spot_img
13.9 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 24, 2023

Time Division Multiple Access (TDMA) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Time Division Multiple Access (TDMA) là gì?

Time Division Multiple Access (TDMA) là Time Division Multiple Access (TDMA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Time Division Multiple Access (TDMA) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Time Division Multiple Access ( TDMA ) là một chiêu thức truy cập kênh ( CAM ) được sử dụng để tạo điều kiện kèm theo san sẻ kênh mà không cần can thiệp. TDMA được cho phép nhiều trạm để san sẻ và sử dụng những kênh truyền cùng bằng cách chia tín hiệu vào những khe thời hạn khác nhau. Người dùng truyền trong kế nhanh gọn, và mỗi người sử dụng khe thời hạn riêng của mình. Do đó, nhiều trạm ( như điện thoại di động ) hoàn toàn có thể san sẻ những kênh tần số tương tự như nhưng chỉ sử dụng một phần hiệu suất của nó .

Giải thích ý nghĩa

Ví dụ về các TDMA bao gồm IS-136, cá nhân kỹ thuật số di động (PDC), tích hợp mạng tăng cường kỹ thuật số (iDEN) và thế hệ thứ hai (2G) Global System for Mobile Communications (GSM) .TDMA cho phép thành phần đài phát thanh một trạm di động để nghe và chỉ phát sóng trong khe thời gian được giao. Trong khoảng thời gian còn lại, các trạm di động có thể áp dụng các phép đo mạng bằng cách phát hiện các máy phát xung quanh trong tần số khác nhau. Tính năng này cho phép interfrequency bàn giao, mà khác với đa truy cập phân chia theo mã (CDMA), nơi tần số giao rất khó để đạt được. Tuy nhiên, CDMA cho phép handoffs, cho phép các trạm di động để đồng thời trao đổi với lên đến sáu trạm gốc. TDMA được sử dụng trong hầu hết các hệ thống di động 2G, trong khi hệ thống 3G được dựa trên CDMA. Tuy nhiên, TDMA vẫn liên quan đến hệ thống hiện đại. Ví dụ, kết hợp TDMA, CDMA và thời gian phân chia duplex (TDD) là những hệ thống phổ cập truy cập vô tuyến mặt đất (UTRA) cho phép nhiều người dùng chia sẻ một khe thời gian.

What is the Time Division Multiple Access (TDMA)? – Definition

Time division multiple access ( TDMA ) is a channel access method ( CAM ) used to facilitate channel sharing without interference. TDMA allows multiple stations to share and use the same transmission channel by dividing signals into different time slots. Users transmit in rapid succession, and each one uses its own time slot. Thus, multiple stations ( like mobiles ) may share the same frequency channel but only use part of its capacity .

Understanding the Time Division Multiple Access (TDMA)

Examples of TDMA include IS-136, personal digital cellular ( PDC ), integrated digital enhanced network ( iDEN ) and the second generation ( 2G ) Global System for Mobile Communications ( GSM ). TDMA allows a mobile station’s radio component to listen and broadcast only in its assigned time slot. During the remaining time period, the mobile station may apply network measurements by detecting surrounding transmitters in different frequencies. This feature allows interfrequency handover, which differs from code division multiple access ( CDMA ), where frequency handover is difficult to achieve. However, CDMA allows handoffs, which enable mobile stations to simultaneously communicate with up to six base stations. TDMA is used in most 2G cellular systems, while 3G systems are based on CDMA. However, TDMA remains relevant to modern systems. For example, combined TDMA, CDMA and time division duplex ( TDD ) are universal terrestrial radio access ( UTRA ) systems that allow multiple users to share one time slot .

Thuật ngữ liên quan

  • Global System for Mobile Communications (GSM)
  • Integrated Digital Enhanced Network (iDEN)
  • Code Division Multiple Access (CDMA)
  • Handoff
  • Hard Handoff
  • Time Division Duplex (TDD)
  • Signal
  • Universal Terrestrial Radio Access (UTRA)
  • Third Generation Wireless (3G)
  • Second Generation Wireless (2G)

Source: Time Division Multiple Access (TDMA) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU