (có thể vẽ
hình ở mặt sau rồi xé)
Bớc 4: Xếp hình theo ý định và dán
Mụt sụ bai mõu
Bài 31: Vẽ theo mẫu
xé dán giấy lọ hoa và quả
I/ Quan sát – nhận xét:
1. Chọn mẫu và bày mẫu:
2. Tìm đặc điểm của mẫu:
II/ Cách xé dán:

1. Chọn mẫu và bày mẫu:
2. Tìm đặc điểm của mẫu:
II/ Cách xé dán:
III/ Thực hành:
Xé dán giấy lọ hoa và quả
IV/ Nhận xét bài:

Bố cục (Tỷ lệ các vật mẫu)

Màu sắc (Đậm nhạt của các vật mẫu và nền)

Nét xé
V/ Bài tập về nhà:
– Xé dán giấy lọ hoa và quả theo ý thích để treo tại góc
học tập của mình

Bớc 1: Chọn giấy màu cho nền, cho lọ, hoa và quả
Bớc 2: Ước lợng tỷ lệ của lọ, hoa và quả
Bớc 3: Xé dán thành hình lọ, hoa và quả (có thể vẽ hình ở
mặt sau rồi xé dán)
Bớc 4: Xếp hình theo ý định và dán
Bài 31: Vẽ theo mẫu
xé dán giấy lọ hoa và quả
I/ Quan sát – nhận xét:

III/ Thùc hµnh:
ChÐp h×nh bªn vµ xÐ d¸n

của ngời xé và cũng là sự độc đáocủa tranh xé dán ) + Tranh vẽ : đờng nét đợc thểhiện qua nét vẽ ( Nhuần nhuyễn, thướt tha, khoẻ khoắn và chủđộng chuyển màu theo cảm hứng ) Bài 31 : Vẽ theo mẫuxé dán giấy lọ hoa và quảI / Quan sát – nhận xét : ? Bức tranh nào có Bố cục, hình dáng tỷ suất và màu sắc đẹp ? Vì sao ? 1 2 3B ài 31 : Vẽ theo mẫuxé dán giấy lọ hoa và quảI / Quan sát – nhận xét : 1. Chọn mẫu và bày mẫu : + có vật ở xa, vật ở gần. + có vật ở trong, vật ở ngoài. + tránh những vật mẫu cùng đờng trục, dàn hàng ngangTrong những nhóm mẫu trên, nhóm mẫu nào bày đẹp ? 1 2 3 4B ài 31 : Vẽ theo mẫuxé dán giấy lọ hoa và quảI / Quan sát – nhận xét : 1. Chọn mẫu và bày mẫu : 2. Tìm đặc trưng của mẫu : Bài 31 : Vẽ theo mẫuxé dán giấy lọ hoa và quảI / Quan sát – nhận xét : Quan sát mẫu : ( 1 phút ) Khi quan sát mẫu, quan tâm chăm sóc những điểm sau : a ) Vị trí của lọ, hoa và quảb ) Đặc điểm hình dáng của lọ, hoa và quảc ) So sánh tỷ suất của lọ và quảd ) So sánh đậm nhạt sắc tố của lọ, hoa và quảBài 31 : Vẽ theo mẫuxé dán giấy lọ hoa và quảI / Quan sát – nhận xét : 1. Chọn mẫu và bày mẫu : 2. Tìm đặc trưng của mẫu : ở góc nhìn khác nhau, khung hình của mẫucó giống nhau không ? Bài 31 : Vẽ theo mẫuxé dán giấy lọ hoa và quảI / Quan sát – nhận xét : 1. Chọn mẫu và bày mẫu : 2. Tìm đặc trưng của mẫu : 1. Chọn mẫu và bày mẫu : 2. Tìm đặc trưng của mẫu : II / Cách xé dán : Bài 31 : Vẽ theo mẫuxé dán giấy lọ hoa và quảI / Quan sát – nhận xét : Bớc 1 : Chọn giấy màu cho nền, cho lọ, hoa và quảBớc 2 : Ước lợng tỷ suất của lọ, hoa và quảBớc 3 : Xé giấy thành hình lọ, hoa và quả ( trọn vẹn hoàn toàn có thể vẽhình ở mặt sau rồi xé ) Bớc 4 : Xếp hình theo dự trù và dánMụt sụ bai mõuBài 31 : Vẽ theo mẫuxé dán giấy lọ hoa và quảI / Quan sát – nhận xét : 1. Chọn mẫu và bày mẫu : 2. Tìm đặc trưng của mẫu : II / Cách xé dán : 1. Chọn mẫu và bày mẫu : 2. Tìm đặc trưng của mẫu : II / Cách xé dán : III / Thực hành : Xé dán giấy lọ hoa và quảIV / Nhận xét bài : Bố cục ( Tỷ lệ những vật mẫu ) Màu sắc ( Đậm nhạt của những vật mẫu và nền ) Nét xéV / Bài tập về nhà : – Xé dán giấy lọ hoa và quả theo ý thích để treo tại góchọc tập của mìnhBớc 1 : Chọn giấy màu cho nền, cho lọ, hoa và quảBớc 2 : Ước lợng tỷ suất của lọ, hoa và quảBớc 3 : Xé dán thành hình lọ, hoa và quả ( trọn vẹn hoàn toàn có thể vẽ hình ởmặt sau rồi xé dán ) Bớc 4 : Xếp hình theo dự trù và dánBài 31 : Vẽ theo mẫuxé dán giấy lọ hoa và quảI / Quan sát – nhận xét : III / Thùc hµnh : ChÐp h × nh bªn vµ xÐ d ¸ n

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

- Đăng ký app xem 18+ -spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU