spot_img
13.9 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 24, 2023

Sàn giao dịch thương mại điện tử (E-Commerce Exchange) là gì?

Sàn giao dịch thương mại điện tử ( tiếng Anh : E-Commerce Exchange ) là một thị trường điện tử được kiến thiết xây dựng để triển khai hoạt động giải trí mua và bán hoặc một số ít giao dịch khác .2Sàn giao dịch thương mại điện tử ( E-Commerce Exchange ) ( Nguồn : The SMB Guide )

Sàn giao dịch thương mại điện tử (E-Commerce Exchange)

Sàn giao dịch thương mại điện tử – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ E-Commerce Exchange.

Sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ qui trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó. (Theo Nghị định Số: 52/2013/NĐ-CP)

Quichế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử

1. Qui chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử phải được thể hiện trên trang chủ của website.

2. Qui chế hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử phải bao gồm các nội dung sau:

a) Quyền và nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử;

b) Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử;

c) Mô tả qui trình giao dịch đối với từng loại giao dịch có thể tiến hành trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

d) Hoạt động rà soát và thẩm quyền xử lí của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi phát hiện các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch;

đ) Quyền và nghĩa vụ của các bên trong các giao dịch được thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

e) Giới hạn trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử trong những giao dịch thực hiện trên sàn;

g) Các qui định về an toàn thông tin, quản lí thông tin trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

h) Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến giao dịch tiến hành trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

i) Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo qui định;

k) Biện pháp xử lí với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

l) Biện pháp xử lí vi phạm đối với những người không tuân thủ qui chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử.

3. Khi có thay đổi về một trong các nội dung, thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử phải thông báo cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử ít nhất 5 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó. (Theo Nghị định Số: 52/2013/NĐ-CP

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU