spot_img
6.5 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 24, 2023

Phí vận chuyển trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tìm hiểu thêm về phí vận chuyển của hãng vận tải.

Learn more about carrier-calculated shipping .

support.google

Thiết lập chi phí vận chuyển dựa trên cách bạn tính phí vận chuyển.

Set up your delivery costs based on how you charge for delivery .

support.google

Bà muốn gửi qua đêm đến Hades, phí vận chuyển là 250 đồng drachma.

You want an overnight shipment to Hades, that will be 250 drachmas .

OpenSubtitles2018. v3

Trọng lượng của sản phẩm dùng để tính chi phí vận chuyển

The weight of the product used to calculate the shipping cost

support.google

Chi phí vận chuyển sản phẩm của bạn

Your product’s shipping cost

support.google

Tôi đã mua cái thang này với giá 20 đô-la, bao gồm cả phí vận chuyển.

I got that staircase for 20 dollars, including delivery to my lot.

ted2019

Phí vận chuyển, bạn hiền.

Transportation costs, amigo.

OpenSubtitles2018. v3

Tìm hiểu cách thiết lập cài đặt phí vận chuyển trong tài khoản.

Learn how to set up account shipping settings .

support.google

Tôi đã mua cái thang này với giá 20 đô- la, bao gồm cả phí vận chuyển.

I got that staircase for 20 dollars, including delivery to my lot .

QED

Chiều rộng của sản phẩm được dùng để tính phí vận chuyển dựa trên trọng lượng kích cỡ

The width of the product used to calculate the shipping cost by dimensional weight

support.google

Hãy chọn các tùy chọn vận chuyển phản ánh cách bạn tính phí vận chuyển trên trang web.

Choose the shipping options that mirror how you charge for shipping on your site .

support.google

Tìm hiểu thêm về cách thiết lập chi phí vận chuyển cho Quảng cáo mua sắm sản phẩm của bạn.

Learn more about how to set up delivery costs for your Product Shopping ads .

support.google

Một con lừa giá khoảng 50 đô la, nhưng vẫn rẻ hơn nhiều so với chi phí vận chuyển bằng xe!

A donkey may sell for about 50 dollars, but when you consider the cost of motorized transportation, there is no comparison!

jw2019

Phí vận chuyển mà bạn gửi đến Merchant Center phải khớp với mức phí bạn tính trên trang web của mình.

The shipping costs that you submit to Merchant Center must match the costs that you charge on your website .

support.google

Chi phí vận chuyển thường phụ thuộc vào các chi tiết sản phẩm như giá cả, trọng lượng hoặc kích thước.

Shipping cost is often dependent on product details such as price, weight, or size .

support.google

Ông đặc biệt giỏi trong việc tính toán chi phí vận chuyển, phục vụ ông sau này trong sự nghiệp của mình.

He was particularly adept at calculating transportation costs, which served him well later in his career.

WikiMatrix

Trong lịch sử, những tiến bộ công nghệ đã làm giảm chi phí vận chuyển và giao lưu xuyên biên giới tự nhiên.

Throughout history, technological advances have reduced the costs of transport and communication across the natural borders.

WikiMatrix

Đó là khi chất lượng dịch vụ, lãi suất tiền gửi và thời gian chiếm ưu thế so với chi phí vận chuyển.

That is when the quality service, deposit rate and time prevails over the cost of transportation.

WikiMatrix

Nếu bạn không thể tính chính xác chi phí, hãy ước tính mức cao hơn khi gửi chi phí vận chuyển cho Merchant Center.

If you can’t match the cost exactly, overestimate the delivery costs that you submit to Merchant Center .

support.google

Tùy chọn (Bắt buộc đối với phí vận chuyển do hãng vận tải tính trong cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản)

Optional ( Required for carrier-calculated rates in your account shipping settings )

support.google

Walmart đang cho phép khách hàng tránh phí vận chuyển khi mua hàng trực tuyến bằng cách chọn các mặt hàng trong cửa hàng.

Walmart is allowing customers to avoid the shipping charges of online purchases by picking up the items in the stores.

WikiMatrix

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU