spot_img
19.1 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Sáu 3, 2023

paid tiếng Anh là gì?

paid tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng paid trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ paid tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm paid tiếng Anh
paid
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ paid

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: paid tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

paid tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ paid trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ paid tiếng Anh nghĩa là gì.

paid /pei/

* ngoại động từ paid /peid/
– trả (tiền lương…); nộp, thanh toán
=to high wages+ trả lương cao
=to pay somebody+ trả tiền ai
=to pay a sum+ trả một số tiền
=to pay one’s debt+ trả nợ, thanh toán nợ
=to pay taxes+ nộp thuế
– (nghĩa bóng) trả công, thưởng, đền đáp lại
– dành cho; đến (thăm…); ngỏ (lời khen…)
=to pay a visit+ đến thăm
=to pay one’s respects to someone+ đến chào ai
=to pay someone a compliment+ ngỏ lời khen ngợi, ca tụng ai
=to pay attention to+ chú ý tới
– cho (lãi…), mang (lợi…)
=it pays six per cent+ món đó cho sáu phần trăm lãi

* nội động từ
– trả tiền
– (+ for) (nghĩa bóng) phải trả giá đắt, phải chịu hậu quả
=he shall pay for it+ hắn sẽ phải trả giá đắt về việc đó
– có lợi; mang lợi, sinh lợi
=this concern does not pay+ công việc kinh doanh chẳng lợi lộc gì
!to pay away
– trả hết, thanh toán, trang trải
– (hàng hải) thả (dây chuyền…)
!to pay back
– trả lại, hoàn lại
!to pay down
– trả tiền mặt
!to pay in
– nộp tiền
!to pay off
– thanh toán, trang trải
– trả hết lương rồi cho thôi việc
– giáng trả, trả đũa, trả thù
– cho kết quả, mang lại kết quả
– (hàng hải) đi né về phía dưới gió (tàu, thuyền)
!to pay out
– (như) to pay away
– trả thù, trừng phạt (ai)
!to pay up
– trả hết, thanh toán, trang trải, xuỳ tiền ra
!to pay someone in his own coin
– (xem) coin
!to pay through the nose
– (xem) nose
!he who pays the piper calls the tume
– ai trả tiền thì người ấy có quyền
!to pay one’s way
– không mang công việc mắc nợ
!to pay for one’s whistle
– phải trả giá đắt về cái tính ngông cuồng của mình

* ngoại động từ
– sơn, quét hắc ínpay /pei/

* ngoại động từ paid /peid/
– trả (tiền lương…); nộp, thanh toán
=to high wages+ trả lương cao
=to pay somebody+ trả tiền ai
=to pay a sum+ trả một số tiền
=to pay one’s debt+ trả nợ, thanh toán nợ
=to pay taxes+ nộp thuế
– (nghĩa bóng) trả công, thưởng, đền đáp lại
– dành cho; đến (thăm…); ngỏ (lời khen…)
=to pay a visit+ đến thăm
=to pay one’s respects to someone+ đến chào ai
=to pay someone a compliment+ ngỏ lời khen ngợi, ca tụng ai
=to pay attention to+ chú ý tới
– cho (lãi…), mang (lợi…)
=it pays six per cent+ món đó cho sáu phần trăm lãi

* nội động từ
– trả tiền
– (+ for) (nghĩa bóng) phải trả giá đắt, phải chịu hậu quả
=he shall pay for it+ hắn sẽ phải trả giá đắt về việc đó
– có lợi; mang lợi, sinh lợi
=this concern does not pay+ công việc kinh doanh chẳng lợi lộc gì
!to pay away
– trả hết, thanh toán, trang trải
– (hàng hải) thả (dây chuyền…)
!to pay back
– trả lại, hoàn lại
!to pay down
– trả tiền mặt
!to pay in
– nộp tiền
!to pay off
– thanh toán, trang trải
– trả hết lương rồi cho thôi việc
– giáng trả, trả đũa, trả thù
– cho kết quả, mang lại kết quả
– (hàng hải) đi né về phía dưới gió (tàu, thuyền)
!to pay out
– (như) to pay away
– trả thù, trừng phạt (ai)
!to pay up
– trả hết, thanh toán, trang trải, xuỳ tiền ra
!to pay someone in his own coin
– (xem) coin
!to pay through the nose
– (xem) nose
!he who pays the piper calls the tume
– ai trả tiền thì người ấy có quyền
!to pay one’s way
– không mang công việc mắc nợ
!to pay for one’s whistle
– phải trả giá đắt về cái tính ngông cuồng của mình

* ngoại động từ
– sơn, quét hắc ín

pay
– trả, trả giá p. in thu vào; p. off trả tiền; p. out trả (tiền)

Thuật ngữ liên quan tới paid

Tóm lại nội dung ý nghĩa của paid trong tiếng Anh

paid có nghĩa là: paid /pei/* ngoại động từ paid /peid/- trả (tiền lương…); nộp, thanh toán=to high wages+ trả lương cao=to pay somebody+ trả tiền ai=to pay a sum+ trả một số tiền=to pay one’s debt+ trả nợ, thanh toán nợ=to pay taxes+ nộp thuế- (nghĩa bóng) trả công, thưởng, đền đáp lại- dành cho; đến (thăm…); ngỏ (lời khen…)=to pay a visit+ đến thăm=to pay one’s respects to someone+ đến chào ai=to pay someone a compliment+ ngỏ lời khen ngợi, ca tụng ai=to pay attention to+ chú ý tới- cho (lãi…), mang (lợi…)=it pays six per cent+ món đó cho sáu phần trăm lãi* nội động từ- trả tiền- (+ for) (nghĩa bóng) phải trả giá đắt, phải chịu hậu quả=he shall pay for it+ hắn sẽ phải trả giá đắt về việc đó- có lợi; mang lợi, sinh lợi=this concern does not pay+ công việc kinh doanh chẳng lợi lộc gì!to pay away- trả hết, thanh toán, trang trải- (hàng hải) thả (dây chuyền…)!to pay back- trả lại, hoàn lại!to pay down- trả tiền mặt!to pay in- nộp tiền!to pay off- thanh toán, trang trải- trả hết lương rồi cho thôi việc- giáng trả, trả đũa, trả thù- cho kết quả, mang lại kết quả- (hàng hải) đi né về phía dưới gió (tàu, thuyền)!to pay out- (như) to pay away- trả thù, trừng phạt (ai)!to pay up- trả hết, thanh toán, trang trải, xuỳ tiền ra!to pay someone in his own coin- (xem) coin!to pay through the nose- (xem) nose!he who pays the piper calls the tume- ai trả tiền thì người ấy có quyền!to pay one’s way- không mang công việc mắc nợ!to pay for one’s whistle- phải trả giá đắt về cái tính ngông cuồng của mình* ngoại động từ- sơn, quét hắc ínpay /pei/* ngoại động từ paid /peid/- trả (tiền lương…); nộp, thanh toán=to high wages+ trả lương cao=to pay somebody+ trả tiền ai=to pay a sum+ trả một số tiền=to pay one’s debt+ trả nợ, thanh toán nợ=to pay taxes+ nộp thuế- (nghĩa bóng) trả công, thưởng, đền đáp lại- dành cho; đến (thăm…); ngỏ (lời khen…)=to pay a visit+ đến thăm=to pay one’s respects to someone+ đến chào ai=to pay someone a compliment+ ngỏ lời khen ngợi, ca tụng ai=to pay attention to+ chú ý tới- cho (lãi…), mang (lợi…)=it pays six per cent+ món đó cho sáu phần trăm lãi* nội động từ- trả tiền- (+ for) (nghĩa bóng) phải trả giá đắt, phải chịu hậu quả=he shall pay for it+ hắn sẽ phải trả giá đắt về việc đó- có lợi; mang lợi, sinh lợi=this concern does not pay+ công việc kinh doanh chẳng lợi lộc gì!to pay away- trả hết, thanh toán, trang trải- (hàng hải) thả (dây chuyền…)!to pay back- trả lại, hoàn lại!to pay down- trả tiền mặt!to pay in- nộp tiền!to pay off- thanh toán, trang trải- trả hết lương rồi cho thôi việc- giáng trả, trả đũa, trả thù- cho kết quả, mang lại kết quả- (hàng hải) đi né về phía dưới gió (tàu, thuyền)!to pay out- (như) to pay away- trả thù, trừng phạt (ai)!to pay up- trả hết, thanh toán, trang trải, xuỳ tiền ra!to pay someone in his own coin- (xem) coin!to pay through the nose- (xem) nose!he who pays the piper calls the tume- ai trả tiền thì người ấy có quyền!to pay one’s way- không mang công việc mắc nợ!to pay for one’s whistle- phải trả giá đắt về cái tính ngông cuồng của mình* ngoại động từ- sơn, quét hắc ínpay- trả, trả giá p. in thu vào; p. off trả tiền; p. out trả (tiền)

Đây là cách dùng paid tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ paid tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

paid /pei/* ngoại động từ paid /peid/- trả (tiền lương…) tiếng Anh là gì?
nộp tiếng Anh là gì?
thanh toán=to high wages+ trả lương cao=to pay somebody+ trả tiền ai=to pay a sum+ trả một số tiền=to pay one’s debt+ trả nợ tiếng Anh là gì?
thanh toán nợ=to pay taxes+ nộp thuế- (nghĩa bóng) trả công tiếng Anh là gì?
thưởng tiếng Anh là gì?
đền đáp lại- dành cho tiếng Anh là gì?
đến (thăm…) tiếng Anh là gì?
ngỏ (lời khen…)=to pay a visit+ đến thăm=to pay one’s respects to someone+ đến chào ai=to pay someone a compliment+ ngỏ lời khen ngợi tiếng Anh là gì?
ca tụng ai=to pay attention to+ chú ý tới- cho (lãi…) tiếng Anh là gì?
mang (lợi…)=it pays six per cent+ món đó cho sáu phần trăm lãi* nội động từ- trả tiền- (+ for) (nghĩa bóng) phải trả giá đắt tiếng Anh là gì?
phải chịu hậu quả=he shall pay for it+ hắn sẽ phải trả giá đắt về việc đó- có lợi tiếng Anh là gì?
mang lợi tiếng Anh là gì?
sinh lợi=this concern does not pay+ công việc kinh doanh chẳng lợi lộc gì!to pay away- trả hết tiếng Anh là gì?
thanh toán tiếng Anh là gì?
trang trải- (hàng hải) thả (dây chuyền…)!to pay back- trả lại tiếng Anh là gì?
hoàn lại!to pay down- trả tiền mặt!to pay in- nộp tiền!to pay off- thanh toán tiếng Anh là gì?
trang trải- trả hết lương rồi cho thôi việc- giáng trả tiếng Anh là gì?
trả đũa tiếng Anh là gì?
trả thù- cho kết quả tiếng Anh là gì?
mang lại kết quả- (hàng hải) đi né về phía dưới gió (tàu tiếng Anh là gì?
thuyền)!to pay out- (như) to pay away- trả thù tiếng Anh là gì?
trừng phạt (ai)!to pay up- trả hết tiếng Anh là gì?
thanh toán tiếng Anh là gì?
trang trải tiếng Anh là gì?
xuỳ tiền ra!to pay someone in his own coin- (xem) coin!to pay through the nose- (xem) nose!he who pays the piper calls the tume- ai trả tiền thì người ấy có quyền!to pay one’s way- không mang công việc mắc nợ!to pay for one’s whistle- phải trả giá đắt về cái tính ngông cuồng của mình* ngoại động từ- sơn tiếng Anh là gì?
quét hắc ínpay /pei/* ngoại động từ paid /peid/- trả (tiền lương…) tiếng Anh là gì?
nộp tiếng Anh là gì?
thanh toán=to high wages+ trả lương cao=to pay somebody+ trả tiền ai=to pay a sum+ trả một số tiền=to pay one’s debt+ trả nợ tiếng Anh là gì?
thanh toán nợ=to pay taxes+ nộp thuế- (nghĩa bóng) trả công tiếng Anh là gì?
thưởng tiếng Anh là gì?
đền đáp lại- dành cho tiếng Anh là gì?
đến (thăm…) tiếng Anh là gì?
ngỏ (lời khen…)=to pay a visit+ đến thăm=to pay one’s respects to someone+ đến chào ai=to pay someone a compliment+ ngỏ lời khen ngợi tiếng Anh là gì?
ca tụng ai=to pay attention to+ chú ý tới- cho (lãi…) tiếng Anh là gì?
mang (lợi…)=it pays six per cent+ món đó cho sáu phần trăm lãi* nội động từ- trả tiền- (+ for) (nghĩa bóng) phải trả giá đắt tiếng Anh là gì?
phải chịu hậu quả=he shall pay for it+ hắn sẽ phải trả giá đắt về việc đó- có lợi tiếng Anh là gì?
mang lợi tiếng Anh là gì?
sinh lợi=this concern does not pay+ công việc kinh doanh chẳng lợi lộc gì!to pay away- trả hết tiếng Anh là gì?
thanh toán tiếng Anh là gì?
trang trải- (hàng hải) thả (dây chuyền…)!to pay back- trả lại tiếng Anh là gì?
hoàn lại!to pay down- trả tiền mặt!to pay in- nộp tiền!to pay off- thanh toán tiếng Anh là gì?
trang trải- trả hết lương rồi cho thôi việc- giáng trả tiếng Anh là gì?
trả đũa tiếng Anh là gì?
trả thù- cho kết quả tiếng Anh là gì?
mang lại kết quả- (hàng hải) đi né về phía dưới gió (tàu tiếng Anh là gì?
thuyền)!to pay out- (như) to pay away- trả thù tiếng Anh là gì?
trừng phạt (ai)!to pay up- trả hết tiếng Anh là gì?
thanh toán tiếng Anh là gì?
trang trải tiếng Anh là gì?
xuỳ tiền ra!to pay someone in his own coin- (xem) coin!to pay through the nose- (xem) nose!he who pays the piper calls the tume- ai trả tiền thì người ấy có quyền!to pay one’s way- không mang công việc mắc nợ!to pay for one’s whistle- phải trả giá đắt về cái tính ngông cuồng của mình* ngoại động từ- sơn tiếng Anh là gì?
quét hắc ínpay- trả tiếng Anh là gì?
trả giá p. in thu vào tiếng Anh là gì?
p. off trả tiền tiếng Anh là gì?
p. out trả (tiền)

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU