spot_img
19.9 C
New York
Thứ Ba, Tháng Chín 27, 2022
spot_img
spot_img

Quản lý là gì? Khái niệm về quản lý kinh tế – Hỗ trợ, tư vấn, chắp bút luận án tiến sĩ

Quản lý là gì? Khái niệm về quản lý kinh tế

Trên trong thực tiễn sống sót nhiều cách tiếp cận khái niệm “ quản lý ”. Thông thường, quản lý như nhau với những hoạt động giải trí tổ chức triển khai chỉ huy, tinh chỉnh và điều khiển, động viên, kiểm tra, kiểm soát và điều chỉnh … theo triết lý mạng lưới hệ thống : “ quản lý là sự ảnh hưởng tác động có hướng đích của chủ thể quản lý đến một mạng lưới hệ thống nào đó nhằm mục đích biến hóa nó từ trạng thái này sang trạng thái khác theo nguyên tắc phá vỡ mạng lưới hệ thống cũ để tạo lập mạng lưới hệ thống mới và điều khiển và tinh chỉnh mạng lưới hệ thống ( Giáo trình Khoa học quản lý – Tập 2 – NXB KHKT-2001 )Quản lý ( thuật ngữ tiếng Anh là Management [ ˈmænɪdʒmənt ], tiếng lat. manum agere – tinh chỉnh và điều khiển bằng tay ) đặc trưng cho quy trình điều khiển và tinh chỉnh và dẫn hướng toàn bộ những bộ phận của một tổ chức triển khai, thường là tổ chức triển khai kinh tế, trải qua việc xây dựng và đổi khác những nguồn tài nguyên ( nhân lực, kinh tế tài chính, vật tư, trí thực và giá trị vô hình dung ) .

Xem thêm: Khái niệm về quản lý

Đầu thế kỷ 20 nhà văn quản lý Mary Parker Follett định nghĩa quản lý là “ thẩm mỹ và nghệ thuật khiến việc làm được làm bởi người khác ” .

Trên cơ sở đó, chúng ta có thể hiểu quản lý kinh tế là sự tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý trong qúa trình tiến hành các hoạt động kinh tế nhằm đạt tới mục tiêu kinh tế – xã hội đã đặt ra. Như vậy nội hàm khái niệm quản lý kinh tế được hiểu như sau:

Quản lý kinh tế là sự tác động ảnh hưởng giữa chủ thể quản lý và đối tượng người tiêu dùng quản lý. Trong đó chủ thể quản lý là những tổ chức triển khai và cá thể, những nhà quản lý cấp trên. còn đối tượng người tiêu dùng quản lý hay còn gọi là khách thể quản lý là những tổ chức triển khai, cá thể, nhà quản lý cấp dưới, cũng như những tập thể, cá thể người lao động. Sự tác động ảnh hưởng trong mối quan hệ quản lý mang tính hai chiều và được triển khai trải qua những hoạt động giải trí tổ chức triển khai, chỉ huy, lập kế hoạch, kiểm tra kiểm soát và điều chỉnh …

Chủ thể quản lý và đối tượng quản lý cấu thành hệ thống quản lý. Một nền kinh tế hay một doanh nghiệp đều xem như một hệ thống với hai phân hệ chủ yếu: chủ thể quản lý và đối tượng quản lý. Trong nhiều trường hợp mỗi phân hệ có thể được coi như một hệ thống phức tạp.

Quản lý kinh tế là quy trình lựa chọn và phong cách thiết kế mạng lưới hệ thống tính năng, nguyên tắc, giải pháp, chính sách, công cụ, cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai quản lý kinh tế, đồng thời thiết kế xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và bảo vệ nguồn lực thông tin, vật chất cho những quyết định hành động quản lý được thực thi .
Mục tiêu của quản lý kinh tế là kêu gọi tối đa những nguồn lực, mà trước hết là nguồn lực lao động và sử dụng hiệu suất cao để tăng trưởng kinh tế ship hàng quyền lợi con người .

Quản lý là gì? Khái niệm về quản lý kinh tế

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

- Đăng ký app xem 18+ -spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU