spot_img
18 C
New York
Thứ Hai, Tháng Chín 26, 2022
spot_img
spot_img

Thuật ngữ kiểm tra và đánh giá là gì?

Cùng Top Tài Liệu trả lời chi tiết, chính xác câu hỏi: “Thuật ngữ kiểm tra và đánh giá là gì?” và đọc thêm phần kiến thức tham khảo về phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh là tài liệu học tập bổ ích dành cho thầy cô và các bạn học sinh tham khảo.

Trả lời thắc mắc : Thuật ngữ kiểm tra và đánh giá là gì ?

– Kiểm tra, đánh giá là hai mặt của một quy trình, kiểm tra là tích lũy thông tin, số liệu, dẫn chứng về tác dụng đạt được, đánh giá là so sánh so sánh với tiềm năng dạy học đưa ra những phán đoán Tóm lại về tình hình và nguyên do của hiệu quả đó .

Kiến thức lan rộng ra về Kiểm tra và đánh giá năng lượng học viên

– Đổi mới kiểm tra đánh giá hiệu quả học tập của học viên

– Đổi mới phương pháp dạy học cần gắn liền với đổi mới về đánh giá quá trình dạy học cũng như đổi mới việc kiểm tra và đánh giá thành tích học tập của HS. Đánh giá kết quả học tập là quá trình thu thập thông tin, phân tích và xử lý thông tin, giải thích thực trạng việc đạt mục tiêu giáo dục, tìm hiểu nguyên nhân, ra những quyết định sư phạm giúp HS học tập ngày càng tiến bộ.

1. Đánh giá theo năng lực

– Theo quan điểm tăng trưởng năng lượng, việc đánh giá hiệu quả học tập không lấy việc kiểm tra năng lực tái hiện kỹ năng và kiến thức đã học làm TT của việc đánh giá. Đánh giá hiệu quả học tập theo năng lượng cần chú trọng năng lực vận dụng phát minh sáng tạo tri thức trong những trường hợp ứng dụng khác nhau. Đánh giá tác dụng học tập so với những môn học và hoạt động giải trí giáo dục ở mỗi lớp và sau cấp học là giải pháp đa phần nhằm mục đích xác lập mức độ thực thi tiềm năng dạy học, có vai trò quan trọng trong việc cải tổ hiệu quả học tập của HS. Hay nói cách khác, đánh giá theo năng lượng là đánh giá kiến thức và kỹ năng, kiến thức và kỹ năng và thái độ trong toàn cảnh có ý nghĩa ( Leen pil, 2011 ) .
– Xét về thực chất thì không có xích míc giữa đánh giá năng lượng và đánh giá kiến thức và kỹ năng kiến thức và kỹ năng, mà đánh giá năng lượng được coi là bước tăng trưởng cao hơn so với đánh giá kỹ năng và kiến thức, kỹ năng và kiến thức. Để chứng tỏ HS có năng lượng ở một mức độ nào đó, phải tạo thời cơ cho HS được xử lý yếu tố trong trường hợp mang tính thực tiễn. Khi đó HS vừa phải vận dụng những kiến thức và kỹ năng, kiến thức và kỹ năng đã được học ở nhà trường, vừa phải dùng những kinh nghiệm tay nghề của bản thân thu được từ những thưởng thức bên ngoài nhà trường ( mái ấm gia đình, hội đồng và xã hội ). Như vậy, trải qua việc triển khai xong một trách nhiệm trong toàn cảnh thực, người ta hoàn toàn có thể đồng thời đánh giá được cả kiến thức và kỹ năng nhận thức, kỹ năng và kiến thức thực thi và những giá trị, tình cảm của người học. Mặt khác, đánh giá năng lượng không trọn vẹn phải dựa vào chương trình giáo dục môn học như đánh giá kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kiến thức, bởi năng lượng là tổng hòa, kết tinh kỹ năng và kiến thức, kiến thức và kỹ năng, thái độ, tình cảm, giá trị, chuẩn mực đạo đức, được hình thành từ nhiều nghành nghề dịch vụ học tập và từ sự tăng trưởng tự nhiên về mặt xã hội của một con người .

Thuật ngữ kiểm tra và đánh giá là gì?

– Có thể tổng hợp 1 số ít tín hiệu độc lạ cơ bản giữa đánh giá năng lượng người học và đánh giá kiến thức và kỹ năng, kiến thức và kỹ năng của người học như sau :
+ Tiêu chí so sánh
+ Đánh giá năng lượng

+ Đánh giá kiến thức, kỹ năng

– Mục đích hầu hết nhất
– Đánh giá năng lực HS vận dụng những kỹ năng và kiến thức, kỹ năng và kiến thức đã học vào xử lý yếu tố thực tiễn của đời sống .
– Vì sự văn minh của người học so với chính họ .
– Xác định việc đạt kiến thức và kỹ năng, kiến thức và kỹ năng theo tiềm năng của chương trình giáo dục .
– Đánh giá, xếp hạng giữa những người học với nhau .

2. Định hướng kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực học sinh

– Quan điểm của tôi về thuật ngữ “ kiểm tra và đánh giá ” là : Dựa vào cứ vào chuẩn kiến thức và kỹ năng, kĩ năng ( theo khuynh hướng tiếp cận năng lượng ) từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục từng môn, từng lớp ; nhu yếu cơ bản cần đạt về kỹ năng và kiến thức, kĩ năng, thái độ ( theo xu thế tiếp cận năng lượng ) của HS của cấp học .

– Phối hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì, giữa đánh giá của GV và tự đánh giá của HS, giữa đánh giá của nhà trường và đánh giá của gia đình, cộng đồng.

– Kết hợp giữa hình thức đánh giá bằng trắc nghiệm khách quan và tự luận nhằm mục đích phát huy những ưu điểm của mỗi hình thức đánh giá này .
– Có công cụ đánh giá thích hợp nhằm mục đích đánh giá tổng lực, công minh, trung thực, có năng lực phân loại, giúp GV và HS kiểm soát và điều chỉnh kịp thời việc dạy và học .
– Đánh giá năng lượng không trọn vẹn phải dựa vào chương trình giáo dục môn học như đánh giá kiến thức và kỹ năng, kĩ năng, bởi năng lượng là sự tổng hòa, kết tinh kỹ năng và kiến thức, kĩ năng, thái độ, tình cảm, gía trị, chuẩn mực đạo đức, … được hình thành từ nhiều nghành học tập cũng như tăng trưởng tự nhiên về mặt xã hội của một con người. Đánh giá năng lượng tập trung chuyên sâu vào tiềm năng đánh giá sự tân tiến của người học so với chính họ hơn là tiềm năng đánh giá, xếp hạng giữa người học với nhau. Bên cạnh đó, học viên cùng một độ tuổi, học cùng một chương trình giáo dục nhưng hoàn toàn có thể đạt những mức độ năng lượng khác nhau. Một bộ phận đạt mức độ năng lượng thấp, bộ phận khác đạt năng lượng tương thích và số còn lại đạt mức cao hơn so với độ tuổi. Trong nhiều trường hợp, những mức độ năng lượng của một học viên so với độ tuổi cũng rất khác nhau. Đánh giá hiệu quả học tập theo khuynh hướng tiếp cận năng lượng cần chú trọng vào năng lực vận dụng phát minh sáng tạo tri thức trong những trường hợp ứng dụng khác nhau. Hay nói cách khác, đánh giá theo năng lượng là đánh giá kỹ năng và kiến thức, kĩ năng và thái độ trong những toàn cảnh có ý nghĩa. Đánh giá hiệu quả học tập của học viên so với những môn học và hoạt động giải trí giáo dục theo quy trình hay ở mỗi quá trình học tập chính là giải pháp hầu hết nhằm mục đích xác lập mức độ thực thi tiềm năng dạy học về kiến thức và kỹ năng, kĩ năng, thái độ và năng lượng, đồng thời có vai trò quan trọng trong việc cải tổ hiệu quả học tập của học viên .

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

- Đăng ký app xem 18+ -spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU