spot_img
4.7 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Một 27, 2023

Phát triển kinh tế là gì? Các yếu tố ảnh hưởng và mối quan hệ với tiến bộ xã hội – https://wincat88.com

( Last Updated On : 02/04/2022 )

1. Khái niệm và sự biểu lộ của phát triển kinh tế

Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với sự hoàn thành xong cơ cấu tổ chức, thể chế kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống và bảo vệ công minh xã hội .

Muốn phát triển kinh tế trước hết phải có sự tăng trưởng kinh tế. Nhưng không phải sự tăng trưởng kinh tế nào cũng dẫn tới phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế đòi hỏi phải thực hiện được ba nội dung cơ bản sau:

– Sự tăng lên của tổng sản phẩm quốc nội ( GDP ), tổng sản phẩm quốc dân ( GNP ) và tổng sản phẩm quốc dân tính theo đầu người. Nội dung này phản ánh mức độ tăng trưởng kinh tế của một vương quốc trong một thời kỳ nhất định .

– Sự biến đổi cơ cấu tổ chức kinh tế theo hướng văn minh, biểu lộ ở tỷ trọng của những ngành dịch vụ và công nghiệp trong tổng sản phẩm quốc dân tăng lên, còn tỷ trọng nông nghiệp ngày càng giảm xuống. Nội dung này phản ánh chất lượng tăng trưởng, trình độ kỹ thuật của nền sản xuất để hoàn toàn có thể bảo vệ cho sự tăng trưởng kinh tế vững chắc .
– Mức độ thỏa mãn nhu cầu những nhu yếu cơ bản của xã hội biểu lộ bằng sự tăng lên của thu nhập thực tiễn, chất lượng giáo dục, y tế … mà mỗi người dân được hưởng. Nội dung này phản ánh mặt công minh xã hội của sự tăng trưởng kinh tế .
Với những nội dung trên, phát triển kinh tế bao hàm những nhu yếu đơn cử là :
+ Mức tăng trưởng kinh tế phải lớn hơn mức tăng dân số .
+ Sự tăng trưởng kinh tế phải dựa trên cơ cấu tổ chức kinh tế hài hòa và hợp lý, tân tiến để bảo vệ tăng trưởng bền vững và kiên cố .
+ Tăng trưởng kinh tế phải song song với công minh xã hội, tạo điều kiện kèm theo cho mọi người có thời cơ ngang nhau trong góp phần và tận hưởng tác dụng của tăng trưởng kinh tế .
+ Chất lượng mẫu sản phẩm ngày càng cao, tương thích với sự đổi khác nhu yếu của con người và xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái .Như vậy, phát triển kinh tế có nội dung và ý nghĩa khá tổng lực, là tiềm năng và ước vọng của những dân tộc bản địa trong mọi thời đại. Phát triển kinh tế bao hàm trong nó mối quan hệ biện chứng giữa tăng trưởng kinh tế và công minh xã hội. Tăng trưởng và phát triển kinh tế là điều kiện kèm theo tiên quyết và cơ bản để xử lý công minh xã hội. Công bằng xã hội vừa là tiềm năng phấn đấu của trái đất, vừa là động lực quan trọng của sự phát triển. Mức độ công minh xã hội càng cao thì trình độ phát triển, trình độ văn minh của xã hội càng có cơ sở bền vững và kiên cố .

Xem thêm: Tăng trưởng kinh tế là gì? Vai trò & các nhân tố tăng trưởng kinh tế

2. Các yếu tố ảnh hưởng tác động đến sự phát triển kinh tế

Phát triển kinh tế biểu lộ rõ ràng nhất ở sự tăng trưởng kinh tế. Vì vậy mọi tác nhân tăng trưởng kinh tế cũng đồng thời là tác nhân phát triển kinh tế. Nhưng phát triển kinh tế có nội dung rộng hơn tăng trưởng kinh tế. Do đó ngoài những tác nhân tăng trưởng kinh tế, còn những yếu tố khác ảnh hưởng tác động đến sự phát triển kinh tế. Dưới dạng khái quát, sự phát triển kinh tế chịu ảnh hưởng tác động của những yếu tố :

– Những yếu tố thuộc về lực lượng sản xuất:

Phát triển kinh tế suy cho cùng là sự phát triển lực lượng sản xuất ( gồm có tư liệu sản xuất và người lao động ). Vì vậy, muốn phát triển kinh tế, phải tập trung chuyên sâu phát triển lực lượng sản xuất. Trong đó, cùng với việc bảo tồn và sử dụng hài hòa và hợp lý điều kiện kèm theo tự nhiên, tài nguyên vạn vật thiên nhiên, cần phải nhấn mạnh vấn đề vai trò của con người, khoa học và công nghệ tiên tiến .
Khoa học và công nghệ tiên tiến là thành tựu của văn minh trái đất, nhưng hiệu suất cao sử dụng khoa học – công nghệ tiên tiến lại tuỳ thuộc vào điều kiện kèm theo của từng nước. Nếu biết lựa chọn những công nghệ tiên tiến tương thích với tiềm năng nguồn lực của quốc gia, trình độ vận dụng và quản trị … thì sẽ tạo ra động lực can đảm và mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế nhanh và bền vững và kiên cố. Muốn vậy, cần phải có chủ trương khoa học – công nghệ tiên tiến đúng đắn ; tạo những điều kiện kèm theo thiết yếu khuyến khích phát minh sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến ; tăng cường lan rộng ra hợp tác, link chuyển giao khoa học, công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển để hoà nhập với sự phát triển chung của quốc tế .
Con người là chủ thể phát minh sáng tạo ra lịch sử dân tộc, đồng thời cũng là mẫu sản phẩm và hiệu quả tiếp tục của phát triển lịch sử dân tộc. Con người trải qua hoạt động giải trí của mình trở thành nguồn lực hầu hết so với sự phát triển kinh tế – xã hội, trong đó có sự phát triển của chính bản thân nó. Ngày nay, khi khoa học – công nghệ tiên tiến đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, càng tỏ rõ vai trò quyết định hành động của con người so với sự phát triển kinh tế – xã hội. Tuy vậy, trong những hình thái kinh tế – xã hội khác nhau, vai trò động lực phát triển của tác nhân con người có mức độ khác nhau. Chẳng hạn, trong xã hội tư bản chủ nghĩa, những người lao động làm thuê bị bóc lột, chỉ được xem là phương tiện đi lại cho sự tăng trưởng kinh tế, thiếu những điều kiện kèm theo cơ bản để thoả mãn nhu yếu văn hoá, xã hội. Chỉ có xã hội phát triển cao hơn, văn minh hơn xã hội tư bản là xã hội xã hội chủ nghĩa mới tạo cho con người những điều kiện kèm theo phát triển tổng lực, con người mới thực sự trở thành mục tiêu và động lực của sự phát triển .

– Những yếu tố về quan hệ sản xuất:

Vai trò của quan hệ sản xuất so với phát triển kinh tế bộc lộ khi quan hệ sản xuất tương thích với đặc thù và trình độ của lực lượng sản xuất thì nó tạo ra động lực thôi thúc lực lượng sản xuất phát triển ; ngược lại, khi nó không tương thích sẽ là tác nhân cản trở, ngưng trệ sự phát triển đó .
Sự phát triển của nền sản xuất xã hội nhờ vào vào nhiều động lực, nhưng động lực kinh tế giữ vai trò quyết định hành động, trong đó quyền lợi kinh tế của người lao động là động lực trực tiếp. Lợi ích kinh tế là một phạm trù kinh tế bộc lộ của quan hệ sản xuất được phản ánh trong ý thức thành động cơ thôi thúc hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại nhằm mục đích thoả mãn một cách tốt nhất nhu yếu kinh tế của những chủ thể trong nền kinh tế. Vì vậy, quan hệ sản xuất ( quan hệ chiếm hữu, quan hệ quản trị, quan hệ phân phối ) trực tiếp pháp luật mạng lưới hệ thống quyền lợi kinh tế, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế .
Cơ chế kinh tế cũng là yếu tố tác động ảnh hưởng can đảm và mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế. Thực tiễn lịch sử dân tộc cho thấy kinh tế tự nhiên hay chính sách tập trung chuyên sâu quan liêu, bao cấp đều cản trở sự phát triển kinh tế. Cơ chế thị trường với tác động ảnh hưởng của quy luật giá trị, cạnh tranh đối đầu, cung – cầu kích thích nâng cấp cải tiến kỹ thuật, tăng hiệu suất lao động, mang lại hiệu suất cao sản xuất và tăng trưởng kinh tế nhanh. Nhưng cơ chế thị trường cũng có khuyết tật, gây bất bình đẳng xã hội, làm hết sạch tài nguyên thiên nhiên và môi trường … nên yên cầu phải có sự quản trị của Nhà nước. Vì vậy, cơ chế thị trường có sự quản trị của Nhà nước theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa là chính sách kinh tế thích hợp nhất so với sự phát triển nền kinh tế quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta .

– Những yếu tố thuộc về kiến trúc thượng tầng:

Kiến trúc thượng tầng xã hội gồm có những quan điểm chính trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, tôn giáo, thẩm mỹ và nghệ thuật … cùng với những thiết chế xã hội tương ứng của chúng như nhà nước, đảng phái, những đoàn thể xã hội … có tác động ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển kinh tế. Những bộ phận đó ảnh hưởng tác động đến những quan hệ kinh tế và sự phát triển xã hội bằng nhiều hình thức khác nhau và theo những chính sách khác nhau. Tác dụng của kiến trúc thượng tầng sẽ là tích cực khi nó ảnh hưởng tác động cùng chiều với sự hoạt động của quy luật kinh tế khách Trái lại, nếu ảnh hưởng tác động ngược chiều với những quy luật đó thì nó sẽ là trở lực, gây mối đe dọa cho sự phát triển sản xuất, cản trở sự phát triển kinh tế – xã hội. Trong sự tác động ảnh hưởng đó, chính trị có ảnh hưởng tác động thâm thúy nhất và ngày càng tăng so với sự phát triển kinh tế. Bởi vì, chính trị là sự bộc lộ tập trung chuyên sâu của kinh tế .

3. Quan hệ giữa phát triển kinh tế với văn minh xã hội

3.1. Tiến bộ xã hội là gì ?

Tiến bộ xã hội ( còn gọi là tân tiến lịch sử vẻ vang ) chỉ sự phát triển của xã hội từ trình độ thấp lên trình độ cao hơn. Tiến bộ xã hội được biểu lộ trong từng nghành nghề dịch vụ của đời sống xã hội và bộc lộ tập trung chuyên sâu ở sự Open phương pháp sản xuất mới, kiểu chính sách xã hội mới .
Theo quan điểm mácxít, văn minh xã hội là sự hoạt động liên tục của xã hội theo hướng đi lên, là sự thay thế sửa chữa tất yếu những chính sách lỗi thời lỗi thời bằng chính sách xã hội mới cao hơn, triển khai xong hơn và ở đầu cuối loài người vươn tới một xã hội tuyệt đối, tốt đẹp nhất – xã hội cộng sản chủ nghĩa. Tiến bộ xã hội là một quy luật khách quan của lịch sử vẻ vang xã hội .
Tiến bộ xã hội có nội dung tổng lực về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa truyền thống, tư tưởng, khoa học kỹ thuật … Nó bao quát trên cả phương diện vật chất và ý thức của xã hội, được xem xét trên khoanh vùng phạm vi vương quốc, dân tộc bản địa cũng như trên quy mô quốc tế gắn với từng quá trình lịch sử vẻ vang đơn cử .
Tiến bộ xã hội không diễn ra một cách ngẫu nhiên, tự động hóa, mà là tác dụng hoạt động giải trí của con người. Hoạt động của con người là động lực thôi thúc tân tiến xã hội. Mỗi bước tân tiến xã hội đều biểu lộ sức mạnh của con người trước tự nhiên, giải phóng và nâng cao quyền con người trong xã hội. Tiến bộ xã hội là sự phát triển con người một cách tổng lực, phát triển những quan hệ xã hội công minh và dân chủ .
Tiến bộ xã hội bộc lộ ở những mặt cơ bản sau :
Một là, sự văn minh về kinh tế. Đó là sự phát triển của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, sự phát triển kinh tế vững chắc .
Hai là, sự văn minh về chính trị – xã hội. Đó là chính sách chính trị văn minh, hiệu suất cao thực tiễn của chính sách xã hội, phân phối thành quả của tân tiến kinh tế một cách công minh, dân chủ .Ba là, đời sống văn hoá, ý thức không ngừng được nâng cao .
Trên quốc tế thời nay, người ta đã nêu ra những chỉ tiêu có ý nghĩa tìm hiểu thêm về văn minh xã hội. Liên hợp quốc đưa ra khái niệm chỉ số về phát triển con người ( HDI Human Developing Index ) làm tiêu chuẩn để nhìn nhận sự phát triển, sự tân tiến của một vương quốc. Chỉ số HDI được thiết kế xây dựng trên ba chỉ tiêu cơ bản nhất, bộc lộ cho sự phát triển là :
– Tuổi thọ trung bình : chỉ tiêu này đo bằng thời hạn sống trung bình của mỗi người dân trong một vương quốc từ khi sinh ra đến lúc chết. Tuổi thọ phản ánh chất lượng đời sống cả về vật chất và ý thức, trình độ y tế, chủ trương vương quốc về kinh tế – xã hội .
– Thành tựu giáo dục : chỉ tiêu này có hai nội dung chính : trình độ học vấn của người dân và số năm được giáo dục trung bình .
– Mức thu nhập trung bình đầu người : là mức GDP tính theo đầu người .
Như vậy, HDI phản ánh được ba mặt quan trọng của chất lượng đời sống con người là tuổi thọ, trình độ học vấn, trí tuệ qua giáo dục và GDP / người .
Nếu xã hội phát triển đồng điệu, cân đối, hài hòa cả ba mặt trên thì HDI sẽ cao và ngược lại. Tuy nhiên chỉ tiêu này không phản ánh được sự độc lạ của những chính sách xã hội, không phản ánh được nhiều mặt quan hệ xã hội của đời sống. Vì vậy, HDI hoàn toàn có thể là một chỉ tiêu tìm hiểu thêm khi nhìn nhận sự văn minh xã hội của một nước .

3.2. Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với tân tiến xã hội

Tăng trưởng và phát triển kinh tế là cơ sở vật chất cho văn minh xã hội và ngược lại, văn minh xã hội thôi thúc tăng trưởng và phát triển kinh tế .
Tiến bộ xã hội là tác dụng của sự phát triển kinh tế và mọi sự phát triển được coi là văn minh trước hết phải là sự phát triển thôi thúc sự tân tiến xã hội .
Tiến bộ xã hội, xét về thực ra, là giải phóng và phát triển con người tổng lực, mà tác nhân con người là chủ thể, là nguồn lực quyết định hành động sự phát triển kinh tế bền vững và kiên cố .
Tiến bộ xã hội xác lập rõ những nhu yếu xã hội, nhu yếu đời sống cần phải phân phối. Những nhu yếu đó là động lực thôi thúc phát triển kinh tế. Đến lượt nó, phát triển kinh tế lại tạo ra những nhu yếu mới thôi thúc sự văn minh xã hội .

Quan hệ giữa phát triển kinh tế với tiến bộ xã hội về thực chất là mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất với sự phát triển của quan hệ sản xuất và của kiến trúc thượng tầng, tức là sự phát triển của hình thái kinh tế – xã hội. Trong đó, không phải chỉ có sự tác động một chiều của sự phát triển kinh tế, sự phát triển của lực lượng sản xuất đối với sự phát triển của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng, mà là mối quan hệ biện chứng. Tác động qua lại giữa quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng có thể có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất.

Câu hỏi : Trình bày nội dung và những tác nhân ảnh hưởng tác động đến tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, tân tiến xã hội. Mối quan hệ và ý nghĩa của việc điều tra và nghiên cứu yếu tố này ?

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU