spot_img
6.5 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 24, 2023

Nguyên tắc tập trung dân chủ là gì?

Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc đầu tiên, cốt lõi trong hoạt động của Đảng. Vậy nguyên tắc tập trung dân chủ là gì? Luật Hoàng Phi sẽ giải đáp trong nội dung của bài viết dưới đây.

Nguyên tắc tập trung dân chủ là gì?

Nguyên tắc tập trung dân chủ là một trong những nguyên tắc cơ bản trong tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của Đảng, trong công tác làm việc cán bộ, đảm bao cho đảng trở thành một tổ chức triển khai ngặt nghèo, thống nhất, đoàn kết cả về ý chí và hành vi, trên cơ sở đó trí tuệ của toàn Đảng sẽ được phát huy một cách tối đa .
Nguyên tắc tập trung dân chủ mang thực chất là mối quan hệ biện chứng giữa tập trung và dân chủ và cũng là một thể thống nhất giữa tập trung và dân chủ .

Ý nghĩa của nguyên tắc tập trung dân chủ ?

Nguyên tắc tập trung dân chủ mang ý nghĩa như sau:

– Tập trung được sức mạnh, thống nhất ý chí và hành vi của Đảng. Là điều kiện kèm theo thiết yếu cho hoạt động giải trí, tồn tạo và tăng trưởng của Đảng .
– Ý nghĩa về mặt dân chủ :
+ Phát huy quyền làm chủ tập thể của cán bộ, đảng viên .
+ Là điều kiện kèm theo rèn luyện, giáo dục đảng viên, phát huy trí tuệ, nguồn lực của Nhà nước .
+ Đảng viên được quyền làm chủ nhưng số lượng giới hạn trong khoanh vùng phạm vi tổ chức triển khai .

Nội dung nguyên tắc tập trung dân chủ

Sau khi hiểu rõ nguyên tắc tập trung dân chủ là gì? thì nội dung này, chúng tôi sẽ đưa ra các nội dung của nguyên tắc. Cụ thể, căn cứ theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011, nguyên tắc tập trung dân chủ bao gồm các nội dung như sau:

– Các cơ quan chỉ huy của Đảng được lập ra theo chính sách bầu cử, thực thi tập thể chỉ huy và cá thể tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm .
– Lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội đại biểu toàn nước, ở mỗi cấp là đại hội đại biểu / đại hộ đảng viên. Thời điểm giữa những kỳ đại hội, cơ quan chỉ huy Đảng là Ban Chấp hành TW, ở cơ sở là ban chấp hành đảng bộ ( cấp ủy ) .
– Cấp ủy những cấp báo cáo giải trình, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp về hoạt động giải trí của mình trước những kỳ đại hội cùng cấp, cấp trên và cấp dưới ; phải định kỳ thông tin tình hình hoạt động giải trí của mình đến những tổ chức triển khai đảng thường trực, triển khai tự phê bình và phê bình .

– Tổ chức đảng, đảng viên phải nghiêm túc chấp hành nghị quyết của Đảng. Thiểu số. Thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, các tổ chức trong toàn Đảng phục tùng Đại hội đại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành Trung ương.

Các nghị quyết của cơ quan chỉ huy của đảng sẽ có giá trị thi hành chỉ khi có trên 50 % thành viên trong cơ quan đó đống ý. Mỗi cá thể có quyền được biểu quyết trước khi biểu quyết. Nếu đảng viên có quan điểm thuộc về phía thiểu số thì được phép bảo lưu ý kiến và báo cáo giải trình lên cấp trên, nhưng vẫn phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết. cấp ủy có thẩm quyền điều tra và nghiên cứu, xem xét quan điểm đó và không phân biệt đối xử với đảng viên có quan điểm thuộc về thiểu số .
– Tổ chức đảng được quyết định hành động những yếu tố thuộc khoanh vùng phạm vi quyền hạn của mình nhưng không được trái với những nguyên tắc, đường lối, chủ trương của đảng, pháp lý của nhà nước

Giải pháp thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

Nguyên tắc tập trung dân chủ được bộc lộ qua 02 mặt là tập trung và dân chủ nhưng đều hướng đến tiềm năng chung là bảo vệ cho sự chỉ huy của Đảng theo khunh hướng tập trung, đoàn kết, thống nhất và ngặt nghèo. Và để thực thi tốt nguyên tắc này cần phải :
– Nâng cao trình độ, nhận thực cho đản viên hành vi đúng theo nguyên tắc .
– Đưa ra những chế định đơn cử về triển khai nguyên tắc này .
– Tăng cường hoạt động giải trí thanh, kiểm tra, giữ gìn kỷ luật trong đảng .
– Phát huy dân chủ thoáng rộng trong tổ chức triển khai đảng và nhân dân .
– Nâng cao chất lượng hoạt động và sinh hoạt những cấp đảng, nâng cao vai trò của bí thư .

– Thiết lập thông tin nhanh chóng, chính xác trong toàn đảng.

Trên đây là bài viết về nguyên tắc tập trung dân chủ là gì? Cảm ơn Quý độc giả đã theo dõi bài viết này của chúng tôi.

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU