spot_img
11 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Sáu 4, 2023

Hành vi tham nhũng là gì? Nguyên nhân, biểu hiện và hậu quả? – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Hành vi tham nhũng là gì ? Nguyên nhân, bộc lộ và hậu quả ?
Cùng THPT Sóc Trăng khám phá Hành vi tham nhũng là gì ? Nguyên nhân, bộc lộ và hậu quả của hành vi tham nhũng .

Hành vi tham nhũng là gì ?

Theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 thì các hành vi tham nhũng bao gồm: Hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện và hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện.

Theo đó, các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện, bao gồm: 

 • Tham ô tài sản;
 • Nhận hối lộ;
 • Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;
 • Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi;
 • Giả mạo trong công tác vì vụ lợi;
 • Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi;
 • Nhũng nhiễu vì vụ lợi; Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện, bao gồm: 

 • Tham ô tài sản;
 • Nhận hối lộ;
 • Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi.

Nếu cán bộ, công chức tham nhũng thì theo Khoản 1, Điều 92 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 pháp luật : Người có hành vi tham nhũng giữ bất kể chức vụ, vị trí công tác làm việc nào đều phải bị giải quyết và xử lý nghiêm minh theo pháp luật của pháp lý, kể cả người đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác làm việc. Như vậy, theo lao lý này, dù công chức đã nghỉ hưu, thôi việc hay chuyển công tác làm việc và giữ bất kể chức vụ nào thì khi phát hiện có hành vi tham nhũng đều bị giải quyết và xử lý nghiêm. Căn cứ vào đặc thù, mức độ vi phạm, công chức tham nhũng sẽ bị giải quyết và xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự. Nếu công chức tham nhũng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng thì sẽ bị xem xét tăng hình thức kỷ luật .

Theo Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019 lao lý, nếu công chức bị Tòa án phán quyết phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị phán quyết về tội phạm tham nhũng thì đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định hành động có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý ; công chức giữ chức vụ chỉ huy, quản trị phạm tội bị Tòa án phán quyết và bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý thì đương nhiên thôi giữ chức vụ do chỉ định và theo Khoản 4, Điều 82, Luật Cán bộ, công chức năm 2008 thì cán bộ, công chức bị kỷ luật không bổ nhiệm do tham nhũng sẽ không được chỉ định vào vị trí chỉ huy, quản trị .

Đồng thời, tùy theo mức độ vi phạm, đặc thù của hành vi khi công chức có hành vi tham nhũng sẽ bị giải quyết và xử lý kỷ luật những hình thức :

 • Khiển trách: Vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng.
 • Cảnh cáo: Đã bị kỷ luật bằng khiển trách mà còn tái phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng.
 • Giáng chức: Đã bị kỷ luật cảnh cáo mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả rất nghiêm trọng.
 • Cách chức: Đã bị giáng chức mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nhưng chưa đến mức bị buộc thôi việc; công chức tham nhũng có thái độ tiếp thu, sửa chữa, chủ động khắc phục hậu quả và có nhiều tình tiết giảm nhẹ.
 • Buộc thôi việc: Đã bị cách chức mà tái phạm; vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Các hình thức này được quy định tại Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ.

Như vậy, tùy vào từng hành vi cùng mức độ ( ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hay đặc biệt quan trọng nghiêm trọng ) để vận dụng hình thức kỷ luật tương thích công chức tham nhũng .

Không chỉ pháp luật về giải quyết và xử lý kỷ luật so với công chức tham nhũng, mà người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng do mình quản trị nếu để cơ quan mình có vụ, việc tham nhũng xảy ra thì hoàn toàn có thể bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo hoặc không bổ nhiệm. Các nội dung này được pháp luật tại Nghị định số 59/2019 / NĐ-CP, ngày 01/7/2019 của nhà nước .

Bên cạnh đó, công chức sẽ bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự, nếu hành vi tham nhũng vi phạm một trong những tội theo lao lý của Bộ luật hình sự tại những điều từ 353 đến 359 .

Nguyên tắc giải quyết và xử lý tham nhũng qui định như thế nào ?

1. Mọi hành vi tham nhũng đều phải được phát hiện, ngăn ngừa và giải quyết và xử lý kịp thời, nghiêm minh .

2. Người có hành vi tham nhũng ở bất kể cương vị, chức vụ nào phải bị giải quyết và xử lý theo qui định của pháp lý .

3. Tài sản tham nhũng phải được tịch thu, tịch thu ; người có hành vi tham nhũng gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo qui định của pháp lý .

4. Người có hành vi tham nhũng đã dữ thế chủ động khai báo trước khi bị phát hiện, tích cực hạn chế thiệt hại do hành vi trái pháp lý của mình gây ra, tự giác nộp lại gia tài .

5. Việc giải quyết và xử lý tham nhũng phải được triển khai công khai minh bạch theo qui định của pháp lý .

6. Người có hành vi tham nhũng đã nghỉ hưu, thôi việc chuyển công tác làm việc vẫn phải bị giải quyết và xử lý về hành vi tham nhũngdo mình đã thực thi .

Quy định chung về trách nhiệm phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có chức vụ, quyền hạn như thế nào?

1. Cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
– Tổ chức thực thi những văn bản qui phạm pháp lý về phòng, chống tham nhũng ;
– Tiếp nhận và giải quyết và xử lý kịp thời báo cáo giải trình, tố giác, tố cáo và thông tin khác về hành vi tham nhũng ;
– Bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người phát hiện, báo cáo giải trình, tố giác, tố cáo và thông tin khác về hành vi tham nhũng .

– Chủ động phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng; kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng trong khoanh vùng phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
– Chỉ đạo việc triển khai những pháp luật tại điểm 1 trên ;
– Gương mẫu, liêm khiết ; định kỳ kiểm điểm việc thực thi chức trách, trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, giải quyết và xử lý người có hành vi tham nhũng .
– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng do mình quản trị, đảm nhiệm .
3. Người có chức vụ, quyền hạn có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
– Thực hiện trách nhiệm, công vụ đúng qui định của pháp lý ;
– Gương mẫu, liêm khiết ; chấp hành nghiêm chỉnh qui định của pháp lý về phòng, chống tham nhũng, qui tắc ứng xử, qui tắc đạo đức nghề nghiệp ;
– Kê khai gia tài theo qui định của Luật Phòng, chống tham nhũng và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng chuẩn, trung thực của việc kê khai đó .

Qui định chung về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong phòng chống tham nhũng là gì ?

Công dân có quyền phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng ; có nghĩa vụ và trách nhiệm hợp tác, trợ giúp cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền trong việc phát hiện, giải quyết và xử lý người có hành vi tham nhũng .

Qui định chung về nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp của cơ quan thanh tra, truy thuế kiểm toán Nhà nước, tìm hiểu, viện kiểm sát, toà án của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hữu quan trong phòng, chống tham nhũng là gì ?

1. Cơ quan thanh tra, truy thuế kiểm toán Nhà nước tìm hiểu, viện kiểm sát, toà án trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với nhau và phối hợp với cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hữu quan trong việc phát hiện hành vi tham nhũng và phải có nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về Kết luận, quyết định hành động của mình trong quy trình thanh tra, truy thuế kiểm toán, tìm hiểu, truy tố, xét xử vấn đề tham nhũng .
Cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hữu quan có nghĩa vụ và trách nhiệm tạo điều kiện kèm theo, cộng tác với cơ quan thanh tra, truy thuế kiểm toán Nhà nước, tìm hiểu, viện kiểm sát, toà án trong việc phát hiện, giải quyết và xử lý người có hành vi tham nhũng .
2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức triển khai thành viên có nghĩa vụ và trách nhiệm động viên nhân dân tham gia tích cực vào việc phòng, chống tham nhũng ; phát hiện, yêu cầu cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền giải quyết và xử lý người có hành vi tham nhũng ; giám sát việc triển khai pháp lý về phòng, chống tham nhũng .
3. Cơ quan báo chí truyền thông có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia vào việc phòng chống tham nhũng ; hợp tác với cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể thẩm quyền trong phòng, chống tham nhũng ; khi đưa tin phải bảo vệ đúng chuẩn trung thực, khách quan và phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nội dung của thông tin đã đưa .

Luật Phòng, chống tham nhũng nghiêm cấm những hành vi nào ?

1. Các hành vi qui định tại điều 3 của Luật phòng, chống tham nhũng .
2. Đe doạ, trả thù, trù dập người phát hiện, báo cáo giải trình, tố giác, tố cáo, cung ứng thông tin về hành vi tham nhũng .
3. Lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu cáo, vu oan giáng họa cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng cá thể khác .

Nguyên tắc, nội dung và hình thức công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phòng ngừa tham nhũng được qui đinh như thế nào?

1. Chính sách, pháp lý và việc tổ chức triển khai thực thi chủ trương, pháp lý phải được công khai minh bạch, minh bạch, bảo vệ công minh, dân chủ .
2. Cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng phải công khai minh bạch hoạt động giải trí của mình, trừ nội dung thuộc bí hiểm Nhà nước và những nội dung khác theo qui định của nhà nước .
3. Hình thức công khai minh bạch gồm có :
– Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ;
– Niêm yết tại trụ sở thao tác của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ;
– Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng, cá thể có tương quan ;
– Phát hành ấn phẩm ;
– Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng ;
– Đưa lên mạng thông tin điện tử ;
– Cung cấp thông tin theo nhu yếu của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể .
Ngoài những trường hợp pháp lý có qui định hình thức công khai minh bạch, người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng có nghĩa vụ và trách nhiệm lựa chọn một hoặc một số ít hình thức công khai minh bạch theo qui định tại điểm 3 trên .

Công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản nhằm phòng ngừa tham nhũng được qui định như thế nào?

1. Việc shopping công và kiến thiết xây dựng cơ bản phải được công khai minh bạch theo qui định của pháp lý .
2. Trường hợp shopping công và thiết kế xây dựng cơ bản mà pháp lý qui định phải đấu thầu thì nội dung công khai minh bạch gồm có :
– Kế hoạch đấu thầu, mời sơ tuyển và hiệu quả sơ tuyển, mời thầu ;
– Danh mục nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế, list ngắn nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế, hiệu quả lựa chọn nhà thầu ;
– tin tức về cá thể, tổ chức triển khai thuộc chủ dự án Bất Động Sản, bên mời thầu, nhà thầu, cơ quan quản trị hoặc đối tượng người tiêu dùng khác vi phạm pháp lý về đấu thầu ; thông tin về nhà thầu bị cấm tham gia và thông tin về giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý về đấu thầu ;
– Văn bản qui phạm pháp lý về đấu thầu, mạng lưới hệ thống thông tin dữ liệu về đấu thầu ;
– Báo cáo tổng kết công tác làm việc đấu thầu trên khoanh vùng phạm vi toàn nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ; báo cáo giải trình tổng kết công tác làm việc đấu thầu của bộ ngành, địa phương và cơ sở ;
– Thẩm quyền, thủ tục đảm nhiệm và xử lý khiếu nại, tố cáo trong đấu thầu .

Qua bài viết trên, THPT Sóc Trăng đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về hành vi tham nhũng, nguyên nhân và biểu hiện, quy định của pháp luật về xử lý các hành vi tham nhũng,… Các bạn có thể truy cập website THPT Sóc Trăng để tìm hiểu những bài viết hay, hữu ích phục vụ cho quá trình thi cử của mình.

Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
Chuyên mục : Tổng hợp

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU