spot_img
12 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Mười 1, 2022

thứ tự ưu tiên trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Hãy cho chủ biết về công việc và thứ tự ưu tiên của bạn.

Speak to your employer about your work and your priorities.

jw2019

Hãy cảnh giác trước áp lực khiến bạn đặt thứ tự ưu tiên giống người khác.

Beware of pressure to adopt the priorities of others around you as your own.

jw2019

8 Có tinh thần cấp bách cũng bao hàm việc sắp xếp thứ tự ưu tiên.

8 Having a sense of urgency also involves setting priorities.

jw2019

Đây là thứ tự ưu tiên đề xuất:

Here’s the suggested order of priority :

support.google

Bạn nên đưa các thuộc tính theo thứ tự ưu tiên.

You should include attributes in the order of priority .

support.google

Thường thì điều này tùy thuộc vào cách bạn đặt thứ tự ưu tiên.

Often, it comes down to how you set your priorities.

jw2019

Con bé đó cần sắp xếp lại thứ tự ưu tiên đấy.

She needs to sort out her priorities.

OpenSubtitles2018. v3

21 Đặt thứ tự ưu tiên đúng chỗ.

21 Have the right priorities.

jw2019

Điều chỉnh mục tiêu và thứ tự ưu tiên, nếu cần.

As needed, make adjustments in your priorities.

jw2019

Hệ thống Koryū được xem xét theo thứ tự ưu tiên sau: 1) chiến đấu, 2) kỷ luật, 3) đạo đức.

The system of Koryū is considered in following priorities order: 1) combat, 2) discipline 3) morals.

WikiMatrix

Ngài đặt thứ tự ưu tiên rõ ràng trong đời sống.

He had his priorities straight.

jw2019

Xác định các thứ tự ưu tiên và giúp con cái làm theo.

Keep your priorities straight, and help your children to do the same.

jw2019

Đặt thứ tự ưu tiên.

Set priorities.

jw2019

21 Đặt ưu tiên cho việc thờ phượng, và duy trì thứ tự ưu tiên đó.

21 Set spiritual priorities, and stick to them .

jw2019

Thứ tự ưu tiên thay đổi.

Priorities change.

ted2019

Thứ tự ưu tiên

Priorities

jw2019

Mỗi nhóm sau đó là được sắp theo thứ tự ưu tiên.

Each group is then rank-ordered by priority.

WikiMatrix

Hẳn thứ tự ưu tiên của chủ khác với thứ tự ưu tiên của bạn.

Your employer’s priorities and yours are likely different.

jw2019

Giờ hãy đánh số những việc trên theo thứ tự ưu tiên.

Now go back and prioritize —number the things you need to do in order of importance.

jw2019

Nói cách khác, chúng ta phải xác định thứ tự ưu tiên.

In other words, we must have our priorities straight.

jw2019

Hệ thống kobudō được xem xét theo thứ tự ưu tiên sau: 1) đạo đức, 2) kỷ luật 3) dạng mỹ học.

The system of kobudō is considered in following priorities order: 1) morals, 2) discipline 3) aesthetic form.

WikiMatrix

Vì thời giờ và năng lực có hạn, chúng ta cần đặt thứ tự ưu tiên trong đời sống.

Since we can do only so much in life, we need to establish priorities.

jw2019

Vì thế, xem xét thứ tự ưu tiên sẽ giúp bạn biết việc nào cần làm, việc nào không.

If you set priorities, you will know which activities to pursue and which to drop.

jw2019

Dựa trên Ma-thi-ơ 22:36-39, hãy đánh số theo thứ tự ưu tiên các lý do tham dự nhóm họp:

Using Matthew 22:36-39, number in order of importance the following reasons for attending Christian meetings:

jw2019

Làm thế nào việc hiểu điều này có thể giúp vợ chồng duy trì thứ tự ưu tiên đúng đắn?

(Matthew 19:3-9) How can appreciating that fact help a couple with a new baby to maintain proper priorities?

jw2019

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU