spot_img
4.7 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Một 27, 2023

xã hội chủ nghĩa trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cuối tháng 6 năm 1990 những cửa hàng xã hội chủ nghĩa đều trông trơn.

End of June 1990, the department stores were emptied our socialist Fatherland.

OpenSubtitles2018. v3

Hegel, vị giáo sư có lý thuyết đế quốc, đã ấp những cái trứng xã hội chủ nghĩa.

Hegel, the imperial professor, had hatched the socialistic eggs.

Literature

Tôi thích nhà xã hội chủ nghĩa Lionel Jospin vì cùng lý do đó.

I like Socialist Lionel Jospin for the same reason.

OpenSubtitles2018. v3

Chính sách xã hội chủ nghĩa này đã được gọi là bát cơm sắt.

This socialist policy was pejoratively called the iron rice bowl.

WikiMatrix

Tôi đã viết thư cho những người Xã hội Chủ nghĩa nhưng họ không trả lời.

I wrote to the Socialists but they haven’t replied.

OpenSubtitles2018. v3

Cuối tháng 6 năm 1990 những cửa hàng xã hội chủ nghĩa đều đã trống trơn.

At the end of June 1990 the shops of our socialist Fatherland were emptied.

QED

Chế độ xã hội chủ nghĩa hạnh phúc là thế đó

That’ s the land of socialism and universal bliss for you

opensubtitles2

Năm 1912 đại diện cho đảng SPD tại hội nghị xã hội chủ nghĩa Âu châu.

In 1912, Luxemburg was the SPD representative at the European Socialists congresses.

WikiMatrix

Từ 15 tháng 10 năm 1990 từ 15 tháng 12 năm 1990, nó được đặt tên là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Kirghizia.

From 15 October 1990 to 15 December 1990, it was named the Socialist Republic of Kirghizia.

WikiMatrix

Đất nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta đã cống hiến nhiều cho các bạn.

Our socialist country… has done much for you.

OpenSubtitles2018. v3

Liên Xô coi Afghanistan là quốc gia theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Afghanistan was considered by the Soviet Union as a state with a socialist orientation.

WikiMatrix

Khi còn ở Paris, Lavrov hoàn toàn cam kết với phong trào xã hội chủ nghĩa cách mạng.

While he was in Paris, Lavrov fully committed himself to the revolutionary socialist movement.

WikiMatrix

Căn cứ của chúng ta đã bị một con cáo già xã hội chủ nghĩa tấn công.

Our base was attacked by a giant socialist weasel.

OpenSubtitles2018. v3

Bản tiếng Việt: Kornai János, Hệ thống xã hội chủ nghĩa.

Kornai, János: The Socialist System.

WikiMatrix

Đảng Xã hội chủ nghĩa Ý (và các đảng nhỏ cầm quyền khác) bị giải tán hoàn toàn.

The PSI (and the other governing minor parties) completely dissolved.

WikiMatrix

Vào năm 1940, nó được tách thành Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Moldavia (bây giờ là Moldova).

In 1940, it was made into the Moldavian SSR (now the independent state of Moldova).

WikiMatrix

Nhưng cũng đã hơn một lần chúng tôi tổ chức quốc khánh cho quê cha xã hội chủ nghĩa.

Once more we should celebrate the birthday our socialist fatherland.

OpenSubtitles2018. v3

Phong trào Solidarność những năm 1980 với sự suy yếu của chính quyền Xã hội chủ nghĩa tại Ba Lan.

The Solidarność movement in the 1980s weakened the Communist government in Poland.

WikiMatrix

Trong các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay mô hình Trung Quốc là mô hình điển hình nhất.

For people in the security services, China is the ideal model.

WikiMatrix

Tuyên bố chủ quyền ngày 22 tháng 12 năm 1990 là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Mari (Mari El).

Declared Sovereignty on 22 December 1990 as the Mari Soviet Socialist Republic (Mari El).

WikiMatrix

Từ năm 2008, thị trưởng thành phố Amiens, thủ đô của vùng, đã từng là xã hội chủ nghĩa Gilles Demailly.

Since 2008, the mayor of the city of Amiens, the regional capital, has been Socialist Gilles Demailly.

WikiMatrix

Có những nhà xã hội chủ nghĩa thán phục tác phẩm Zarathustra; nhưng không cần sự thán phục của họ.

There are socialists who will admire the book of Zarathustra; but their admiration is not wanted.

Literature

Tháng 2 năm 1954, liên minh đã được chuyển đổi vào Sangkum Reastr Niyum (Cộng đồng xã hội chủ nghĩa bình dân).

In February 1954 the alliance was transformed into Sangkum Reastr Niyum (Popular Socialist Community).

WikiMatrix

Hành động này thể hiện sự mối quan hệ đặc biệt hiện hữu giữa các nước xã hội chủ nghĩa.

This act demonstrates the special connection that exists between Socialist states.

WikiMatrix

Đảng Xã hội chủ nghĩa đã đạt được vài thắng lợi địa phương ở Milwaukee, Bridgeport (Connecticut) và Reading (Pennsylvania).

The party retained some pockets of local success in cities such as Milwaukee, Bridgeport, Connecticut and Reading, Pennsylvania.

WikiMatrix

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU