spot_img
12 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Mười 1, 2022

Thuế bảo vệ môi trường là gì? Đối tượng, biểu thuế, cách tính?

Thuế bảo vệ môi trường là gì ? Thuế bảo vệ môi trường tiếng Anh là gì ? Đối tượng, biểu thuế, cách tính thuế bảo vệ môi trường ? Một số những pháp luật khác về thuế bảo vệ môi trường ? Phân biệt thuế bảo vệ môi trường và phí bảo vệ môi trường ?

Để bảo vệ cho mọi hoạt động giải trí trong đời sống xã hội được cân đối và tăng trưởng, pháp lý nước ta đã phát hành những văn bản luật và dưới luật nhằm mục đích mục tiêu kiểm soát và điều chỉnh hành vi con người theo một thể thống nhất. Và một yếu tố lúc bấy giờ đang được báo động đó chính là ô nhiễm môi trường, mặc dầu nhà nước đã phát hành Luật thuế bảo vệ môi trường nhưng mức độ tàn phá môi trường vẫn không hề giảm. Vậy thuế bảo vệ môi trường là gì ? Đối tượng, biểu thuế, cách tính thuế bảo vệ môi trường ?

Căn cứ pháp lý:

– Luật thuế bảo vệ môi trường năm trước

1. Thuế bảo vệ môi trường là gì?

Luật thuế bảo vệ môi trường được phát hành có ý nghĩa rất là quan trọng trong xã hội nước ta, nó tạo ra khuôn khổ pháp lý đồng nhất, không thay đổi kiểm soát và điều chỉnh tổng lực những hành vi ảnh hưởng tác động xấu đi đến môi trường, khắc phục hạn chế trong những chủ trương thu trước đây, tạo nguồn lực kinh tế tài chính bù đắp ngân sách bảo vệ môi trường, bảo vệ hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế tài chính với tăng trưởng bền vững và kiên cố, đồng thời phân phối việc thực thi cam kết quốc tế tương thích với xu thế tăng trưởng của quốc tế. Theo đó, thuế bảo vệ môi trường được pháp luật tại Luật thuế bảo vệ môi trường như sau : “ Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, thu vào loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa ( sau đây gọi chung là sản phẩm & hàng hóa ) khi sử dụng gây tác động ảnh hưởng xấu đến môi trường. ” Thuế bảo vệ môi trường làm tăng giá mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa. Từ đó, hoàn toàn có thể sử dụng thuế để kích thích và kiểm soát và điều chỉnh sản xuất và tiêu dùng theo hướng bảo vệ môi trường. Đối với cả người tiêu dùng và nhà phân phối thì thuế môi trường sẽ có nhiều công dụng khuyến khích, kiểm soát và điều chỉnh khuynh hướng sản xuất và tiêu dùng theo hướng thân thiện với môi trường hơn. Với mục tiêu như vậy sẽ góp thêm phần tiết kiệm ngân sách và chi phí cá thể, tiết kiệm ngân sách và chi phí xã hội, giảm ô nhiễm môi trường và suy thoái và khủng hoảng môi trường, giải ngân sách giải quyết và xử lý ô nhiễm.

2. Thuế bảo vệ môi trường tiếng Anh là gì?

Thuế bảo vệ môi trường tiếng Anh là: Environmental Protection tax

Thuế bảo vệ môi trường Environmental Protection tax
Ô nhiễm Polluted
Biểu thuế Tax table
Đối tượng Object
Người nộp thuế Taxpayers
Tuyệt đối Absolute

3. Đối tượng, biểu thuế, cách tính thuế bảo vệ môi trường:

Thứ nhất, đối tượng người dùng chịu thuế – Xăng, dầu, mỡ nhờn, gồm có : + Xăng, trừ etanol ;

Xem thêm: Phí bảo vệ môi trường là gì? Phân biệt thuế bảo vệ môi trường và phí bảo vệ môi trường?

+ Nhiên liệu bay ; + Dầu diezel ; + Dầu hỏa ; + Dầu mazut ; + Dầu nhờn ; + Mỡ nhờn. – Than đá, gồm có : + Than nâu ;

Xem thêm: Xử lý các hành vi vi phạm đề án bảo vệ môi trường

+ Than an-tra-xít ( antraxit ) ; + Than mỡ ; + Than đá khác.

 • Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC).
 • Túi ni lông thuộc diện chịu thuế.
 • Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng.
 • Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng.
 • Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng.
 • Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng.
 • Trường hợp xét thấy cần thiết phải bổ sung đối tượng chịu thuế khác cho phù hợp với từng thời kỳ thì Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quy định.

nhà nước pháp luật cụ thể Điều này. Thứ hai, biểu thuế Mức thuế tuyệt đối được lao lý theo Biểu khung thuế dưới đây :

Số thứ tự Hàng hóa Đơn vị tính Mức thuế ( đồng / 1 đơn vị chức năng sản phẩm & hàng hóa )
I Xăng, dầu, mỡ nhờn
1 Xăng, trừ etanol Lít 1.000-4.000
2 Nhiên liệu bay Lít 1.000-3.000
3 Dầu diezel Lít 500-2.000
4 Dầu hỏa Lít 300-2.000
5 Dầu mazut Lít 300-2.000
6 Dầu nhờn Lít 300-2.000
7 Mỡ nhờn Kg 300-2.000
II Than đá
1 Than nâu Tấn 10.000-30.000
2 Than an-tra-xít (antraxit) Tấn 20.000-50.000
3 Than mỡ Tấn 10.000-30.000
4 Than đá khác Tấn 10.000-30.000
III Dung dịch Hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC) kg 1.000-5.000
IV Túi ni lông thuộc diện chịu thuế kg 30.000-50.000
V Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng kg 500-2.000
VI Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng kg 1.000-3.000
VII Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng kg 1.000-3.000
VIII Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng kg 1.000-3.000

Thứ ba, cách tính thuế

Căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường là số lượng hàng hóa tính thuế và mức thuế tuyệt đối. Thuế BVMT tính theo công thức sau:

Xem thêm: Vấn đề hoàn thuế bảo vệ môi trường

Thuế bảo vệ môi trường phải nộp = Số lượng đơn vị hàng hoá tính thuế x Mức thuế tuyệt đối trên một đơn vị hàng hoá

Trong đó : Số lượng sản phẩm & hàng hóa tính thuế được pháp luật như sau : – Đối với sản phẩm & hàng hóa sản xuất trong nước, số lượng sản phẩm & hàng hóa tính thuế là số lượng sản phẩm & hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, Tặng Ngay cho, khuyến mại, quảng cáo. – Đối với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu, số lượng sản phẩm & hàng hóa tính thuế là số lượng sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu. – Đối với hàng hoá là nguyên vật liệu hỗn hợp chứa xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hoá thạch và nguyên vật liệu sinh học : số lượng hàng hoá tính thuế là số lượng xăng, dầu,

Số lượng xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hoá thạch tính thuế = Số lượng nhiên liệu hỗn hợp nhập khẩu, sản xuất bán ra, tiêu dùng, trao đổi, tặng cho x Tỷ lệ % xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hoá thạch có trong nhiên liệu hỗn hợp

4. Một số các quy định khác về thuế bảo vệ môi trường:

Thứ nhất, đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường

– Hàng hóa không lao lý tại Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường không thuộc đối tượng người dùng chịu thuế bảo vệ môi trường. – Hàng hóa lao lý tại Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường không chịu thuế bảo vệ môi trường trong những trường hợp sau :

Xem thêm: Điểm mới về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

+ Hàng hóa luân chuyển quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu, biên giới Nước Ta theo pháp luật của pháp lý, gồm có sản phẩm & hàng hóa được luân chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu qua cửa khẩu Nước Ta nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Nước Ta và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Nước Ta ; sản phẩm & hàng hóa quá cảnh qua cửa khẩu, biên giới Nước Ta trên cơ sở Hiệp định ký kết giữa nhà nước Nước Ta và nhà nước quốc tế hoặc thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan, người đại diện thay mặt được nhà nước Nước Ta và nhà nước quốc tế ủy quyền theo pháp luật của pháp lý ; + Hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu trong thời hạn theo lao lý của pháp lý ; + Hàng hóa do cơ sở sản xuất trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh thương mại xuất khẩu để xuất khẩu, trừ trường hợp tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể mua sản phẩm & hàng hóa thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế bảo vệ môi trường để xuất khẩu.

Thứ hai, người nộp thuế

– Người nộp thuế bảo vệ môi trường là tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể sản xuất, nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa thuộc đối tượng người dùng chịu thuế pháp luật tại Điều 3 của Luật này. – Người nộp thuế bảo vệ môi trường trong 1 số ít trường hợp đơn cử được lao lý như sau : + Trường hợp ủy thác nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa thì người nhận ủy thác nhập khẩu là người nộp thuế ; + Trường hợp tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể làm đầu mối thu mua than khai thác nhỏ, lẻ mà không xuất trình được chứng từ chứng tỏ sản phẩm & hàng hóa đã được nộp thuế bảo vệ môi trường thì tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể làm đầu mối thu mua là người nộp thuế.

Thứ ba, thời điểm tính thuế

 • Đối với hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tặng cho, thời điểm tính thuế là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa.
 • Đối với hàng hóa sản xuất đưa vào tiêu dùng nội bộ, thời điểm tính thuế là thời điểm đưa hàng hóa vào sử dụng.
 • Đối với hàng hóa nhập khẩu, thời điểm tính thuế là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.
 • Đối với xăng, dầu sản xuất hoặc nhập khẩu để bán, thời điểm tính thuế là thời điểm đầu mối kinh doanh xăng, dầu bán ra.

Thứ tư, hoàn thuế

Người nộp thuế bảo vệ môi trường được hoàn thuế đã nộp trong những trường hợp sau :

 • Hàng hóa nhập khẩu còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan được tái xuất khẩu ra nước ngoài;
 • Hàng hóa nhập khẩu để giao, bán cho nước ngoài thông qua đại lý tại Việt Nam; xăng, dầu bán cho phương tiện vận tải của hãng nước ngoài trên tuyến đường qua cảng Việt Nam hoặc phương tiện vận tải của Việt Nam trên tuyến đường vận tải quốc tế theo quy định của pháp luật;
 • Hàng hóa tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu theo phương thức kinh doanh hàng tạm nhập, tái xuất.
 • Hàng hóa nhập khẩu do người nhập khẩu tái xuất khẩu ra nước ngoài;
 • Hàng hóa tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm theo quy định của pháp luật khi tái xuất khẩu ra nước ngoài.

5. Phân biệt thuế bảo vệ môi trường và phí bảo vệ môi trường:

Thứ nhất, giống nhau

Đều là những công cụ kinh tế tài chính đánh vào thu nhập bằng tiền của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại. Các công cụ này chỉ vận dụng hiệu suất cao trong nền kinh tế thị trường

Thứ hai, khác nhau

Tiêu chí Thuế bảo vệ môi trường Phí bảo vệ môi trường
Khái niệm Thuế bảo vệ môi trường là khoản thu của ngân sách nhà nước. Nhằm điều tiết các hoạt động có ảnh hưởng tới môi trường và kiểm soát ô nhiễm môi trường. Thuế bảo vệ môi trường được xem là một loại thuế gián thu, thu vào mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa khi sử dụng gây tác động ảnh hưởng xấu đến môi trường. Đánh thuế môi trường là hình thức hạn chế một mẫu sản phẩm hay hoạt động giải trí không có lợi cho môi trường Phí bảo vệ môi trường là khoản thu của Nhà nước. Nhằm bù đắp một phần chi phí thường xuyên và không thường xuyên để xây dựng, bảo dưỡng môi trường. Đồng thời tổ chức quản lý hành chính của nhà nước đối với hoạt động của người nộp thuế.
Chủ thể ban hành Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan nhà nước khác theo thẩm quyền
Mục tiêu Tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước lấy từ người gây ô nhiễm và gây thiệt hại cho môi trường để bù đắp cho các chi phí xã hội. – Làm thay đổi hành vi của người gây ô nhiễm; – Ngăn ngừa xả thải ra môi trường những chất ô nhiễm hoàn toàn có thể giải quyết và xử lý được

– Tăng nguồn thu nhập để chi trả cho những hoạt động cải thiện môi trường.

Tính chất -Không mang tính đối giá – Không mang tính hoàn trả trực tiếp -Mang tính đối giá – Mang tính hoàn trả trực tiếp
Tầm quan trọng Cao hơn Thấp hơn
Tính lợi ích Không liên quan trực tiếp đến lợi ích của người nộp Liên quan trực tiếp đến lợi ích của người nộp
Tính ổn định Có tính ổn định cao, ít thay đổi Tính ổn định thấp, có thể thay đổi nhanh
Chủ thể chịu trách nhiệm trả Người tiêu dùng là người chịu thuế nhưng người sản xuất là người nộp thay Người chịu phí và người nộp phí BVMT là người xả thải ra môi trường
Mức độ liên quan đến quy mô đối tượng Mức độ liên quan đến quy mô đối tượng thấp Hầu như liên quan trực tiếp đến quy mô sử dụng dịch vụ
Chủ thể có quyền thu Chỉ có Nhà nước Nhà nước hoặc các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hoặc được uỷ quyền

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Dương Gia về thuế bảo vệ môi trường là gì và đối tượng người dùng, biểu thuế, cách tính thuế bảo vệ môi trường. Trường hợp người sử dụng có vướng mắc về yếu tố nêu trên hoặc những yếu tố tương quan xin vui mừng liên hệ để được giải đáp đơn cử.

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU