spot_img
12 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Mười 1, 2022

Cách khai thông tin phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu

Thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu là gì ? Phiếu báo đổi khác nhân khẩu, hộ khẩu là gì và được sử dụng để làm gì ? Mẫu phiếu báo biến hóa nhân khẩu, hộ khẩu và soạn thảo ? Hoạt động nhập khẩu khi biến hóa nhân khẩu, hộ khẩu ?

Trên thực tiễn lúc bấy giờ có rất nhiều trường hợp phải đổi khác nhân khẩu như việc tách sổ hộ khẩu, chuyển hộ khẩu khi kết hôn, ly hôn, … Khi biến hóa nhân khẩu, muốn tách khẩu hay nhập khẩu thì cần phải thực thi theo những trình tự, thủ tục nhất định.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7: 1900.6568

Cơ sở pháp lý:

– Luật Cư trú năm 2006, sửa đổi bổ trợ năm 2013 – Luật Cư trú năm 2020, có hiệu lực hiện hành vào ngày 01/7/2021 – Thông tư số 35/2014 / TT – BCA của Bộ trưởng Bộ Công an pháp luật cụ thể thi hành 1 số ít điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014 / NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm năm trước của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Cư trú. – Thông tư số 36/2014 / TT – BCA của Bộ trưởng Bộ Công an lao lý về biểu mẫu sử dụng trong ĐK, quản trị cư trú.

1. Thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu là gì?

Trong Luật Cư trú năm 2006, sửa đổi bổ trợ năm 2013 lao lý như sau : “ Điều 23. Thay đổi nơi ĐK thường trú trong trường hợp chuyển chỗ ở hợp pháp

Xem thêm: Nhân khẩu học là gì? Thông tin nhân khẩu học được sử dụng như thế nào?

1. Người đã ĐK thường trú mà đổi khác chỗ ở hợp pháp, khi chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới nếu có đủ điều kiện kèm theo ĐK thường trú thì trong thời hạn mười hai tháng có nghĩa vụ và trách nhiệm làm thủ tục đổi khác nơi ĐK thường trú. 2. Cơ quan có thẩm quyền lao lý tại khoản 1 Điều 21 của Luật này có nghĩa vụ và trách nhiệm tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để công dân thực thi việc đổi khác nơi ĐK thường trú. ” Như vậy, việc đổi khác nhân khẩu, hộ khẩu là việc khi cá thể đổi khác chỗ ở khác với nơi họ đã ĐK thường trú, và họ thực thi ĐK thường trú khi đủ điều kiện kèm theo. Việc đổi khác nhân khẩu, hộ khẩu là hoạt động giải trí được triển khai khi có ý kiến đề nghị của cá thể có nhu yếu và thực thi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó chính là Công an huyện, Q., thị xã trong trường hợp biến hóa tại thành phố thường trực Trung ương và Công an xã, thị xã thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong trường hợp biến hóa hộ khẩu, nhân khẩu tại tỉnh.

2. Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu là gì và được sử dụng để làm gì?

Phiếu báo biến hóa nhân khẩu, hộ khẩu là văn bản do cá thể soạn thảo gửi cơ quan có thẩm quyền là cơ quan ĐK cư trú hoặc cơ quan quản trị cư trú khi thực thi những hoạt động giải trí đổi khác cư trú. Theo pháp luật tại Thông tư số 36/2014 / TT – BCA của Bộ trưởng Bộ Công an pháp luật : “ Phiếu báo biến hóa hộ khẩu, nhân khẩu được sử dụng để thông tin khi có sự đổi khác về hộ khẩu, nhân khẩu như : Đăng ký thường trú, ĐK tạm trú ; kiểm soát và điều chỉnh những đổi khác trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú ; đổi khác nơi ĐK thường trú, tạm trú ; xóa ĐK thường trú, xóa ĐK tạm trú ; tách sổ hộ khẩu ; đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú ; cấp giấy chuyển hộ khẩu ; xác nhận trước đây đã ĐK thường trú ; gia hạn tạm trú. ” Như vậy, hoàn toàn có thể thấy phiếu báo biến hóa hộ khẩu, nhân khẩu được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, với vai trò chính là để kê khai thông tin khi có những sự đổi khác về hộ khẩu hoặc nhân khẩu của những cá thể triển khai ĐK thường trú hoặc tạm trú, biến hóa thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú ; đổi khác nơi thường trú, …

3. Mẫu phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu và soạn thảo:

Mẫu Phiếu báo biến hóa nhân khẩu, hộ khẩu là Mẫu HK02 phát hành theo Thông tư số 36/2014 / TT-BCA ngày 09/9/2014

Xem thêm: Thủ tục đăng ký KT3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi : … ….

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên ( 1 ) : … … 2. Giới tính : … .. 3. CMND số : … …. 4. Hộ chiếu số : … …

Xem thêm: Hướng dẫn viết phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu – HK02

5. Nơi thường trú : … … .. 6. Địa chỉ chỗ ở lúc bấy giờ : … …. Số điện thoại thông minh liên hệ : ….

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khu

1. Họ và tên ( 1 ) : … … …. 2. Giới tính : … …. 3. Ngày, tháng, năm sinh : … … / … … / … .. 4. Dân tộc : … … .. 5. Quốc tịch : … … 6. CMND số : … …. 7. Hộ chiếu số : … … 8. Nơi sinh : … … 9. Nguyên quán : … … 10. Nghề nghiệp, nơi thao tác : … … 11. Nơi thường trú : … …. 12. Địa chỉ chỗ ở lúc bấy giờ : … …. Số điện thoại thông minh liên hệ : … … .. 13. Họ và tên chủ hộ : … …. 14. Quan hệ với chủ hộ : … … 15. Nội dung đổi khác hộ khẩu, nhân khẩu ( 2 ) : … … .. 16. Những người cùng biến hóa :

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ với người có thay đổi

 

…, ngày …. tháng …. năm …

Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)

( Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên ) …, ngày …. tháng …. năm …

NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO

( Ký, ghi rõ họ tên )

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4)

: … … .. … …, ngày … tháng … năm …

TRƯỞNG CÔNG AN:………..

( Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )

Soạn thảo Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu

( 1 ) Mục họ tên : Viết chữ in hoa đủ dấu Mục ngày sinh : Xác định theo ngày, tháng, năm dương lịch Mục “ CMND số ” Ghi khá đầy đủ số chứng tỏ nhân dân và số hộ chiếu ( nếu có cả hai sách vở này ) ; Mục “ Giới tính ” : Nếu giới tính nam thì ghi là Nam, nếu giới tính nữ thì ghi là Nữ ; Mục “ Nơi sinh ” : Ghi nơi sinh theo giấy khai sinh ; Mục “ Nguyên quán ” : Ghi nguyên quán theo giấy khai sinh. Mục “ Quốc tịch ” : Ghi quốc tịch Nước Ta, quốc tịch khác ( nếu có ) ; Mục “ Dân tộc ” và “ Tôn giáo ” : Ghi dân tộc bản địa, tôn giáo theo giấy khai sinh. Mục “ Nghề nghiệp, nơi thao tác ” : Ghi rõ lúc bấy giờ làm nghề gì và tên cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai, địa chỉ nơi thao tác. Mục “ Ý kiến của chủ hộ ” : Ghi rõ quan điểm của chủ hộ là đồng ý chấp thuận cho ĐK thường trú, ĐK tạm trú hoặc đồng ý chấp thuận cho tách sổ hộ khẩu ; chủ hộ ký và ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm. ( 2 ) Ghi tóm tắt nội dung đổi khác hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ : ĐK thường trú, tạm trú ; đổi khác nơi ĐK thường trú, tạm trú ; tách sổ hộ khẩu ; kiểm soát và điều chỉnh những biến hóa trong sổ hộ khẩu … ( 3 ) Ghi rõ quan điểm của chủ hộ là đồng ý chấp thuận cho ĐK thường trú, ĐK tạm trú hoặc đồng ý chấp thuận cho tách sổ hộ khẩu ; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm. ( 4 ) Áp dụng so với trường hợp : Xác nhận việc công dân trước đây đã ĐK thường trú và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất. Ghi chú : Trường hợp người viết phiếu báo cũng là người có đổi khác hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung lao lý tại mục II

Hướng dẫn ghi Mục “Quan hệ với chủ hộ”

Trong Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 36/2014 / TT – BCA pháp luật như sau : “ 1. Mục “ Họ và tên chủ hộ ” và “ Quan hệ với chủ hộ ” ghi như sau : a ) Trường hợp ĐK thường trú hoặc ĐK tạm trú vào chỗ ở hợp pháp, được cấp sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì mục họ và tên chủ hộ ghi họ, tên người đến ĐK thường trú hoặc ĐK tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi là chủ hộ ; b ) Trường hợp được chủ hộ đồng ý chấp thuận cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì họ và tên chủ hộ ghi họ, tên chủ hộ đồng ý chấp thuận cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi mối quan hệ trong thực tiễn với chủ hộ đó ; c ) Trường hợp kiểm soát và điều chỉnh những biến hóa trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú ; xóa ĐK thường trú, xóa ĐK tạm trú ; tách sổ hộ khẩu ; đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú ; cấp giấy chuyển hộ khẩu hoặc xác nhận trước đây đã ĐK thường trú thì ghi họ và tên chủ hộ, quan hệ với chủ hộ theo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. ” Theo đó, những thông tin tương quan đến người viết phiếu báo và người có đổi khác nhân khẩu, hộ khẩu sẽ được chia ra hai trường hợp : Trường hợp thứ nhất là người đổi khác nhân khẩu, hộ khẩu đồng thời là người viết khai báo thì họ và tên trong Phiếu đổi khác nhân khẩu, hộ khẩu sẽ trùng nhau. Trường hợp thứ hai là người viết phiếu báo là chủ hộ hoặc người viết phiếu báo không đồng thời là người có biến hóa nhân khẩu, hộ khẩu thì trong trường hợp này họ và tên của mục I và mục II không như nhau. Từ đó, với câu hỏi nhu yếu tư vấn, khi bạn là con dâu, và muốn nhập khẩu về nhà chồng, thì khi bạn triển khai thủ tục nhập khẩu, trong Phiếu báo đổi khác nhân khẩu, hộ khẩu thì phần thông tin về người khai báo ( Mục I ) và thông tin người có hộ khẩu, nhân khẩu ( Mục II ) hoàn toàn có thể trùng nhau nếu người muốn nhập khẩu chính là người đi khai báo.

4. Hoạt động nhập khẩu khi thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu:

Hồ sơ vận dụng khi thực thi đổi khác nhân khẩu, hộ khẩu chính là hồ sơ ĐK thường trú. Hồ sơ gồm những sách vở sau : – Phiếu báo biến hóa hộ khẩu, nhân khẩu ; – Giấy chuyển hộ khẩu – Giấy tờ, tài liệu chứng tỏ chỗ ở hợp pháp Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền Công an huyện, Q., thị xã Công an xã, thị xã thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ ĐK thường trú ; trường hợp không cấp phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

Còn theo Quy định tại Luật cư trú năm 2020 có hiệu lực vào ngày 01/7/2021 thì đối từng trường hợp thay đổi nhân khẩu hộ khẩu sẽ có những quy định về hồ sơ khác nhau.

Như trong trường hợp biến hóa nhân khẩu khi vợ nhập khẩu về nhà chồng, thì hồ sơ gồm : – Tờ khai biến hóa thông tin cư trú, trong đó ghi rõ quan điểm đồng ý chấp thuận cho ĐK thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có quan điểm chấp thuận đồng ý bằng văn bản ; – Giấy tờ, tài liệu chứng tỏ quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ mái ấm gia đình, trừ trường hợp đã có thông tin biểu lộ quan hệ này trong Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư, Cơ sở tài liệu về cư trú ;

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU