spot_img
19.1 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Sáu 3, 2023

‘nhẹn’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” nhẹn “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ nhẹn, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ nhẹn trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Anh rất nhanh nhẹn!

2. Dáng nhanh nhẹn.

3. Anh ta thật nhanh nhẹn.

4. Hôm nay em đã rất nhanh nhẹn.

5. Chúng tôi không nhanh nhẹn nhiều.

6. Nhanh nhẹn và không sợ hãi.

7. Tên đầu bếp rất nhanh nhẹn.

8. Đặc biệt rất nhanh nhẹn.

9. Liên từ đẳng lập nhanh nhẹn, nho nhỏ.

10. • Luôn nhanh nhẹn giúp đỡ anh em

11. Nhanh nhẹn như cơn gió ngài cưỡi.

12. Chỉ cần cô ấy nhanh nhẹn.

13. Anh đã từng rất nhẹ nhàng, nhanh nhẹn

14. Chúng là một giống chó rất nhanh nhẹn.

15. Đôi cánh rộng và dáng bay nhanh nhẹn.

16. ” cô ta ” là một cậu nhanh nhẹn tên omar.

17. Chúng rất nhanh nhẹn, thích chạy hơn là bay.

18. Được sáng mắt, tay chân được nhanh nhẹn.

19. Có điều gì con quạ trẻ nhanh nhẹn không biết?

20. Nàng rất hiếu động và nhanh nhẹn, lại xinh đẹp đáng yêu.

21. Nadder di chuyển rất nhanh nhẹn và nhẹ nhàng.* Nadder- Nanh Độc

22. Chúng ta có những xa thủ nhanh nhẹn rồi.

23. Ông sẽ cần thực phẩm tươi và 1 con ngựa nhanh nhẹn.

24. Ta vẫn nhanh nhẹn hàng trăm năm nay và không chết.

25. Phải rồi, cậu ta sẽ được nhớ tới, thằng lỏi nhanh nhẹn đó.

26. Những cảnh quay trong video này được cắt khá gọn và nhanh nhẹn.

27. Chị ấy cao, nhanh nhẹn, đánh mạnh như tôi, giao bóng giống tôi.

28. Họ lông lá, mùi mẽ, nhanh nhẹn và mạnh mẽ.

29. Nếu chúng nhanh nhẹn chúng đã chạy về gánh xiếc.

30. Nhìn chung, các giống cho ấn tượng của sức mạnh và sự nhanh nhẹn.

31. Chúng tôi thoát chết nhờ lời khôn ngoan nhanh nhẹn của anh.

32. Dirigible – Một loại khinh khí cầu điều khiển được rất nhanh nhẹn.

33. Những loài ăn thịt mới, linh cẩu, ngày càng nhanh nhẹn hơn.

34. Công ty có thể trở nên tỉnh táo và nhanh nhẹn hơn.

35. Chúng là loài nhện nhanh nhẹn và có sức nhảy tốt.

36. Tuy vậy ông nhanh nhẹn vâng lời như thường lệ (Sáng-thế Ký 22:3).

37. Boxer rất nhanh nhẹn và hiếu động nên thích hợp trong các cuộc thi tài.

38. 1 cô gái tình cảm, 1 chiến binh mạnh mẽ và nhanh nhẹn.

39. Điều đó cần sự nhanh nhẹn, đó là cơ hội để vượt lên.

40. Từ “Bilis”, do Philippines đưa ra, có nghĩa là tốc độ hay sự nhanh nhẹn.

41. Ma-quỉ không kèo nài song nhanh nhẹn bước qua kế khác để cám dỗ.

42. Irene rút súng ra, nhưng hắn đã nhanh nhẹn phóng tới cướp được khẩu súng.

43. Một gã chịu chơi, dẻo miệng, nhanh nhẹn và tửu lượng tốt.

44. Con muốn trưởng thành và phát đạt, nhanh nhẹn và thông thái.

45. Và một trái tim nhân hậu thì tốt hơn một đôi chân nhanh nhẹn.

46. Hãy nhanh nhẹn cho chủ nhà biết bạn là Nhân-chứng Giê-hô-va.

47. Ngươi chắc hẳn là con của thần Hermes, vị thần của sự nhanh nhẹn.

48. Bước chân cậu trở nên nhanh nhẹn và ánh sáng tỏa ra xung quanh cậu.

49. Tôi phải nói là hắn khá nhanh nhẹn so với cơ thể của hắn đấy.

50. Thiết kế thoải mái của nó cho phép ngồi xổm, lê, trườn và chuyển động nhanh nhẹn.

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU