spot_img
13.8 C
New York
Thứ Năm, Tháng Mười 6, 2022

Thuế giá trị gia tăng tiếng Anh là gì?

Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế có nguồn gốc từ thế kỷ XX gắn liền với sự gia đời và tăng trưởng kinh tế tài chính của nước Pháp. Vậy thuế giá trị gia tăng tiếng Anh là gì ? Chúng ta sẽ cùng đi khám phá trải qua những đề mục dưới đây :

Thuế giá trị gia tăng là gì?

Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế được đánh vào sản phẩm & hàng hóa từ quy trình sản xuất cho đến lưu thông trên thị trường và người tiêu dùng sẽ là người sau cuối phải chịu khoản thuế này .
Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng rất thoáng đãng từ đơn vị sản xuất hoàn toàn có thể là những doanh nghiệp, cho đến những đối tượng người dùng kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa trên thị trường và ở đầu cuối là người tiêu dùng .

Thuế giá trị gia tăng có mức thuế suất khác nhau từ 0%, 5%, 10% tùy từng trường hợp được nhà nước quy định cụ thể, ngoài ra sẽ còn có những trường hợp ngoại lệ mà các sản phẩm sản xuất ra không phải chịu loại thuế này như các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, vật nuôi, cây trồng, tưới, tiêu nước, cày bừa…

Việc nhà nước thực thi đánh thuế giá trị gia tăng gián tiếp trải qua quy trình lưu thông sản phẩm & hàng hóa trên thị trường giúp cho nhà nước hoàn toàn có thể thuận tiện thu lại khoản thuế này, đồng thời tránh được việc trốn, tránh việc nộp thuế hay, không triển khai nộp thuế với cơ quan nhà nước .

Thuế giá trị gia tăng tiếng Anh là gì?

Thuế giá trị gia tăng tiếng Anh là Value-added tax và được viết tắt là VAT.

Thuế giá trị gia tăng trong tiếng Anh được dịch nghĩa như sau :
Value Added Tax is a tax imposed on goods from the production process to the market and consumers will be the last to be subject to this tax .
The objects subject to a wide range of value added taxes from manufacturers can be enterprises, to those who trade in goods in the market and finally consumers .
Value-added tax has a tax rate ranging from 0 %, 5 %, 10 % depending on the specific case specified by the state, in addition there will be exceptions that the products produced. subject to such taxes as crops, livestock, livestock, crops, irrigation, drainage, plowing, etc .
The State’s implementation of indirect value-added tax through the process of goods circulation in the market makes it easy for the Government to recover this tax and at the same time avoid the avoidance of tax evasion or tax payment., do not make tax payment with state agencies .

Cụm từ liên quan đến thuế giá trị gia tăng tiếng Anh là gì?

– Thuế gián thu có nghĩa tiếng Anh là Indirect taxes .
– Thuế trị giá gia tăng có nghĩa tiếng Anh là Value added tax .
– Thuế thu nhập doanh nghiệp có nghĩa tiếng Anh là Corporate income tax .

– Thuế thu nhập cá nhân có nghĩa tiếng Anh là Personal income tax.

– Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng có nghĩa tiếng Anh là Special consumption tax .
– Thuế tài nguyên có nghĩa tiếng Anh là Resource tax .
– Thuế sử dụng đất có nghĩa tiếng Anh là Land use tax .
– Thuế xuất khẩu có nghĩa tiếng Anh là Export tax .
– Thuế nhập khẩu có nghĩa tiếng Anh là Import Tax .

Ví dụ cụm từ thường sử dụng thuế giá trị gia tăng tiếng Anh viết như thế nào?

Dưới đây chúng tôi xin liệt kê một số cụm từ thường được sử dụng cụmtừ thuế giá trị gia tăng tiếng Anh như sau:

– Những đối tượng người tiêu dùng nào phải chịu thuế giá trị gia tăng ? – Who is subject to Hóa Đơn đỏ VAT ?
– Đối tượng nào không phải chịu thuế giá trị gia tăng ? – Who is not subject to Hóa Đơn đỏ VAT ?
– Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng được lao lý như thế nào ? – How is the Hóa Đơn đỏ VAT rate regulated ?
– Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ như thế nào ? – How is value added tax deductible ?
– Thuế giá trị gia tăng so với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu được lao lý thế nào ? – How is value added tax on imported goods ?

– Bản chất của thuế giá trị gia tăng là gì?– What is the nature of value added tax?

– Tại sao phải nộp thuế giá trị gia tăng ? – Why must tax value added ?

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

spot_img

ĐƯỢC XEM NHIỀU