spot_img
13.8 C
New York
Thứ Năm, Tháng Mười 6, 2022

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất được tính từ khi nào?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 45/2014 / NĐ-CP ngày 15/05/2014 pháp luật đối tượng người tiêu dùng thu tiền sử dụng đất như sau :

“Điều 2. Đối tượng thu tiền sử dụng đất

1. Người được Nhà nước giao đất để sử dụng vào các mục đích sau đây:

a) Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở”.

Theo pháp luật tại khoản 2, khoản 4 Điều 14 Nghị định số 45/2014 / NĐ-CP ngày 15/05/2014 về trình tự xác lập, thu nộp tiền sử dụng đất như sau :

“Điều 14. Trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất

[ … ]
2. Đối với hộ mái ấm gia đình, cá thể :

Căn cứ hồ sơ địa chính (thông tin về người sử dụng đất, diện tích đất, vị trí đất và mục đích sử dụng đất) do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường gửi đến; căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về phê duyệt giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất hoặc Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất và hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất, ra thông báo nộp tiền sử dụng đất và gửi cho hộ gia đình, cá nhân.


4. Thời hạn nộp tiền sử dụng đất :

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo Thông báo.

b ) Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp 50 % tiền sử dụng đất còn lại theo Thông báo .
c ) Quá thời hạn lao lý tại Điểm a, Điểm b Khoản này, người sử dụng đất chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp so với số tiền chưa nộp theo mức lao lý của pháp lý về quản trị thuế trừ trường hợp có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất so với những trường hợp được ghi nợ .
Điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư số 76/2014 / TT-BTC pháp luật trình tự xác lập, thu nộp tiền sử dụng đất như sau :
“ 2. Đối với hộ mái ấm gia đình, cá thể :
a ) Trường hợp được Nhà nước giao đất ở mới, được chuyển mục tiêu sử dụng đất sang đất ở, được công nhận quyền sử dụng đất ( cấp Giấy chứng nhận ) mà giá đất tính thu tiền sử dụng đất được xác lập theo chiêu thức thông số kiểm soát và điều chỉnh giá đất :
Hộ mái ấm gia đình, cá thể nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc xin chuyển mục tiêu sử dụng đất tại Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và thiên nhiên và môi trường ( trong trường hợp chưa có Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất ) .
Căn cứ hồ sơ địa chính do Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và thiên nhiên và môi trường chuyển đến, trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế địa thế căn cứ vào Bảng giá đất, thông số kiểm soát và điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lao lý và diện tích quy hoạnh đất tính thu tiền sử dụng đất để xác lập tiền sử dụng đất phải nộp và thông báo cho hộ mái ấm gia đình, cá thể .
Trường hợp chưa đủ cơ sở để xác lập tiền sử dụng đất phải nộp thì trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường tự nhiên để bổ trợ hồ sơ ” .

Như vậy, thời điểm nộp tiền sử dụng đất được bắt đầu tính từ thời điểm Cơ quan thuế ký thông báo nộp tiền sử dụng đất chứ không phải thời điểm gia đình bạn nhận được thông báo. Sau thời hạn theo quy định mà gia đình bạn không nộp tiền sử dụng đất sẽ phải nộp tiền chậm nộp.

Vì vậy, để xác định Bạn có vi phạm về thời hạn nộp tiền sử dụng đất hay không cần phải căn cứ vào thông báo của cơ quan thuế đã ký ban hành tại thời điểm nào? Nếu thông báo được ký ban hành tại thời điểm giao đất thì việc cơ quan thuế yêu cầu bạn phải nộp tiền chậm nộp là có căn cứ.

Tuy nhiên, nghĩa vụ và trách nhiệm của Cơ quan thuế là xác lập số tiền sử dụng đất, ra thông báo nộp tiền sử dụng đất và gửi cho hộ mái ấm gia đình, cá thể. Nhưng trong trường hợp của bạn thì rõ ràng Cơ quan thuế đã vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm của họ .

Gia đình bạn hoàn toàn có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính đến cơ quan có thẩm quyền đối với cơ quan thuế vì đã không thực hiện trách nhiệm gửi thông báo đến cho bạn để bạn biết nộp tiền sử dụng đất và có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra (nếu có).

Trên đây là nội dung tư vấn dựa trên những thông tin mà luật sư đã nhận được. Nếu còn bất kể vướng mắc nào tương quan, vui mừng liên 19006192 để được tương hỗ kịp thời. Xin cảm ơn !

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU