spot_img
14 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Tư 2, 2023

Mô hình OSI là gì? Phương thức hoạt động & chức năng của từng tầng – Wiki Máy Tính

5/5 – ( 3 bầu chọn )

Mô hình OSI là gì? Các tầng và phương thức hoạt động của mô hình tham chiếu OSI. Trình bày nhiệm vụ và đơn vị dữ liệu giao thức của từng tầng trong mô hình tham khảo OSI.

Mô hình OSI là gì?

Mô hình OSI (Open system interconnection – Mô hình kết nối các hệ thống mở) là một thiết kế dựa vào nguyên lý tầng cấp, lý giải một cách trừu tượng kỹ thuật kết nối truyền thông giữa các máy vi tính và thiết kế giao thức mạng giữa chúng. Mô hình này được phát triển thành một phần trong kế hoạch OSI (Open Systems Interconnection) do ISO và IUT-T khởi xướng. Nó còn được gọi là Mô hình bảy tầng của OSI.

Mô hình OSI dùng để làm gì?

Mô hình OSI được tạo ra với mục tiêu là được cho phép sự tương giao ( interoperability ) giữa những hệ máy ( platform ) phong phú được phân phối bởi những đơn vị sản xuất khác nhau. Mô hình được cho phép toàn bộ những thành phần của mạng hoạt động giải trí hòa đồng, bất kể thành phần ấy do ai tạo dựng. Vào những năm cuối thập niên 1980, ISO đã tiến cử việc thực thi quy mô OSI như một tiêu chuẩn mạng .

Mô hình osi là chuẩn của tổ chức nào?

Mô hình OSI đã được định nghĩa bởi Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ( International Organization for Standardization ) trong tiêu chuẩn số 7498 – 1 ( ISO standard 7498 – 1 ) .

Mô hình OSI được công bố vào năm nào?

Được hình thành từ những năm 1970 từ khi mạng máy tính mới xuất hiện, vào thời điểm đó, có đến tận hai mô hình mạng riêng biệt, sau đó chúng đã được gộp chung lại thành một vào năm 1983 và được công bố năm 1984.

Mô hình OSI có mấy tầng?

Mô hình tham chiếu mạng lưới hệ thống mở OSI gồm có 7 tầng .

Thứ tự các tầng (layer) của mô hình osi theo thứ tự từ trên xuống là:

1.Application layer
2.Presentation layer
3.Session layer
4.Transport layer
5.Network layer
6.Datalink layer
7.Physical layer

Chức năng cơ bản của từng tầng trong mô hình OSI

Application layer

Tầng ứng dụng là tầng gần với người sử dụng nhất. Nó cung ứng phương tiện đi lại cho người dùng truy nhập những thông tin và tài liệu trên mạng trải qua chương trình ứng dụng. Tầng này là giao diện chính để người dùng tương tác với chương trình ứng dụng, và qua đó với mạng .
Một số ví dụ về những ứng dụng trong tầng này gồm có Telnet, Giao thức truyền tập tin FTP và Giao thức truyền thư điện tử SMTP, HTTP, X. 400 Mail remote

Presentation layer

Lớp trình diễn hoạt động giải trí như tầng tài liệu trên mạng. lớp này trên máy tính truyền dữ liệu làm trách nhiệm dịch dữ liệu được gửi từ tầng Application sang dạng Fomat chung. Và tại máy tính nhận, lớp này lại chuyển từ Fomat chung sang định dạng của tầng Application .
Lớp bộc lộ thực thi những tính năng sau :

  • Dịch các mã kí tự từ ASCII sang EBCDIC.
  • Chuyển đổi dữ liệu.
  • Nén dữ liệu để giảm lượng dữ liệu truyền trên mạng.
  • Mã hoá và giải mã dữ liệu để đảm bảo sự bảo mật trên mạng.

Session layer

Tầng Session trấn áp những ( phiên ) hội thoại giữa những máy tính. Tầng này thiết lập, quản trị và kết thúc những liên kết giữa trình ứng dụng địa phương và trình ứng dụng ở xa .

Hỗ trợ hoạt động song công (duplex) hoặc bán song công (half-duplex) hoặc đơn công (Single) và thiết lập các qui trình đánh dấu điểm hoàn thành (checkpointing) – giúp việc phục hồi truyền thông nhanh hơn khi có lỗi xảy ra, vì điểm đã hoàn thành đã được đánh dấu – trì hoãn (adjournment), kết thúc (termination) và khởi động lại (restart).

Mô hình OSI uỷ nhiệm cho tầng này nghĩa vụ và trách nhiệm “ ngắt mạch nhẹ nhàng ” ( graceful close ) những phiên thanh toán giao dịch ( một đặc thù của giao thức trấn áp giao vận TCP ) và nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra và phục sinh phiên, đây là phần thường không được dùng đến trong bộ giao thức TCP / IP .

Transport layer

Lớp này triển khai những công dụng nhận thông tin từ tầng Session chia thành những gói nhỏ hơn và truyền xuống lớp dưới, hoặc nhận thông tin từ lớp dưới chuyển lên phục sinh theo cách chia của hệ phát ( Fragmentation and Reassembly ) .
Nhiệm vụ quan trọng nhất của lớp luân chuyển là bảo vệ chuyển số liệu đúng mực giữa hai thực thể thuộc tầng Session ( end – to – end control ). Để làm được việc đó, ngoài công dụng kiểm tra số tuần tự phát, thu, kiểm tra và phát hiện, giải quyết và xử lý lỗi, lớp luân chuyển còn có công dụng điều khiển và tinh chỉnh lưu lượng số liệu để đồng điệu giữa thể thu và phát và tránh tắc ngẽn số liệu khi chuyển qua lớp mạng .
Ngoài ra, nhiều thực thể lớp phiên hoàn toàn có thể trao đổi số liệu trên cùng một liên kết lớp mạng ( multIPlexing ) .

Network layer

Nhiệm vụ của lớp mạng là bảo vệ chuyển đúng chuẩn số liệu giữa những thiết bị cuối trong mạng. Để làm được việc đó, phải có kế hoạch đánh địa chỉ thống nhất trong toàn mạng. Mỗi thiết bị cuối và thiết bị mạng có một địa chỉ mạng xác lập. Số liệu cần trao đổi giữa những thiết bị cuối được tổ chức triển khai thành những gói ( Packet ) có độ dài đổi khác và được gán rất đầy đủ địa chỉ nguồn ( source address ) và địa chỉ đích ( destination address ) .
Lớp mạng bảo vệ việc tìm đường tối ưu cho những gói dữ liệu bằng những giao thức chọn đường dựa trên những thiết bị chọn đường ( Router ). Ngoài ra, lớp mạng có công dụng điều khiển và tinh chỉnh lưu lượng số liệu trong mạng để tránh xảy ra ùn tắc bằng cách chọn những kế hoạch tìm đường khác nhau để quyết định hành động việc chuyển tiếp những gói số liệu .

Datalink layer

Lớp này bảo vệ việc biến hóa những tin dạng bit nhận được từ lớp dưới ( vật lý ) sang khung số liệu, thông tin cho hệ phát tác dụng thu được sao cho những thông tin truyền lên cho tầng Network không có lỗi .
Các thông tin truyền ở tầng Physical hoàn toàn có thể làm hỏng những thông tin khung số liệu ( frame error ). Phần mềm mức hai sẽ thông tin cho mức một tryền lại những thông tin bị mất / lỗi .
Đồng bộ những hệ có vận tốc xử lý tính khác nhau, một trong những chiêu thức hay sử dụng là dùng bộ đệm trung gian để lưu giữ số liệu nhận được. Độ lớn của bộ đệm này nhờ vào vào đối sánh tương quan giải quyết và xử lý của những hệ thu và phát .

Physical layer

Là tầng thứ nhất trong bảy tầng Mô hình OSI, tầng này chịu nghĩa vụ và trách nhiệm ứng đối với những yên cầu về dịch vụ từ Datalink Layer .
Chức năng và dịch vụ chính mà tầng vật lý giải quyết là :
Thiết lập hoặc ngắt mạch liên kết điện ( electrical connection ) với một phương tiện đi lại truyền thông online ( transmission medium )
Tham gia vào tiến trình mà trong đó những tài nguyên tiếp thị quảng cáo được san sẻ hiệu suất cao giữa nhiều người dùng. Chẳng hạn xử lý tranh chấp tài nguyên ( contention ) và tinh chỉnh và điều khiển lưu lượng
Điều biến ( modulation ), hoặc biến hóa giữa trình diễn tài liệu số ( digital data ) của những thiết bị người dùng và những tín hiệu tương ứng được truyền qua kênh truyền thông online ( communication channel )

Phương thức hoạt động của mô hình OSI

Mỗi tầng trong quy mô OSI, có hai phương pháp hoạt động giải trí chính được vận dụng đó là : phương pháp hoạt động giải trí có link ( connection – oriented ) và không có link ( connectionless ) .
Mô hình OSI là gì? Phương thức hoạt động & chức năng của từng tầngMô hình OSI là gì? Phương thức hoạt động & chức năng của từng tầng
Với phương pháp có link, trước khi truyền tài liệu thiết yếu phải thiết lập một link logic giữa những thực thể cùng lớp ( layer ). Còn với phương pháp không có link, thì không cần lập link logic và mỗi đơn vị chức năng tài liệu trước hoặc sau đó .
Phương thức có link, quy trình truyền tài liệu phải trải qua 3 quá trình theo thứ tự :

  • Thiết lập liên kết: hai thực thể đồng mức ở hai hệ thống thương lượng với nhau về tập các tham số sẽ được sử dụng trong giai đoạn sau.
  • Truyền dữ liệu: dữ liệu được truyền với các cơ chế kiểm soát và quản lý.
  • Hủy bỏ liên kết: giải phóng các tài nguyên hệ thống đã cấp phát cho liên kết để dùng cho các liên kết khác.

So sánh 2 phương pháp hoạt động giải trí trên, tất cả chúng ta thấy rằng phương pháp hoạt động giải trí có link được cho phép truyền tài liệu an toàn và đáng tin cậy, do nó có chính sách trấn áp và quản trị ngặt nghèo từng link logic. Nhưng mặt khác, nó lại khá phức tạp và khó setup. Ngược lại, phương pháp không link được cho phép những PDU được truyền theo đường khác nhau để đi đến đích, thích nghi với sự biến hóa trạng thái của mạng, tuy nhiên lại trả giá bởi sự khó khăn vất vả gặp phải khi tập hợp những PDU để chuyển dời tới người sử dụng .
Hai lớp kề nhau hoàn toàn có thể không nhất thiết phải sử dụng cùng một phương pháp hoạt động giải trí, mà hoàn toàn có thể dùng hai phương pháp khác nhau .

Bài viết này có hữu ích với bạn không?

CóKhông

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU