spot_img
17.5 C
New York
Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023

Các khoản phải thu là gì? Phân biệt khoản phải thu ngắn hạn, dài hạn – MISA AMIS

Các khoản phải thu là một loại gia tài của công ty tính dựa trên những khoản nợ cần tịch thu, những thanh toán giao dịch chưa thanh toán giao dịch hoặc những nghĩa vụ và trách nhiệm tiền tệ chưa triển khai xong. Nếu đang làm quen với thông tin tài khoản này, bạn sẽ không khỏi hoảng sợ với những khái niệm tương quan như phải thu dài hạn và ngắn hạn. Hãy cùng theo dõi đến cuối bài viết sau để hiểu rõ hơn về những khoản phải thu .

1. Các khoản phải thu là gì?

Các khoản phải thu là một loại gia tài của công ty tính dựa trên tổng thể những khoản nợ cần tịch thu, những thanh toán giao dịch chưa thanh toán giao dịch hoặc bất kể nghĩa vụ và trách nhiệm tiền tệ nào mà những bên nợ hay người mua chưa thanh toán giao dịch cho công ty .

Các khoản phải thu trong doanh nghiệp bao gồm:

a) Phải thu của khách hàng 

Là những khoản phải thu mang đặc thù thương mại phát sinh từ thanh toán giao dịch có đặc thù mua – bán, như : Phải thu về bán hàng, cung ứng dịch vụ, thanh lý, nhượng bán gia tài TSCĐ, BĐSĐT, những khoản góp vốn đầu tư kinh tế tài chính hoặc tiền bán hàng xuất khẩu của bên giao ủy thác trải qua bên nhận ủy thác ;

b) Phải thu nội bộ 

Là khoản giữa đơn vị chức năng cấp trên và đơn vị chức năng cấp dưới thường trực không có tư cách pháp nhân và hạch toán phụ thuộc vào ;

c) Phải thu khác

Gồm những khoản phải thu không có tính thương mại, không tương quan đến thanh toán giao dịch mua – bán, như :
– Các khoản phải thu tạo ra lệch giá hoạt động giải trí kinh tế tài chính, như : lãi cho vay, tiền gửi, cổ tức và doanh thu được chia ;
– Các khoản chi hộ bên thứ ba được quyền nhận lại ; Các khoản bên nhận ủy thác xuất khẩu phải thu hộ cho bên giao ủy thác ;

– Các khoản cho mượn tài sản, phải thu về tiền phạt, bồi thường, tài sản thiếu chờ xử lý…

2. Phải thu của khách hàng là tài sản hay nguồn vốn?

Với những người đang khởi đầu làm quen và khám phá những khái niệm cơ bản về bảng cân đối kế toán sẽ thường gặp khúc mắc khi phân loại thông tin tài khoản đó vào hạng mục gia tài hay nguồn vốn .
Về cơ bản, gia tài và nguồn vốn chỉ là hai mặt khác nhau của vốn. Tài sản biểu hiện trạng thái đơn cử của vốn, cái đang có, đang sống sót ở doanh nghiệp. Nguồn vốn biểu lộ mặt trừu tượng, chỉ ra khoanh vùng phạm vi sử dụng hay nguồn kêu gọi gia tài .

Như vậy phải thu của khách hàng được xếp vào “Tài sản”. 

Để biết được khoản nào là tài sản hay nguồn vốn một cách nhanh nhất bạn cũng có thể dựa vào phân loại của khoản mục này như trên hình minh họa: 

3. Phân biệt các khoản phải thu ngắn hạn và phải thu dài hạn

Các khoản phải thu được phân loại thành khoản phải thu ngắn hạn và khoản phải thu dài hạn .

3.1. Các khoản phải thu ngắn hạn 

 • Khái niệm :

Các khoản phải thu ngắn hạn là chỉ tiêu tổng phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu ngắn hạn có kỳ hạn thu hồi còn lại không quá 12 tháng hoặc trong một chu kỳ kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo (sau khi trừ đi dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi).

 • Các khoản phải thu ngắn hạn gồm có :

+ Phải thu ngắn hạn của người mua
+ Trả trước cho người bán ngắn hạn
+ Phải thu nội bộ ngắn hạn
+ Phải thu theo tiến trình kế hoạch hợp đồng thiết kế xây dựng
+ Phải thu về cho vay ngắn hạn

+ Phải thu ngắn hạn khác

+ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
+ Tài sản thiếu chờ giải quyết và xử lý

3.2. Các khoản phải thu dài hạn

 • Khái niệm :

Các khoản phải thu dài hạn là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu có kỳ hạn thu hồi trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ sản xuất, kinh doanh tại thời điểm báo cáo.

 • Các khoản phải thu dài hạn gồm có :

– Các khoản phải thu dài hạn

+ Phải thu dài hạn của khách hàng 

+ Trả trước cho người bán dài hạn
+ Vốn kinh doanh thương mại ở đơn vị chức năng thường trực
+ Phải thu nội bộ dài hạn

+ Phải thu về cho vay dài hạn 

+ Phải thu dài hạn khác

+ Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 

Như vậy để phân biệt được phải thu ngắn hạn và phải thu dài hạn ta cần địa thế căn cứ vào kỳ hạn tịch thu còn lại với mốc thời hạn là 12 tháng hoặc một chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thương mại .

4. Nguyên tắc kế toán các khoản phải thu

 • Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết cụ thể theo kỳ hạn phải thu, đối tượng người tiêu dùng phải thu, loại nguyên tệ phải thu và những yếu tố khác theo nhu yếu quản trị của doanh nghiệp .
 • Khi lập Báo cáo kinh tế tài chính, kế toán địa thế căn cứ kỳ hạn còn lại của những khoản phải thu để phân loại là dài hạn hoặc ngắn hạn. Các chỉ tiêu phải thu của Bảng cân đối kế toán hoàn toàn có thể gồm có cả những khoản được phản ánh ở những thông tin tài khoản khác ngoài những thông tin tài khoản phải thu, như : Khoản cho vay được phản ánh ở TK 1283 ; Khoản ký quỹ, ký cược phản ánh ở TK 244 ,

  khoản tạm ứng ở TK 141

  … Việc xác lập những khoản cần lập dự trữ phải thu khó đòi được địa thế căn cứ vào những khoản mục được phân loại là phải thu ngắn hạn, dài hạn của Bảng cân đối kế toán .

 • Kế toán phải xác lập những khoản phải thu thỏa mãn nhu cầu định nghĩa của những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ( được hướng dẫn chi tiết cụ thể ở thông tin tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái ) để nhìn nhận lại cuối kỳ khi lập Báo cáo kinh tế tài chính .

Tạm kết

Các khoản phải thu là một phần của vốn lưu động của công ty. Việc quản trị những khoản phải thu là điều rất quan trọng bởi nó cung ứng thêm vốn để giảm nợ ròng và tương hỗ những hoạt động giải trí của công ty .
Tùy theo quy mô doanh nghiệp và tính phức tạp của những khoản phải thu mà kế toán sẽ có cách quản trị khác nhau, hoàn toàn có thể trên công cụ Excel hoặc chuyên nghiệp hơn thì sử dụng ứng dụng kế toán. Một trong những ứng dụng kế toán được giới chuyên viên nhìn nhận cao về năng lực giải quyết và xử lý nhiệm vụ quản trị nợ công từ cơ bản đến phức tạp là AMIS Kế toán. Cụ thể, ứng dụng tương hỗ cho kế toán những việc làm như sau :

 • Kiểm tra công nợ phải thu của khách hàng: Tra cứu nhanh nợ công đối của từng người mua hoặc của tổng thể những người mua. Đồng thời nghiên cứu và phân tích được nợ công theo thời hạn nợ : quá hạn, sắp đến hạn …
 • Đối trừ chứng từ công nợ của khách hàng: Thực hiện đối trừ giữa chứng từ nợ công với chứng từ giao dịch thanh toán của từng người mua
 • Bù trừ công nợ: Thực hiện bù trừ nợ công phải thu và nợ công phải trả của một đối tượng người dùng ( người mua, nhà sản xuất, nhân viên cấp dưới ) vừa là người mua, vừa là nhà cung ứng, …
 • Thiết lập các đợt thu nợ khách hàng:Thiết lập và quản trị hoạt động giải trí tịch thu nợ công người mua .

Mời bạn thưởng thức những tính năng ưu việt của ứng dụng AMIS Kế toán với 15 ngày dùng thử không tính tiền tại đây :

Đánh giá

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU