spot_img
15.4 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Tư 2, 2023

Hội đồng thẩm phán là gì? Hội đồng thẩm phán TANDTC gồm những ai?

STT TÊN VĂN BẢN NỘI DUNG CHÍNH Nghị quyết số 02/ HĐTP ngày 19 tháng 10 năm 1990 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật thừa kế 1. Hướng dẫn về di sản 2. Hướng dẫn về những người thừa kế không có quyền hưởng di sản 3. Hương dẫn về di sản dùng việc thờ cúng 4. Hướng dẫn về thừa kế theo pháp lý

5. Hướng dẫn thừa kế thế vị

6. Hướng dẫn về thừa kế gia tài của con nuôi, cha nuôi, mẹ nuôi 7. Hướng dẫn về quan hệ thừa kế giữa con riêng và cha kế, mẹ kế 8. Hướng dẫn về việc tước quyền hưởng di sản, nhường quyền hưởng di sản 9. Hướng dẫn về phân loại di sản 10. Hướng dẫn về hiệu khởi kiện Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23 tháng 12 năm 2000 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 1. Điều kiện kết hôn 2. Tài sản chung của vợ chồng 3. Quyền thừa kế gia tài giữa vợ chồng 4. Xác định cha, mẹ, con 5. Quyền nhu yếu Toà án xử lý việc ly hôn 6. Hoà giải tại Toà án 7. Căn cứ cho ly hôn 8. Thuận tình ly hôn Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16 tháng 4 năm 2003 hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình 1. Hướng dẫn đối với các tranh chấp đối với hợp đồng dân sự: – Tranh chấp hợp đồng dân sự có đặt cọc – Tranh chấp hợp đồng mua và bán nhà ở. 2. Đối với về tranh chấp hôn nhân gia đình mái ấm gia đình : – Thừa kế trong trường hợp chưa có đăng ký kết hôn ; – Ly hôn có yếu tố quốc tế Nghị quyết số 04/2003/NQ-HĐTP ngày 27 tháng 5 năm 2003 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các vụ án kinh tế Nghị quyết hướng dẫn một số các quy định về: 1. Việc xác lập hợp đồng kinh tế tài chính vô hiệu ; 2. Việc giải quyết và xử lý hợp đòng kinh tế tài chính vô hiệu ; 3. Việc vận dụng Điểm 3 Điều 32 Pháp lệnh xử lý những vụ án kinh tế tài chính . Nghị quyết số 05/2003/NQ-HĐTP ngày 31 tháng 7 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Trọng tài thương mại 1. Phân biệt thẩm quyền giải quyết các vụ tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại giữa Trọng tài thương mại và Toà án nhân dân; 2. Toà án chỉ định Trọng tài viên trong trường hợp những bên thoả thuận xử lý vụ tranh chấp tại Hội đồng Trọng tài do những bên xây dựng 3. Thay đổi Trọng tài viên 4. Áp dụng, đổi khác, huỷ bỏ giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời 5. Huỷ quyết định hành động trọng tài 6. Xét kháng nghị, kháng nghị 7. Hình thức văn bản của Toà án cấp xét xử sơ thẩm về việc huỷ hoặc không huỷ quyết định hành động trọng tài và của Hội đồng xét xử xét kháng nghị, kháng nghị 8. Việc chỉ định Thẩm phán xử lý những nhu yếu của đương sự 9. Lệ phí toà án tương quan đến trọng tài 10. Lưu trữ hồ sơ trọng tài Nghị quyết số 01/2004/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 04 năm 2004 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng I. VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại 2. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại 3. Năng lực chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại 4. Chi tiêu hài hòa và hợp lý II. XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI 1. Thiệt hại do sức khỏe thể chất bị xâm phạm 2. Thiệt hại do tính mạng con người bị xâm phạm 3. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm 4. Thời hạn hưởng bồi thường thiệt hại do sức khỏe thể chất, tính mạng con người bị xâm phạm III. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NGUỒN NGUY HIỂM CAO ĐỘ GÂY RA ( ĐIỀU 627 BỘ LUẬT DÂN SỰ ) 1. Xác định nguồn nguy hại cao độ 2. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy khốn cao độ gây ra IV. HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA NGHỊ QUYẾT Nghị quyết số 32/2004/NQ-QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự Quy định nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan về các công việc để đảm bảo hiệu lực của BLTTDS kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2005. Đồng thời hướng dẫn quy định các thẩm quyền giải quyết vụ án của Tòa án nhân dân các cấp; thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, lao động đã có hiệu lực pháp luật trước ngày BLTTDS được công bố và sau ngày Bộ luật tố tụng công bố. Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10 tháng 8 năm 2004 hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình. I. VIỆC ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỜI HIỆU 1. Việc vận dụng những pháp luật của pháp lý về thời hiệu so với những thanh toán giao dịch dân sự 2. Việc vận dụng những pháp luật của pháp lý về thời hiệu khởi kiện tương quan đến thừa kế II. VỀ THỪA KẾ, TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 1. Xác định quyền sử dụng đất là di sản 2. Việc xử lý tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất III. VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ TÀI SẢN DO NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 1. Tài sản được nhà nước cấp cho người có công với cách mạng Nghị quyết số 742/2004/NQ/UBTVQH11ngày 24 tháng 12 năm 2004 về việc giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự cho các toà án nhân dân
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hướng dẫn thẩm quyền của Toà án nhân dân cấp huyện Nghị quyết 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31 tháng 3 năm 2005 hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 1. HD về thẩm quyền của Tòa án 2. HD về người triển khai tố tụng và việc đổi khác người triển khai tố tụng 3. HD về người tham gia tố tụng 4. Án phí, lệ phí và thời hiệu khởi kiện, thời hiệu nhu yếu 5. Một số mẫu văn bản tố tụng Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27 tháng 04 năm 2005 về việc hướng dẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời” của Bộ luật tố tụng dân sự 1. Hướng dẫn áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 2. Một số mẫu văn bản tố tụng tương quan đến việc vận dụng Ban hành kèm theo Nghị quyết này . Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 04 năm 2005 về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật phá sản 1. Những quy định chung của Luật phá sản 2. HD nộp đơn và thụ lý đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản của Luật phá sản 3. Nghĩa vụ về gia tài của Luật phá sản 4. Các giải pháp kho lưu trữ bảo tàng gia tài của Luật phá sản 5. HD 1 số ít lao lý khác của Luật phá sản 6. Một số mẫu văn bản Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 9 năm 2005 hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về “Chứng minh và chứng cứ” 1. HD cung cấp chứng cứ 2. HD xác lập chứng cứ 3. Giao nhận chứng cứ 4. Thu thập chứng cứ 5. Giao nhận chứng cứ trong quá trình xem xét lại bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 6. Giao nhận chứng cứ trong tiến trình xét lại bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực hiện hành pháp lý theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 7. HD về một số ít mẫu văn bản tố tụng tương quan đến chứng tỏ và chứng cứ Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12 tháng 05 năm 2006 hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự 1. HD chương XII “khởi kiện và thụ lý vụ án của BLTTDS” 2. HD chương XIII “ hòa giải và chuẩn bị sẵn sàng xét xử ” của BLTTDS 3. HD chương XIV “ Phiên tòa xét xử sơ thẩm ” của BLTTDS 4. HD Các mẫu văn bản tố tụng Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 7 năm 2006 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 trong việc giải quyết các tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại 2. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại 3. Năng lực chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại 4. Chi tiêu hài hòa và hợp lý 5. Nghĩa vụ chứng tỏ của những đương sự 6. Về thời hiệu khởi kiện nhu yếu bồi thường thiệt hại II. XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI 1. Thiệt hại do sức khỏe thể chất bị xâm phạm 2. Thiệt hại do tính mạng con người bị xâm phạm 3. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm 4. Thời gian hưởng bồi thường thiệt hại do sức khỏe thể chất, tính mạng con người bị xâm phạm ( Điều 612 BLDS )

III. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NGUỒN NGUY HIỂM CAO ĐỘ GÂY RA (ĐIỀU 623 BLDS)
1. Xác định nguồn nguy hiểm cao độ

2. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hại cao độ gây ra . Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 08 năm 2006 hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại toà án cấp phúc thẩm” của bộ luật tố tụng dân sự 1. HD về chương XV “Tính chất của xét xử phúc thẩm và kháng cáo, kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm” 2. HD về chương XVI “ Chuẩn bị xét xử phúc thẩm ” 3. HD về chương XVII “ Thủ tục xét xử phúc thẩm 4. Các mẫu văn bản tố tụng Nghị quyết số 293A/2007/UBTVQH12  ngày 27/9/2007 về việ giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại Khoản 1 Điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự tại Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của BLTTHS và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của BLTTDS từ ngày 01 tháng 11 năm 2007 cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã. Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 6 năm 2012 hướng dẫn áp dụng một số Quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án 1. Những quy định chung 2. Án phí trong vụ án hình sự 3. Án phí trong vụ án dân sự 4. Án phí trong vụ án hành chính Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn thi hành một số quy định về “Chứng minh và chứng cứ” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự 1. Hướng dẫn về chứng cứ chứng minh 2. Các mẫu văn bản tố tụng tương quan đến chứng tỏ và chứng cứ Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất “những quy định chung” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự Hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất “những quy định BLTTDS sửa đổi, bổ sung 2011, đồng thời ban hành một số mẫu văn bản như: Bản án, giấy chứng nhận quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ hai
“Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm”
của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung
theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự Hướng dẫn phẩn thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm”, đồng thời ban hành một số mẫu áp dụng trong tố tụng dân sự như: Đơn khởi kiện, Giấy báo nhận đơn khởi kiện, Thông báo trả lại đơn khởi kiện, … Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn Quy định trong phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm” của Bộ Luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ Luật tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành 1. Phạm vi điều chỉnh 2. Người có quyền kháng nghị 3. Đơn kháng nghị 4. Về thời hạn kháng nghị, kháng nghị

5. Kiểm tra đơn kháng cáo

6. Kháng cáo quá hạn 7. Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 8. Thông báo về việc kháng nghị 9. Hậu quả của việc kháng nghị, kháng nghị 10. Gửi hồ sơ vụ án và kháng nghị, kháng nghị 11. Thay đổi, bổ trợ, rút kháng nghị, kháng nghị 12. Về thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm 13. Thời hạn chuẩn bị sẵn sàng xét xử phúc thẩm 14. Chuyển hồ sơ vụ án cho VKS nghiên cứu và điều tra 15. Phạm vi xét xử phúc thẩm 16. Về hoãn phiên toà phúc thẩm 17. Chuẩn bị khai mạc phiên toà phúc thẩm và thủ tục mở màn phiên toà phúc thẩm 18. Nguyên đơn rút đơn khởi kiện trước khi mở phiên tòa xét xử hoặc tại phiên tòa xét xử phúc thẩm 19. Công nhận sự thỏa thuận hợp tác của những đương sự tại phiên tòa xét xử phúc thẩm 20. Gửi bản án, quyết định hành động phúc thẩm 21. Các mẫu văn bản tố tụng Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại 1. Phạm vi điều chỉnh 2. Xác định thẩm quyền 3. Thỏa thuận trọng tài vô hiệu 4. Thỏa thuận trọng tài không hề thực thi được 5. Xác định Tòa án có thẩm quyền so với hoạt động giải trí trọng tài pháp luật tại Điều 7 Luật TTTM 6. Mất quyền phản đối 7. Về thỏa thuận hợp tác trọng tài 8. Thành lập Hội đồng trọng tài vụ việc 9. Thay đổi Trọng tài viên 10. Khiếu nại và xử lý khiếu nại quyết định hành động của Hội đồng trọng tài về việc không có thỏa thuận hợp tác trọng tài, thỏa thuận hợp tác trọng tài vô hiệu, thỏa thuận hợp tác trọng tài không hề triển khai được, thẩm quyền của Hội đồng trọng tài 11. Về đề xuất Tòa án tích lũy chứng cứ, triệu tập người làm chứng 12. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Tòa án vận dụng, đổi khác, hủy bỏ giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời 13. Đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc 14. Căn cứ hủy phán quyết trọng tài 15. Tòa án xét đơn nhu yếu hủy phán quyết trọng tài 16. Lệ phí Tòa án tương quan đến Trọng tài 17. Ban hành những mẫu văn bản tố tụng Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 10 năm 2015 về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ 1. Án lệ và giá trị pháp lý của án lệ 2. Tiêu chí lựa chọn án lệ 3. Rà soát, phát hiện bản án, quyết định hành động để yêu cầu tăng trưởng thành án lệ 4. Lấy quan điểm so với bản án, quyết định hành động được yêu cầu lựa chọn, tăng trưởng thành án lệ 5. Hội đồng tư vấn án lệ 6. Thông qua án lệ 7. Công bố án lệ 8. Nguyên tắc vận dụng án lệ trong xét xử 9. Huỷ bỏ, thay thế sửa chữa án lệ Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự – Hướng dẫn các trường hợp áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13. – Hướng dẫn trường hợp vận dụng thời hiệu tại Điều 159 và Điểm h Khoản 1 Điều 192 của BLTTDS số 24/2004 / QH11 – Nhiệm vụ, quyền hạn của những cơ quan Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐTP ngày 30 tháng 06/2016 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự và Nghị quyết số 104/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành Luật tố tụng hành chính. 1. Áp dụng pháp luật tố tụng dân sự và tố tụng hành chính để giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, vụ án hành chính 2. Áp dụng pháp lý tố tụng dân sự và tố tụng hành chính để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm so với bản án, quyết định hành động dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, kinh doanh thương mại, thương mại, lao động, hành chính của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý trước ngày 01-7-2016 3. Áp dụng pháp lý về án phí để xử lý vụ án dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, kinh doanh thương mại, thương mại, lao động, vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn 4. Áp dụng pháp lý về thời hiệu khởi kiện, thời hiệu nhu yếu để xử lý vấn đề dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, kinh doanh thương mại, thương mại, lao động, vụ án hành chính 5. Áp dụng pháp lý về thẩm quyền xử lý vấn đề hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐTP ngày 26 tháng 8 năm 2016 hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật phá sản 1. HD về tài sản ở nước ngoài, người tham gia thủ tục phá sản ở nước ngoài 2. HD về vấn đề phá sản có đặc thù phức tạp 3. HD về tìm hiểu thêm quyết định hành động xử lý phá sản trước đó trong vấn đề phá sản tương tự như 4. HD về giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự Biểu mẫu trong tố tụng: – Biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ – Biên bản lấy lời khai của đương sự – Biên bản lấy lời khai của người làm chứng – … Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 05 năm 2017 hướng dẫn một số quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án 1. HD về người khởi kiện không có quyền khởi kiện 2. HD về chưa có đủ điều kiện kèm theo khởi kiện của pháp lý pháp luật tại Điểm b Khoản 1 Điều 192 BLTTDS năm ngoái 3. HD về vụ án không thuộc thẩm quyền xử lý của Tòa án 4. HD về địa chỉ của người bị kiện, người có quyền hạn, nghĩa vu tương quan 5. HD giải quyết và xử lý việc ghi địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi và nghĩa vụ và nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan 6. HD quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân 1. Tranh chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm, tranh chấp về quyền xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu 2. Tranh chấp về giải quyết và xử lý nợ xấu, gia tài bảo vệ của khoản nợ xấu được xử lý theo thủ tục rút gọn 3. Đơn khởi kiện, nộp đơn và thụ lý đơn khởi kiện về giải quyết và xử lý nợ xấu, gia tài bảo vệ của khoản nợ xấu theo thủ tục rút gọn 4. Về thỏa thuận hợp tác nghĩa vụ và trách nhiệm giao gia tài bảo vệ của khoản nợ xấu, tranh chấp “ không có đương sự cư trú ở quốc tế, gia tài tranh chấp ở quốc tế ” 5. Ủy quyền khởi kiện, tham gia tố tụng 6. Kế thừa quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tố tụng 7. Về gia tài bảo vệ 8. Điều khoản chuyển tiếp Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 08 năm 2018 ban hành một số biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự Biểu mẫu trong tố tụng dân sự: – Đơn nhu yếu xử lý việc dân sự – Đơn rút nhu yếu xử lý việc dân sự – Giấy xác nhận đã nhận đơn nhu yếu xử lý việc dân sự, … Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11 tháng 01 năm 2019 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm 1. Áp dụng pháp luật về lãi, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng 2. Xác định lãi, lãi suất vay trong hợp đồng vay gia tài không phải là hợp đồng tín dụng thanh toán 3. Xác định lãi, lãi suất vay trong hợp đồng vay gia tài không phải là hợp đồng tín dụng thanh toán thuộc trường hợp vận dụng Bộ luật Dân sự năm 2005 4. Xác định lãi, lãi suất vay trong hợp đồng vay gia tài không phải là hợp đồng tín dụng thanh toán thuộc trường hợp vận dụng Bộ luật Dân sự năm năm ngoái 5. Xác định thời gian xét xử xét xử sơ thẩm và thời hạn chậm trả 6. Áp dụng pháp lý về lãi, lãi suất vay trong hợp đồng tín dụng thanh toán 7. Xác định lãi, lãi suất vay trong hợp đồng tín dụng thanh toán tại thời gian xét xử xét xử sơ thẩm 8. Xử lý thỏa thuận hợp tác về lãi, lãi suất vay cao hơn mức lãi, lãi suất vay được pháp lý pháp luật 9. Điều chỉnh lãi, lãi suất vay 10. Xác định lãi suất vay trung bình 11. Xử lý việc không trả nợ đúng hạn trong hợp đồng vay gia tài 12. Quyết định lãi, lãi suất vay trong bản án, quyết định hành động của Tòa án Thông báo số 15/TB-HĐTP ngày 05 tháng 06 năm 2019 về việc đính chính Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Do sơ suất trong khâu đánh máy, soát xét nên Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP có sai sót về kỹ thuật, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông báo đính chính nội dung: 1. Đính chính Ví dụ 2 điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 01/2019 / NQ-HĐTP ; 2. Đính chính điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 01/2019 / NQ-HĐTP . Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18 tháng 6 năm 2019 về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ 1. Án lệ 2. Tiêu chí lựa chọn án lệ 3. Đề xuất bản án, quyết định hành động để tăng trưởng thành án lệ 4. Lấy quan điểm so với bản án, quyết định hành động được đề xuất kiến nghị lựa chọn, tăng trưởng thành án lệ 5. Hội đồng tư vấn án lệ 6. Thông qua án lệ 7. Công bố án lệ 8. Áp dụng án lệ trong xét xử 9. Bãi bỏ án lệ 10. Thủ tục bãi bỏ án lệ 11. Các biểu mẫu Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 3 năm 2020 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ. 1. HD xác định thành viên dòng họ

2. HD Quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của dòng họ

3. HD Đương sự trong vụ án tranh chấp về gia tài chung của dòng họ 4. HD Địa chỉ của người bị kiện, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan trong vụ án tranh chấp về gia tài chung của dòng họ 5. HD Nhập vụ án tranh chấp về gia tài chung của dòng họ

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU