spot_img
19.1 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Sáu 3, 2023

Setter và getter trong lập trình hướng đối tượng | How Kteam

Dẫn nhập

Trong bài trước, Kteam đã giới thiệu các bạn về KẾ THỪA TRONG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG. Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu lại 2 phương thức setter và getter.

Nội dung

Để đọc hiểu bài này, tốt nhất những bạn nên có kiến thức và kỹ năng cơ bản về những phần sau :

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu những vấn đề sau:

  • Setter và Getter là gì? Lý do sử dụng
  • Cú pháp và sử dụng Setter và Getter
  • Chú ý

Setter và Getter là gì? Lý do sử dụng

SetterGetter là 2 phương thức sử dụng để cập nhật hoặc lấy ra giá trị thuộc tính, đặc biệt dành cho các thuộc tính ở phạm vi private.

Việc sử dụng Setter và Getter thiết yếu trong việc trấn áp những thuộc tính quan trọng mà ta thường được sử dụng và nhu yếu giá trị đúng chuẩn. Ví dụ thuộc tính age lưu tuổi con người, trong thực tiễn thì khoanh vùng phạm vi tuổi là từ 0 đến 100, thì ta không hề cho chương trình lưu giá trị age âm hoặc quá 100 được .

Cú pháp và sử dụng Setter và Getter

Cú pháp:

Setter

public void set () {

      this. = ;

}

Getter

get () {

      return this. ;

}

Ví dụ: ta sẽ tạo phương thức setter và getter cho thuộc tính age lớp Person

public class Person {
	
	public String name;
	private int age;
	public float height;
	
	public Person(String name, int age, float height) {
		this.name = name;
		this.age = age;
		this.height = height;
	}
	
	public void setAge(int age) {
		if (age>=0 && age<=100 ) {
			this.age = age;
		}
	}
	
	public int getAge() {
		return this.age;
	}
	
	public void getInfo() {
		System.out.println("Name:"+this.name);
		System.out.println("Age:"+this.age);
		System.out.println("Height:"+this.height);
	}
	
}

Vì ta đã chỉnh age sang private nên giờ chỉ hoàn toàn có thể truy vấn trải qua 2 phương pháp này :

public class HelloWorld {

	public static void main(String[] args) {
		Person a = new Person("Chau", 21, 1.7f);
		System.out.println(a.getAge());
		a.setAge(22);
		System.out.println(a.getAge());
		a.setAge(-5);
		System.out.println(a.getAge());
	}
}

Theo hiệu quả, giá trị age ở đầu cuối là 22

Setter và getter trong lập trình hướng đối tượng

Chú ý

Khi đã dùng setter và getter thì thuộc tính nên để private

Vì setter và getter nhằm mục đích quản trị truy vấn của thuộc tính, thì ta không nên để thuộc tính hoàn toàn có thể truy vấn thuận tiện, không nên để ở dạng public .

Hãy cẩn thận với kiểu dữ liệu tham chiếu

Ta tạo một class có thuộc tính là kiểu tài liệu tham chiếu là một mảng như sau

public class Example {
	
	private int[] array;
	
	public void setArray (int[] array) {
		this.array = array;
	}
	
	public void displayArray() {
		for (int a : this.array) {
			System.out.print(a);
		}
		System.out.println();
	}

}

Ta hãy thử trường hợp này :

public class HelloWorld {

	public static void main(String[] args) {
		Example a = new Example();
		int[] mang = {1,2,3};
		a.setArray(mang);
		a.displayArray();
		mang[1] = 3;
		a.displayArray();
	}
}

Setter và getter trong lập trình hướng đối tượng

Như kết quả, lúc đầu ta tạo mảng mang ở chương trình main và gán nó cho thuộc tính array của lớp Example, như vậy array có giá trị là {1,2,3}. Tuy nhiêu, sau đó ta thử thay đổi giá trị một phần tử trong mang thì giá trị array cũng thay đổi theo.

Lý do khi ta gán giá trị trong kiểu dữ liệu tham chiếu, bản chất ta gán giá trị vùng bộ nhớ lưu trữ. Có nghĩa lúc này array và mang đang ánh xạ chung một đối tượng trong bộ nhớ.

Cách xử lý là tạo một bộ nhớ khác và copy giá trị đó vào. Ta sẽ dùng phương thức clone(), đây là phương thức hỗ trợ của Java, nó sẽ tạo một bản sao rồi trả bản sao đó cho đối tượng được gán.

public class Example {
	
	private int[] array;
	
	public void setArray (int[] array) {
		this.array = array.clone();
	}
	
	public void displayArray() {
		for (int a : this.array) {
			System.out.print(a);
		}
		System.out.println();
	}

}

Ta chạy thử thì tác dụng thì nó hết sai :

Setter và getter trong lập trình hướng đối tượng

Cũng tương tụ cho phương pháp Getter, ta cũng return về bản sao của thuộc tính đó :

public class Example {
	
	private int[] array;
	
	public void setArray (int[] array) {
		this.array = array.clone();
	}
	
	public int[] getArray() {
		return this.array.clone();
	}
	
	public void displayArray() {
		for (int a : this.array) {
			System.out.print(a);
		}
		System.out.println();
	}

}

Lưu ý: Riêng với kiểu dữ liệu String, mặc dù là kiểu dữ liệu tham chiếu. Tuy nhiên, String có cơ chế là khi thay đổi giá trị thì nó bàn chất nó đang tạo ra một đối tượng String mới. Vì vậy, như các kiểu dữ liệu nguyên thủy, bạn có thể làm phương thức getter và setter bình thường.

Tự tạo phương thức clone() cho lớp của mình

Như ở bài lý giải về hướng đối tượng người dùng, thì lớp cũng chính là kiểu tài liệu do ta tự định nghĩa ra. Vì nó là kiểu tài liệu tham chiếu, có những lúc lớp ta viết sẽ nằm trong tham số phương pháp Getter và Setter .

Vậy ta thứ viết phương thức clone() trong lớp Person như sau:

public class Person {
	
	public String name;
	private int age;
	public float height;
	
	public Person(String name, int age, float height) {
		this.name = name;
		this.age = age;
		this.height = height;
	}
	
	public void setAge(int age) {
		if (age>=0 && age<=100 ) {
			this.age = age;
		}
	}
	
	public int getAge() {
		return this.age;
	}
	
	public Person clone() {
		Person other = new Person(this.name, this.age, this.height);
		return other;
	}
	
	public void getInfo() {
		System.out.println("Name:"+this.name);
		System.out.println("Age:"+this.age);
		System.out.println("Height:"+this.height);
	}
	
}

Kết

Như vậy tất cả chúng ta đã khám phá setter và getter trong lập trình hướng đối tượng người tiêu dùng

Ở bài sau, Kteam sẽ giới thiệu đến bạn về OVERRIDING VÀ OVERLOADING TRONG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Thảo luận

Nếu bạn có bất kể khó khăn vất vả hay vướng mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI và ĐÁP trên thư viện Howkteam. com để nhận được sự tương hỗ từ hội đồng .

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU