spot_img
12.9 C
New York
Thứ Năm, Tháng Mười 6, 2022

Cơ cấu chi, các biện pháp cân đối và quản lý ngân sách nhà nước?

Cơ cấu chi ngân sách nhà nước được lao lý thế nào ? Các giải pháp cân đối ngân sách nhà nước ? Các giải pháp quản trị ngân sách nhà nước ?

1. Khái niệm cân đối ngân sách nhà nước:

– Xét về bản chất, cân đối ngân sách nhà nước là cân đối giữa các nguồn thu mà nhà nước huy động được tập trung vào ngân sách nhà nước trong một năm và sự phân phối, sử dụng nguồn thu đó thỏa mãn nhu cầu chi tiêu của Nhà nước trong năm đó.

Xét về góc độ tổng thể, cân đối ngân sách nhà nước phản ánh mối tương quan giữa thu và chi trong một tài khóa. Nó không chỉ là sự tương quan giữa tổng thu và tổng chi mà còn thể hiện sự phân bổ hợp lý giữa cơ cấu các khoản thu và cơ cấu các khoản chi của ngân sách nhà nước.

Xét về phương diện phân cấp quản lý nhà nước, cân đối ngân sách nhà nước là cân đối về phân bổ và chuyển giao nguồn thu giữa các cấp ngân sách, giữa trung ương và địa phương và giữa các địa phương với nhau để thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao.

Như vậy, ta có thể hểu, cân đối ngân sách nhà nước là một bộ phận quan trọng của chính sách tài khóa, phản ánh sự điều chỉnh mối quan hệ tương tác giữa thu và chi ngân sách nhà nước nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội mà nhà nước đã đề ra trong từng lĩnh vực và địa bàn cụ thể.

2. Đặc điểm cân đối ngân sách nhà nước:

Thứ nhất, cân đối ngân sách nhà nước phản ánh mối quan hệ tương tác giữa thu và chi ngân sách nhà nước trong năm nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. Nó vừa là công cụ thực hiện các chính sách xã hội của nhà nước, vừa bị ảnh hưởng bởi những chỉ tiêu kinh tế-xã hội.

Thứ hai, cân đối ngân sách nhà nước là cân đối giữa tổng thu và tổng chi, giữa các khoản thu và khoản chi, cân đối về phân bổ và chuyển giao nguồn lực giữa các cấp trong hệ thống ngân sách nhà nước, đồng thời kiểm soát được tình trạng ngân sách nhà nước, đặc biệt là tình trạng bội chi ngân sách nhà nước. Cân bằng thu chi ngân sách nhà nước chỉ là tương đối chứ không thể đạt được mức tuyệt đối được vì hoạt động kinh tế luôn ở trạng thái biến động Nhà nước phải điều chỉnh hoạt động thu, chi cho phù hợp. Bên cạnh đó, cần phân bổ nguồn thu hợp lý để đảm bảo sự ổn định về kinh tế – xã hội giữa các địa phương. Mặt khác, nếu ngân sách không cân bằng mà rơi vào tình trạng bội chi thì cần đưa ra những giải quyết kịp thời để ổn định ngân sách nhà nước.

– Thứ ba, cân đối ngân sách nhà nước mang tính định lượng và tiên liệu. Trong quá trình cân đối ngân sách nhà nước, người quản lý phải xác định các con số thu, chi ngân sách nhà nước so với tình hình thu nhập trong nước, chi tiết hóa từng khoản thu, chi nhằm đưa ra cơ chế sử dụng và quản lý nguồn thu phù hợp với hoạt động chi, từ đó để làm cơ sở phân bổ và chuyển giao nguồn lực giữa các cấp ngân sách. Cân đối ngân sách nha nước phải dự toán được các khoản thu, chi ngân sách một cách tổng thể để đảm bảo thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội.

can-doi-ngan-sach-nha-nuoccan-doi-ngan-sach-nha-nuoc

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

3. Vai trò của cân đối ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường:

Cân đối ngân sách nhà nước là một công cụ quan trọng để Nhà nước để can thiệp vào hoạt động giải trí kinh tế tài chính xã hội của quốc gia, với vai trò quyết định hành động đó thì cân đối ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường có những vai trò sau :

Xem thêm: Ảnh hưởng của bội chi ngân sách nhà nước đối với sự phát triển kinh tế xã hội

Một là, cân đối ngân sách nhà nước góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Nhà nước thực hiện cân đối ngân sách nhà nước thông qua chính sách thuế, chính sách chi tiêu hằng năm và quyết định mức bội chi cụ thể nên có nhiều tác động đến hoạt động kinh tế cũng như cán cân thương mại quốc tế. Từ đó, góp phần ổn định việc thực hiện các mục tiêu của chính sách kinh tế vĩ mô như: tăng trưởng mức thu nhập bình quân trong nền kinh tế, giảm tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát được duy trì ở mức ổn định và có thể dự toán được.

Hai là, cân đối ngân sách nhà nước góp phần phân bổ, sử dụng nguồn lực tài chính có hiệu quả, để đảm bảo được vai trò này ngay từ khi lập dự toán nhà nước đã lựa chọn trình bày ưu tiên hợp lý trong phân bổ ngân sách nhà nước và sự gắn kết chặt chẽ giữa chiến lược phát triển kinh tế xã hội với công tác lập kế hoạch ngân sách. Trong phân cấp quản lý ngân sách, nếu cân đối ngân sách nhà nước phân định nguồn thu một cách hợp lý giữa trung ương với địa phương và giữa các địa phương với nhau thì sẽ đảm bảo thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra.

Ba là, cân đối ngân sách nhà nước góp phần đảm bảo công bằng xã hội, giảm thiểu sự bất bình đẳng giữa các địa phương. Nước ta với mỗi một vùng lại có một điều kiện kinh tế xã hội khác nhau, có những vùng có điều kiện kinh tế xã hội rất khó khăn làm ảnh hưởng đến thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân, có những vùng điều kiện kinh tế xã hội rất thuận lợi, phát triển làm cho thu nhập và cuộc sống của người dân được cải thiện. Vì vậy, cấn đối ngân sách nhà nước sẽ đảm bảo được sự công bằng, giảm thiểu sự bất bình đẳng giữa các người dân và các vùng miền. Nhà nước có thể huy động nguồn lực từ những người có thu nhập cao, những vùng kinh tế phát triển. Bên cạnh đó, cân đối ngân sách nhà nước góp phần phát huy lợi thế của từng địa phương, tạo nên thế mạnh kinh tế cho địa phương đó dựa trên tiềm năng có sẵn của địa phương.

4. Biện pháp cân đối và quản lý ngân sách nhà nước:

4.1 Nguyên tắc cân đối ngân sách nhà nước

1. Các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và những khoản thu khác theo lao lý của pháp lý được tổng hợp không thiếu vào cân đối ngân sách nhà nước, theo nguyên tắc không gắn với trách nhiệm chi đơn cử. Trường hợp có khoản thu cần gắn với trách nhiệm chi đơn cử theo lao lý của pháp lý thì được sắp xếp tương ứng từ những khoản thu này trong dự trù chi ngân sách để triển khai. Việc phát hành chủ trương thu ngân sách phải bảo vệ nguyên tắc cân đối ngân sách trong trung hạn, dài hạn và triển khai những cam kết về hội nhập quốc tế. 2. Ngân sách nhà nước được cân đối theo nguyên tắc tổng số thu từ thuế, phí, lệ phí phải lớn hơn tổng số chi tiếp tục và góp thêm phần tích góp ngày càng cao để chi góp vốn đầu tư tăng trưởng ; trường hợp còn bội chi thì số bội chi phải nhỏ hơn số chi góp vốn đầu tư tăng trưởng, tiến tới cân đối thu, chi ngân sách ; trường hợp đặc biệt quan trọng nhà nước trình Quốc hội xem xét, quyết định hành động. Trường hợp bội thu ngân sách thì được sử dụng để trả nợ gốc và lãi những khoản vay của ngân sách nhà nước. 3. Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước chỉ được sử dụng cho góp vốn đầu tư tăng trưởng, không sử dụng cho chi tiếp tục. 4. Bội chi ngân sách TW được bù đắp từ những nguồn sau :

Xem thêm: Nội dung nguyên tắc cân đối trong hoạt động ngân sách nhà nước

a ) Vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính phủ nước nhà, công trái kiến thiết xây dựng Tổ quốc và những khoản vay trong nước khác theo pháp luật của pháp lý ; b ) Vay ngoài nước từ những khoản vay của nhà nước những nước, những tổ chức triển khai quốc tế và phát hành trái phiếu cơ quan chính phủ ra thị trường quốc tế, không gồm có những khoản vay về cho vay lại. 5. Bội chi ngân sách địa phương : a ) Chi ngân sách địa phương cấp tỉnh được bội chi ; bội chi ngân sách địa phương chỉ được sử dụng để góp vốn đầu tư những dự án Bất Động Sản thuộc kế hoạch góp vốn đầu tư công trung hạn đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động ; b ) Bội chi ngân sách địa phương được bù đắp bằng những nguồn vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính quyền sở tại địa phương, vay lại từ nguồn nhà nước vay về cho vay lại và những khoản vay trong nước khác theo pháp luật của pháp lý ; c ) Bội chi ngân sách địa phương được tổng hợp vào bội chi ngân sách nhà nước và do Quốc hội quyết định hành động. nhà nước pháp luật đơn cử điều kiện kèm theo được phép bội chi ngân sách địa phương để bảo vệ tương thích với năng lực trả nợ của địa phương và tổng mức bội chi chung của ngân sách nhà nước. 6. Mức dư nợ vay của ngân sách địa phương : a ) Đối với thành phố TP.HN và thành phố Hồ Chí Minh không vượt quá 60 % số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp ;

Xem thêm: Luật ngân sách nhà nước 2015 số 83/2015/QH13 mới nhất năm 2022

b ) Đối với những địa phương có số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp lớn hơn chi tiếp tục của ngân sách địa phương không vượt quá 30 % số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp ; c ) Đối với những địa phương có số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp nhỏ hơn hoặc bằng chi tiếp tục của ngân sách địa phương không vượt quá 20 % số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp.

4.2 Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước

1. Ngân sách nhà nước được quản trị thống nhất, tập trung chuyên sâu dân chủ, hiệu suất cao, tiết kiệm chi phí, công khai minh bạch, minh bạch, công minh ; có phân công, phân cấp quản trị ; gắn quyền hạn với nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan quản trị nhà nước những cấp. 2. Toàn bộ những khoản thu, chi ngân sách phải được dự trù, tổng hợp khá đầy đủ vào ngân sách nhà nước. 3. Các khoản thu ngân sách triển khai theo pháp luật của những luật thuế và chính sách thu theo lao lý của pháp lý. 4. Các khoản chi ngân sách chỉ được thực thi khi có dự trù được cấp có thẩm quyền giao và phải bảo vệ đúng chính sách, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền pháp luật. Ngân sách những cấp, đơn vị chức năng dự trù ngân sách, đơn vị chức năng sử dụng ngân sách không được thực thi trách nhiệm chi khi chưa có nguồn kinh tế tài chính, dự trù chi ngân sách làm phát sinh nợ khối lượng thiết kế xây dựng cơ bản, nợ kinh phí đầu tư triển khai trách nhiệm chi liên tục. 5. Bảo đảm ưu tiên sắp xếp ngân sách để thực thi những chủ trương, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ về tăng trưởng kinh tế tài chính ; xóa đói, giảm nghèo ; chủ trương dân tộc bản địa ; thực thi tiềm năng bình đẳng giới ; tăng trưởng nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, huấn luyện và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ tiên tiến và những chủ trương quan trọng khác .

Xem thêm: Những nguyên nhân dẫn đến bội chi Ngân sách Nhà nước

6. Bố trí ngân sách để thực thi trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ; bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh, đối ngoại, kinh phí đầu tư hoạt động giải trí của cỗ máy nhà nước. 7. Ngân sách nhà nước bảo vệ cân đối kinh phí đầu tư hoạt động giải trí của tổ chức triển khai chính trị và những tổ chức triển khai chính trị – xã hội. 8. Kinh phí hoạt động giải trí của những tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp được triển khai theo nguyên tắc tự bảo vệ ; ngân sách nhà nước chỉ tương hỗ cho những trách nhiệm Nhà nước giao theo pháp luật của nhà nước. 9. Bảo đảm chi trả những khoản nợ lãi đến hạn thuộc trách nhiệm chi của ngân sách nhà nước. 10. Việc quyết định hành động góp vốn đầu tư và chi góp vốn đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải tương thích với Luật góp vốn đầu tư công và lao lý của pháp lý có tương quan. 11. Ngân sách nhà nước không tương hỗ kinh phí đầu tư hoạt động giải trí cho những quỹ kinh tế tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Trường hợp được ngân sách nhà nước tương hỗ vốn điều lệ theo lao lý của pháp lý thì phải tương thích với năng lực của ngân sách nhà nước và chỉ thực thi khi cung ứng đủ những điều kiện kèm theo sau : được xây dựng và hoạt động giải trí theo đúng pháp luật của pháp lý ; có năng lực kinh tế tài chính độc lập ; có nguồn thu, trách nhiệm chi không trùng với nguồn thu, trách nhiệm chi của ngân sách nhà nước.

4.3 Ngoài ra Nhà nước cũng phải phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi và quản hệ giữa các cấp ngân sách theo nguyên tắc sau:

1. Ngân sách TW, ngân sách mỗi cấp chính quyền sở tại địa phương được phân cấp nguồn thu và trách nhiệm chi đơn cử .

Xem thêm: Quy định căn cứ để xây dựng, lập dự toán ngân sách nhà nước

2. Ngân sách TW giữ vai trò chủ yếu, bảo vệ triển khai những trách nhiệm chi vương quốc, tương hỗ địa phương chưa cân đối được ngân sách và tương hỗ những địa phương theo pháp luật tại khoản 3 Điều 40 của Luật này. 3. Ngân sách địa phương được phân cấp nguồn thu bảo vệ dữ thế chủ động triển khai những trách nhiệm chi được giao. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động việc phân cấp nguồn thu, trách nhiệm chi giữa những cấp ngân sách ở địa phương tương thích với phân cấp quản trị kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh và trình độ quản trị của mỗi cấp trên địa phận. 4. Nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó bảo vệ ; việc phát hành và triển khai chủ trương, chính sách mới làm tăng chi ngân sách phải có giải pháp bảo vệ nguồn kinh tế tài chính, tương thích với năng lực cân đối của ngân sách từng cấp ; việc quyết định hành động góp vốn đầu tư những chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ngân sách phải bảo vệ trong khoanh vùng phạm vi ngân sách theo phân cấp. 5. Trường hợp cơ quan quản trị nhà nước thuộc ngân sách cấp trên ủy quyền cho cơ quan quản trị nhà nước thuộc ngân sách cấp dưới triển khai trách nhiệm chi của mình thì phải phân chia và giao dự trù cho cơ quan cấp dưới được chuyển nhượng ủy quyền để triển khai trách nhiệm chi đó. Cơ quan nhận kinh phí đầu tư ủy quyền phải quyết toán với cơ quan ủy quyền khoản kinh phí đầu tư này. 6. Thực hiện phân loại theo tỷ suất Xác Suất ( % ) so với những khoản thu phân loại giữa những cấp ngân sách và số bổ trợ từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới trên cơ sở bảo vệ công minh, tăng trưởng cân đối giữa những vùng, những địa phương. 7. Trong thời kỳ không thay đổi ngân sách : a ) Không đổi khác tỷ suất Phần Trăm ( % ) phân loại những khoản thu giữa những cấp ngân sách ; b ) Hằng năm, địa thế căn cứ năng lực cân đối của ngân sách cấp trên, cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động tăng thêm số bổ trợ cân đối ngân sách từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới so với năm đầu thời kỳ không thay đổi ; c ) Số bổ trợ có tiềm năng từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới được xác lập theo nguyên tắc, tiêu chuẩn và định mức phân chia ngân sách và những chính sách, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách ; năng lực của ngân sách cấp trên và năng lực cân đối ngân sách của từng địa phương cấp dưới ; d ) Các địa phương được sử dụng nguồn tăng thu hằng năm mà ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp để tăng chi thực thi những trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh. Đối với số tăng thu so với dự trù triển khai theo pháp luật tại khoản 2 Điều 59 của Luật này. Trường hợp đặc biệt quan trọng có phát sinh nguồn thu từ dự án Bất Động Sản mới đi vào hoạt động giải trí trong thời kỳ không thay đổi ngân sách làm ngân sách địa phương tăng thu lớn thì số tăng thu phải nộp về ngân sách cấp trên. nhà nước trình Quốc hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hành động thu về ngân sách cấp trên số tăng thu này và thực thi bổ trợ có tiềm năng một phần cho ngân sách cấp dưới theo pháp luật tại điểm d khoản 3 Điều 40 của Luật này để tương hỗ góp vốn đầu tư hạ tầng ở địa phương theo dự án Bất Động Sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt ; đ ) Trường hợp ngân sách địa phương hụt thu so với dự trù do nguyên do khách quan thực thi theo pháp luật tại khoản 3 Điều 59 của Luật này. 8. Sau mỗi thời kỳ không thay đổi ngân sách, những địa phương phải tăng năng lực tự cân đối, tăng trưởng ngân sách địa phương, triển khai giảm dần tỷ suất bổ trợ cân đối từ ngân sách cấp trên so với tổng chi ngân sách địa phương hoặc tăng tỷ suất Xác Suất ( % ) nộp về ngân sách cấp trên so với những khoản thu phân loại giữa những cấp ngân sách để tăng nguồn lực cho ngân sách cấp trên triển khai những trách nhiệm chi vương quốc và tăng trưởng đồng đều giữa những địa phương. 9. Không được dùng ngân sách của cấp này để chi cho trách nhiệm của cấp khác và không được dùng ngân sách của địa phương này để chi cho trách nhiệm của địa phương khác, trừ những trường hợp sau :

a) Ngân sách cấp dưới hỗ trợ cho các đơn vị thuộc cấp trên quản lý đóng trên địa bàn trong trường hợp cần khẩn trương huy động lực lượng cấp trên khi xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp cấp thiết khác để bảo đảm ổn định tình hình kinh tế – xã hội, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của địa phương;

b ) Các đơn vị chức năng cấp trên quản trị đóng trên địa phận khi triển khai tính năng của mình, tích hợp triển khai một số ít trách nhiệm theo nhu yếu của cấp dưới ; c ) Sử dụng dự trữ ngân sách địa phương để tương hỗ những địa phương khác khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa nghiêm trọng. 10. Trường hợp thực thi điều ước quốc tế dẫn đến giảm nguồn thu của ngân sách TW, nhà nước trình Quốc hội kiểm soát và điều chỉnh việc phân loại nguồn thu giữa ngân sách TW và ngân sách địa phương để bảo vệ vai trò chủ yếu của ngân sách TW.

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU