spot_img
15.4 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Tư 1, 2023

Nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

Nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là xây dựng dựa trên nội dung gì ?

Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc bản địa, trong đó sức mạnh quân sự chiến lược là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Quy định nguyên tắc, chủ trương, hoạt động giải trí cơ bản về quốc phòng ; thực trạng cuộc chiến tranh, thực trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm ; lực lượng vũ trang nhân dân ; bảo vệ quốc phòng ; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức triển khai ; quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân về quốc phòng được pháp luật đơn cử tại Luật quốc phòng năm 2018. Bài viết này Luật Dương Gia xin phép nghiên cứu và phân tích nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

1. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân:

Nền quốc phòng toàn dân là sức mạnh quốc phòng của đất nước, được xây dựng trên nền tảng chính trị, tinh thần, nhân lực, vật lực, tài chính, mang tính chất toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường. Nội dung cơ bản xây dựng nền quốc phòng toàn dân bao gồm:

– Xây dựng kế hoạch bảo vệ Tổ quốc, kế hoạch phòng thủ quốc gia ; nghiên cứu và điều tra tăng trưởng nghệ thuật và thẩm mỹ quân sự chiến lược Nước Ta ; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và mạng lưới hệ thống chính trị vững mạnh ; – Xây dựng tiềm năng, tiềm lực quốc phòng ; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao, làm nòng cốt bảo vệ Tổ quốc ; – Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật ; tăng trưởng công nghiệp quốc phòng, an ninh, khoa học, công nghệ tiên tiến quân sự chiến lược ; kêu gọi tiềm lực khoa học, công nghệ tiên tiến của Nhà nước và Nhân dân ship hàng quốc phòng ; ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến quân sự chiến lược tương thích để xây dựng quốc gia ; – Xây dựng, tổ chức triển khai thực thi kế hoạch bảo vệ nhu yếu dự trữ vương quốc cho quốc phòng ; sẵn sàng chuẩn bị những điều kiện kèm theo thiết yếu bảo vệ động viên quốc phòng ; – Xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ vững chãi tổng lực, hợp thành phòng thủ quốc gia ; củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh ở những vùng kế hoạch, trọng điểm, biển, hòn đảo, khu vực biên giới, địa phận xung yếu ; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khoanh vùng phạm vi cả nước ; – Xây dựng và tổ chức triển khai triển khai kế hoạch, giải pháp về cuộc chiến tranh thông tin, cuộc chiến tranh khoảng trống mạng ; – Xây dựng và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch, giải pháp phòng thủ dân sự trong khoanh vùng phạm vi cả nước ; – Đối ngoại quốc phòng ;

Xem thêm: Quốc phòng toàn dân là gì? Biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh?

– Kết hợp quốc phòng với kinh tế tài chính – xã hội và kinh tế tài chính – xã hội với quốc phòng ; tích hợp quốc phòng với an ninh, đối ngoại ; – Xây dựng và bảo vệ chính sách, chủ trương so với lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân của người ship hàng trong lực lượng vũ trang nhân dân ; – Tuyên truyền, phổ cập đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước về quốc phòng ; thực thi giáo dục quốc phòng và an ninh. Theo pháp luật trên, đặc trưng của nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân là nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân được xây dựng tổng lực và từng bước tân tiến. Mục đích xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân vững mạnh tạo sức mạnh tổng hợp cho quốc gia. Nội dung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân là phân vùng kế hoạch về quốc phòng – an ninh gắn với xây dựng hậu phương kế hoạch. Tính chất của cuộc chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc là cuộc cuộc chiến tranh toàn dân tổng lực lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm lòng cốt. Quan điểm của Đảng vừa kháng chiến vừa xây dựng được xuất phát từ truyền thống lịch sử của dân tộc bản địa ta trong lịch sử vẻ vang chống giặc ngoại xâm.

Noi-dung-xay-dung-nen-quoc-phong-toan-dan.jpgNoi-dung-xay-dung-nen-quoc-phong-toan-dan.jpg

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

2. Kết hợp quốc phòng với kinh tế tài chính – xã hội và kinh tế tài chính – xã hội với quốc phòng :

Kết hợp quốc phòng với kinh tế tài chính – xã hội và kinh tế tài chính – xã hội với quốc phòng là sự kết nối mọi hoạt động giải trí quốc phòng với những ngành, nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính – xã hội có sự thống nhất quản trị, quản lý và điều hành của Nhà nước để góp thêm phần củng cố, tăng cường quốc phòng, tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội. Nhiệm vụ tích hợp quốc phòng với kinh tế tài chính – xã hội và kinh tế tài chính – xã hội với quốc phòng gồm có : Nhà nước có kế hoạch, chương trình tích hợp quốc phòng với kinh tế tài chính – xã hội và kinh tế tài chính – xã hội với quốc phòng tương thích với kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và kế hoạch bảo vệ Tổ quốc trong từng thời kỳ ; Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án Bất Động Sản tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của Bộ, ngành, vùng, địa phương, những dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, khu vực biên giới, hải đảo, địa phận kế hoạch phải tích hợp với quốc phòng, tương thích với kế hoạch bảo vệ Tổ quốc ;

Xem thêm: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban quốc phòng và an ninh

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan lập kế hoạch về nhu yếu quốc phòng và năng lực tích hợp quốc phòng với kinh tế tài chính – xã hội trong thời bình, thực trạng khẩn cấp về quốc phòng, thực trạng cuộc chiến tranh ; tổ chức triển khai, xây dựng khu kinh tế tài chính – quốc phòng ; tổ chức triển khai, quản trị hoạt động giải trí của doanh nghiệp Giao hàng quốc phòng và đơn vị chức năng quân đội được giao triển khai trách nhiệm kinh tế tài chính phối hợp với quốc phòng theo pháp luật của pháp lý, tương thích với trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ; Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch, dự án Bất Động Sản phải được Bộ Quốc phòng cho quan điểm, tham gia đánh giá và thẩm định theo pháp luật của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư và pháp luật khác của pháp lý có tương quan ; Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khi thực thi những hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại, góp vốn đầu tư và nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến phải tuân thủ nhu yếu về phối hợp tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội với bảo vệ quốc phòng theo lao lý của luật có tương quan ; Một số dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xây dựng ở địa phận trọng điểm về quốc phòng phải có tính lưỡng dụng, chuẩn bị sẵn sàng chuyển sang Giao hàng nhu yếu quốc phòng. Theo pháp luật trên thì đối tượng người dùng tác chiến của cuộc chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc là chủ nghĩa đế quốc và những thế lực thù địch có hành vi xâm lược, phá hoại thành quả cách mạng của dân tộc bản địa. Lực lượng quân đội nhân dân Nước Ta gồm những thành phần lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên. Những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới là giữ vững và tăng cường sự chỉ huy của Đảng cộng sản Nước Ta so với lực lượng vũ trang nhân dân. Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tiến trình mới là xây dựng dân quân dân tự vệ vững mạnh rộng khắp, lấy chất lượng làm chính. Kết hợp tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh trong tăng trưởng những cùng chủ quyền lãnh thổ là sự phối hợp ngặt nghèo tăng trưởng vùng kinh tế tài chính kế hoạch, với xây dựng vùng kế hoạch quốc phòng an ninh.

3. Nguyên tắc hoạt động quốc phòng:

– Tuân thủ Hiến pháp và pháp lý của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; đặt dưới sự chỉ huy tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản trị tập trung chuyên sâu, thống nhất của Nhà nước. – Củng cố, tăng cường quốc phòng là trách nhiệm trọng điểm, tiếp tục, kêu gọi sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc bản địa và của cả mạng lưới hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. – Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. – Kết hợp quốc phòng với kinh tế tài chính – xã hội và kinh tế tài chính – xã hội với quốc phòng. – Kết hợp quốc phòng với an ninh, đối ngoại .

Xem thêm: An ninh nhân dân là gì? Xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân

Đặc điểm về quốc phòng an ninh ở những vùng kinh tế tài chính trọng điểm là nơi có nhiều đối tượng người tiêu dùng tiềm năng quan trọng phải bảo vệ, mỗi vùng kinh tế tài chính trọng điểm thường nằm trong những khu vực phòng thủ và phòng thủ then chốt của quốc gia. Nội dung cần phối hợp tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh trong công nghiệp là sắp xếp một cách hài hòa và hợp lý trên những vùng chủ quyền lãnh thổ.

4. Chính sách của Nhà nước về quốc phòng:

Củng cố, tăng cường nền quốc phòng toàn dân, sức mạnh quân sự để xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới. Thực hiện độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời; thực hiện chính sách hòa bình, tự vệ; sử dụng các biện pháp chính đáng, thích hợp để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi, đánh bại mọi âm mưu và hành vi xâm lược.

Thực hiện đối ngoại quốc phòng tương thích với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự do, hữu nghị, hợp tác và tăng trưởng ; chống cuộc chiến tranh dưới mọi hình thức ; dữ thế chủ động và tích cực hội nhập, lan rộng ra hợp tác quốc tế, đối thoại quốc phòng, tạo thiên nhiên và môi trường quốc tế thuận tiện cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ; không tham gia lực lượng, liên minh quân sự của bên này chống bên kia ; không cho quốc tế đặt địa thế căn cứ quân sự chiến lược hoặc sử dụng chủ quyền lãnh thổ của Nước Ta để chống lại nước khác ; không rình rập đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế ; xử lý mọi sự không tương đồng, tranh chấp bằng giải pháp tự do trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ, thống nhất, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, không can thiệp vào việc làm nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi ; tương thích với Hiến pháp, pháp lý Nước Ta và điều ước quốc tế có tương quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Huy động nguồn lực của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể trong nước để triển khai trách nhiệm quốc phòng. Khuyến khích, tạo điều kiện kèm theo để cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể ủng hộ vật chất, kinh tế tài chính, niềm tin cho quốc phòng trên nguyên tắc tự nguyện, không trái với pháp lý Nước Ta và tương thích với lao lý quốc tế. Phát triển khoa học và công nghệ tiên tiến để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân, công nghiệp quốc phòng, an ninh phân phối trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhà nước có chủ trương khuyến mại so với cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể trong triển khai trách nhiệm quốc phòng ; có chủ trương đặc trưng ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng kế hoạch, trọng điểm, địa phận xung yếu về quốc phòng. Nhà nước ghi nhận công lao và khen thưởng cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thành tích xuất sắc trong triển khai trách nhiệm quốc phòng.

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU