spot_img
13.8 C
New York
Thứ Năm, Tháng Mười 6, 2022

Phí môi trường (Environmental Fees) là gì? Mục đích và nguyên tắc xác định

Phí môi trường ( tiếng Anh : Environmental Fees ) là một trong những công cụ kinh tế tài chính đa phần trong quản lí môi trường .pmt1Hình minh họa ( Nguồn : gracebissell )

Phí môi trường

Khái niệm

Phí môi trường trong tiếng Anh gọi là: Environmental Fees.

Phí môi trường là khoản thu của ngân sách dành cho hoạt động bảo vệ môi trường, tính trên lượng phát thải của chất ô nhiễm và chi phí xử lí ô nhiễm hoặc khắc phục tác động tiêu cực do chất ô nhiễm gây ra đối với môi trường.

Các loại phí môi trường

Có nhiều loại phí môi trường : phí xử lí nước thải, phí xử lí khí thải, phí rác thải …

Mục đich

Mục đích chính của việc thu phí môi trường là ngăn ngừa xả thải ra môi trường những chất ô nhiễm có năng lực xử lí được .Do vậy, bên cạnh việc tạo ra nguồn thu ngân sách dành cho hoạt động giải trí bảo vệ môi trường, phí môi trường có ảnh hưởng tác động khuyến khích những cơ sở sản xuất và người gây ô nhiễm xử lí chất ô nhiễm trong nguồn thải trước khi thải ra môi trường .Hiện nay, Nước Ta đã phát hành phí bảo vệ môi trường so với nước thải công nghiệp và đang nghiên cứu và điều tra những loại phí bảo vệ môi trường so với nước thải hoạt động và sinh hoạt, khí thải công nghiệp …

Nguyên tắc xác định

Để xác định phí môi trường cần có một số nguyên tắc:

– Mức phí phải xác lập trên cơ sở mang đặc thù chiêu thức và phải kiểm soát và điều chỉnh cho tương thích với những vùng ô nhiễm, đặc tính của chất ô nhiễm, mô hình sản xuất gây ra ô nhiễm ;- Phí môi trường phải đủ mức cao để có hiệu lực hiện hành với những đối tượng người dùng gây ô nhiễm, nếu quá thấp, nó không có công dụng, nếu quá cao sẽ bị sự chống đối của đơn vị sản xuất và gây mất không thay đổi kinh tế tài chính vĩ mô .Phí môi trường và công cụ kinh tế tài chính chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành cao khi có sự không thay đổi kinh tế tài chính vĩ mô và nền kinh tế thị trường thực sự, nếu doannh nghiệp còn giữ sự độc quyền trong sản xuất kinh doanh thương mại hoặc có sự bảo lãnh của Nhà nước thì phí môi trường không có giá trị kiểm soát và điều chỉnh hoạt động giải trí gây ô nhiễm .Hiệu lực của phí môi trường tương quan tới hàng loạt những điều kiện kèm theo khác :

+ Thị trường tài chính đã cho phép doanh nghiệp có thể tiếp cận với nguồn tài chính để đổi mới công nghệ; 

+ Phí môi trường hoàn toàn có thể phát huy tốt trong cỗ máy hành chính lành mạnh và quản lí có hiệu suất cao, một mạng lưới hệ thống giám sát môi trường hữu hiệu, tránh được việc trốn thuế, lậu thuế, tham nhũng .

(Tài liệu tham khảo: Cẩm nang quản lí môi trường, Lưu Đức Hải, NXB Giáo dục)

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU