spot_img
15.2 C
New York
Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023

Phát triển bền vững là gì? Tiêu chí, nguyên tắc và nội dung?

Phát triển bền vững là gì ? Phát triển bền vững tiếng Anh là gì ? Các nguyên tắc cho phát triển bền vững ? Tiêu chí, vai trò và nội dung phát triển bền vững ? Tình hình phát triển bền vững ở Nước Ta ?

Đối với một vương quốc, nền kinh tế tài chính luôn có một vai trò rất quan trọng, tăng trưởng kinh tế tài chính chính là bộc lộ cho một vương quốc thịnh vượng và phát triển. Tuy nhiên, để duy trì được sự phát triển bền vững này lại là một bài toán khó. Vậy, phát triển bền vững là gì ? Tiêu chí, vai trò và nội dung phát triển bền vững là gì ? Hy vọng, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về yếu tố nêu trên.

1. Phát triển bền vững là gì?

Thuật ngữ “phát triển bền vững” xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1980 trong ấn phẩm Chiến lược bảo tồn Thế giới (do Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (International Union for Conservation of Nature – IUCN công bố) với nội dung rất đơn giản: “Sự phát triển của nhân loại không thể chỉ chú trọng tới phát triển kinh tế mà còn phải tôn trọng những nhu cầu tất yếu của xã hội và sự tác động đến môi trường sinh thái học”.

Tuy nhiên, khái niệm phát triển bền vững đã được phổ cập thoáng đãng vào năm 1987 bởi Ủy ban quốc tế về môi trường và phát triển ( WCED – World Commission on Environment and Development ) còn được biết đến là Ủy ban Brundtland. Ủy ban Brundland đã có những góp phần đáng ghi nhận vào quy trình phát triển bền vững :

 • Thứ nhất, WCED đề ra trách nhiệm của thế hệ hiện tại phải đảm bảo những cơ hội và lựa chọn phát triển của các thế hệ tương lai thông qua việc bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
 • Thứ hai, WCED đặt ra mục tiêu giảm nghèo ở các nước đang phát triển như là một trục chính mà các nước cần phải vượt qua.
 • Thứ ba, WCED đúc kết lại việc theo đuổi phát triển bền vững trong bối cảnh nền kinh tế quốc tế bằng cách nhận ra rằng cần phải sắp xếp lại mô hình thương mại quốc tế và dòng vốn cũng như phải đảm bảo được các nước đang phát triển sẽ có ảnh hưởng lớn hơn trong các quan hệ kinh tế đó.

Như vậy, phát triển bền vững là một phương thức phát triển tổng hợp đa ngành, liên ngành, thành chương trình hành động với nhiều tiêu chí ngày càng được cụ thể và rõ nét. Phát triển bền vững, mang tính tất yếu và là mục tiêu cao đẹp của quá trình phát triển. Là quá trình vận hành đồng thời ba bình diện phát triển: kinh tế tăng trưởng bền vững, xã hội thịnh vượng, công bằng, ổn định, văn hoá đa dạng và môi trường được trong lành, tài nguyên được duy trì bền vững. Do vậy, hệ thống hoàn chỉnh các nguyên tắc đạo đức cho phát triển bền vững bao gồm các nguyên tắc phát triển bền vững trong cả “ba thế chân kiềng” kinh tế, xã hội, môi trường.

Phát triển bền vững tiếng Anh là Sustainable Development

2. Các nguyên tắc cho phát triển bền vững:

Phát triển bền vững là quy trình phát triển có sự phối hợp ngặt nghèo, hài hòa và hợp lý hài hòa giữa ba mặt : kinh tế tài chính, xã hội và môi trường với nội dung đơn cử như sau :

 • Phát triển bền vững về kinh tế: là quá trình đạt được tăng trưởng kinh tế ổn định và đều đặn, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô như lạm phát, lãi suất, nợ chính phủ, đảm bảo cân đối cán cân thương mại, đầu tư có chất lượng, có năng suất cao thông qua việc nâng cao hàm lượng khoa học và công nghệ trong sản xuất, không làm phương hại đến xã hội và môi trường.
 • Phát triển bền vững về xã hội: là phát triển nhằm đảm bảo sự công bằng trong xã hội, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo người dân có cơ hội được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ cơ bản như y tế, giáo dục nhưng không làm phương hại đến kinh tế và môi trường.
 • Phát triển bền vững về môi trường: là việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, duy trì một nền tảng nguồn lực ổn định, tránh khai thác quá mức các hệ thống nguồn lực tái sinh. Phát triển bền vững về môi trường cần duy trì sự đa dạng sinh học, sự ổn định khí quyển và các hoạt động sinh thái khác, cần hạn chế vấn đề nhiễm môi trường bao gồm cả ô nhiễm đô thị và khu công nghiệp, cần phải quản lý và xử lý tốt chất thải rắn, chất thải nguy hại, có khả năng ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai.

Ngoài ra, phát triển bền vững về môi trường cần phải hướng được những doanh nghiệp từng bước biến hóa quy mô sản xuất, hướng doanh nghiệp đến những công nghệ tiên tiến sản xuất sạch hơn, thân thiện với môi trường hơn. Phát triển bền vững về môi trường phải bảo vệ không làm phương hại đến kinh tế tài chính và xã hội.

3. Tiêu chí, vai trò và nội dung phát triển bền vững:

Thứ nhất, tiêu chí phát triển bền vững về kinh tế

Phát triển bền vững về kinh tế tài chính là phát triển nhanh và bảo đảm an toàn, chất lượng. Phát triển bền vững về kinh tế tài chính yên cầu sự phát triển của mạng lưới hệ thống kinh tế tài chính trong đó thời cơ để tiếp xúc với những nguồn tài nguyên được tạo điều kiện kèm theo thuận tiện và quyền sử dụng những nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên cho những hoạt động giải trí kinh tế tài chính được san sẻ một cách bình đẳng. Yếu tố được chú trọng ở đây là tạo ra sự thịnh vượng chung cho tổng thể mọi người, không riêng gì tập trung chuyên sâu mang lại doanh thu cho một số ít ít, trong một số lượng giới hạn được cho phép của hệ sinh thái cũng như không xâm phạm những quyền cơ bản của con người .

Xem thêm: Tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững FSC? Lợi ích của chứng chỉ?

Khía cạnh phát triển bền vững về kinh tế tài chính gồm một số ít nội dung cơ bản :

Một là, giảm dần mức tiêu phí năng lượng và các tài nguyên khác thông qua công nghệ tiết kiệm và thay đổi lối sống;

Hai là, thay đổi nhu cầu tiêu thụ không gây hại đến đa dạng sinh học và môi trường;

Ba là, bình đẳng trong tiếp cận các nguồn tài nguyên, mức sống, dịch vụ y tế và giáo dục;

Bốn là, xóa đói, giảm nghèo tuyệt đối; Năm là, công nghệ sạch và sinh thái hóa công nghiệp (tái chế, tái sử dụng, giảm thải, tái tạo năng lượng đã sử dụng).

 • Nền kinh tế được coi là bền vững cần đạt được những yêu cầu sau:

– Có tăng trưởng GDP và GDP đầu người đạt mức cao. Nước phát triển có thu nhập cao vẫn phải giữ nhịp độ tăng trưởng, nước càng nghèo có thu nhập thấp càng phải tăng trưởng mức độ cao. Các nước đang phát triển trong điều kiện hiện nay cần tăng trưởng GDP vào khoảng 5%/năm thì mới có thể xem có biểu hiện phát triển bền vững về kinh tế.

– Cơ cấu GDP cũng là tiêu chuẩn nhìn nhận phát triển bền vững về kinh tế tài chính. Chỉ khi tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP cao hơn nông nghiệp thì tăng trưởng mới hoàn toàn có thể đạt được bền vững. – Tăng trưởng kinh tế tài chính phải là tăng trưởng có hiệu suất cao cao, không đồng ý tăng trưởng bằng mọi giá .

Xem thêm: Phát triển trong doanh nghiệp là gì? Bản chất và tính tất yếu?

Thứ hai, Tiêu chí phát triển bền vững về xã hội

Phát triển bền vững về xã hội được nhìn nhận bằng những tiêu chuẩn, như HDI, thông số bình đẳng thu nhập, những chỉ tiêu về giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội, tận hưởng văn hóa truyền thống. Ngoài ra, bền vững về xã hội là sự bảo vệ đời sống xã hội hài hòa ; có sự bình đẳng giữa những giai tầng trong xã hội, bình đẳng giới ; mức độ chênh lệch giàu nghèo không quá cao và có khuynh hướng gần lại ; chênh lệch đời sống giữa những vùng miền không lớn. Công bằng xã hội và phát triển con người, chỉ số phát triển con người ( HDI ) là tiêu chuẩn cao nhất về phát triển xã hội, gồm có : thu nhập trung bình đầu người ; trình độ dân trí, giáo dục, sức khỏe thể chất, tuổi thọ, mức tận hưởng về văn hóa truyền thống, văn minh. Phát triển bền vững về xã hội chú trọng vào sự công minh và xã hội luôn cần tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho nghành phát triển con người và nỗ lực cho toàn bộ mọi người thời cơ phát triển tiềm năng bản thân và có điều kiện kèm theo sống gật đầu được.

 • Phát triển bền vững về xã hội gồm một số nội dung chính:
 • Một là, ổn định dân số, phát triển nông thôn để giảm sức ép di dân vào đô thị;
 • Hai là, giảm thiểu tác động xấu của môi trường đến đô thị hóa;
 • Ba là, nâng cao học vấn, xóa mù chữ;
 • Bốn là, bảo vệ đa dạng văn hóa;
 • Năm là, bình đẳng giới, quan tâm tới nhu cầu và lợi ích giới;
 • Sáu là, tăng cường sự tham gia của công chúng vào các quá trình ra quyết định.

Thứ ba, tiêu chí phát triển bền vững về môi trường

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nông nghiệp, du lịch ; quy trình đô thị hóa, kiến thiết xây dựng nông thôn mới, … đều tác động ảnh hưởng đến môi trường và gây tác động ảnh hưởng xấu đi đến môi trường, điều kiện kèm theo tự nhiên. Bền vững về môi trường là khi sử dụng những yếu tố tự nhiên đó, chất lượng môi trường sống của con người phải được bảo vệ. Đó là bảo vệ sự trong sáng về không khí, nước, đất, khoảng trống địa lý, cảnh sắc. Chất lượng của những yếu tố trên luôn cần được coi trọng và liên tục được nhìn nhận kiểm định theo những tiêu chuẩn vương quốc hoặc quốc tế .

Xem thêm: Tâm lý học phát triển là gì? Các lý thuyết theo tâm lý học phát triển?

Khai thác và sử dụng hài hòa và hợp lý tài nguyên vạn vật thiên nhiên, bảo vệ môi trường và cải tổ chất lượng môi trường sống. Phát triển bền vững về môi trường yên cầu tất cả chúng ta duy trì sự cân đối giữa bảo vệ môi trường tự nhiên với sự khai thác nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên Giao hàng quyền lợi con người nhằm mục đích mục tiêu duy trì mức độ khai thác những nguồn tài nguyên ở một số lượng giới hạn nhất định được cho phép môi trường liên tục tương hỗ điều kiện kèm theo sống cho con người và những sinh vật sống trên toàn cầu.

Phát triển bền vững về môi trường gồm những nội dung cơ bản:

 • Một là, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên không tái tạo;
 • Hai là, phát triển không vượt quá ngưỡng chịu tải của hệ sinh thái;
 • Ba là, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ tầng ôzôn;
 • Bốn là, kiểm soát và giảm thiểu phát thải khí nhà kính;
 • Năm là, bảo vệ chặt chẽ các hệ sinh thái nhạy cảm; Sáu là, giảm thiểu xả thải, khắc phục ô nhiễm (nước, khí, đất, lương thực thực phẩm), cải thiện và khôi phục môi trường những khu vực ô nhiễm…

4. Tình hình phát triển bền vững ở Việt Nam:

Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển bền vững nhằm mục tiêu tăng trưởng bền vững, có hiệu quả, đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Về kinh tế, cần duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững, từng bước thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững; bảo đảm an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; phát triển bền vững các vùng và địa phương. Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 đạt trung bình 7%/năm, nâng mức thu nhập bình quân đầu người hằng năm tính theo GDP tăng lên 3.200 – 3.500 USD (so với mức 2.100 USD năm 2015). Lạm phát giữ ở mức dưới 5%.

Về xã hội, tập trung đẩy mạnh công tác giảm nghèo theo hướng bền vững; tạo việc làm bền vững; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 2%/năm, riêng các huyện nghèo giảm trên 4%/năm. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; năm 2014 đã có 1,4 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, trên 8,5 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trên 72% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Đời sống nhân dân được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người đạt 2.052 USD/người (2014). Tuổi thọ trung bình đạt 73,5 tuổi (2015). Hoàn thành nhiều mục tiêu Thiên niên kỷ. Ổn định quy mô, cải thiện và nâng cao chất lượng dân số; phát triển văn hoá hài hoà với phát triển kinh tế, xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam; phát triển bền vững các đô thị, xây dựng nông thôn mới, phân bố hợp lý dân cư và lao động theo vùng; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo để nâng cao dân trí và trình độ nghề nghiệp thích hợp với yêu cầu của sự phát triển đất nước, vùng và địa phương;…

Về tài nguyên và môi trường, chống thoái hoá, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất; bảo vệ môi trường nước và sử dụng bền vững tài nguyên nước; khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững tài nguyên khoáng sản; bảo vệ môi trường biển, ven biển, hải đảo và phát triển tài nguyên biển; bảo vệ và phát triển rừng; giảm ô nhiễm không khí và tiếng ồn ở các đô thị lớn và khu công nghiệp…

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU