spot_img
11.2 C
New York
Thứ Hai, Tháng Ba 27, 2023

tiền đặt cọc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tiền đặt cọc đây

Look, here’s an advance.

OpenSubtitles2018. v3

Bố em sẽ giữ luôn tiền đặt cọc của anh đấy.

My dad will keep your security deposit.

OpenSubtitles2018. v3

Hợp đồng và tiền đặt cọc của cháu đâu ạ?

So where’s our contract and deposit?

OpenSubtitles2018. v3

Miễn là chúng tôi không phải lấy đi tiền đặt cọc của cô.

So long as we don’t have to take it out of your damage deposit.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu cô vẫn còn tiền đặt cọc và giấy tờ thế chấp.

If you still have your down payment and your mortgage approval.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi phải dùng nó như là một phần tiền đặt cọc vào ngôi nhà

I had to use that as part of the down payment on my house.

QED

Chưa tính tiền đặt cọc là 5000 đô thanh toán dịch vụ.

Less his down payment, $ 5,000 for services rendered.

OpenSubtitles2018. v3

Chị vẫn cần tiền đặt cọc, đúng không.

Yeah, you still need the down payment, right.

OpenSubtitles2018. v3

Gửi thuộc tính price [giá] bằng tổng của phí kích hoạt và tiền đặt cọc.

Submit the price [price] attribute as the sum of the activation fee and the down payment.

support.google

Người nhận hàng không có nghĩa vụ thanh toán vô điều kiện cho sản phẩm (mặc dù có thể phải trả tiền đặt cọc).

The consignee does not have an unconditional obligation to pay for the product (although it may be required pay a deposit).

WikiMatrix

Một số đối tác có thể tạm giữ một số tiền đặt cọc trên thẻ cho toàn bộ chi phí lưu trú của bạn, tại thời điểm đặt phòng hoặc sau đó.

Some partners may place a hold on your card for the full cost of your stay, either at the time of booking or later .

support.google

Những trò chơi điển hình được cung cấp tại một sòng bạc trực tuyến bao gồm: Baccarat Blackjack Craps Roulette Sic bo Máy đánh bạc Poker Keno Chơi lô tô Nhiều sòng bạc trực tuyến cung cấp các khoản thưởng đăng ký cho người chơi mới làm tiền đặt cọc đầu tiên của họ.

A typical selection of gambling games offered at an online casino might include: Baccarat Blackjack Craps Roulette Sic bo Slot machines Poker Keno Bingo Many online casinos offer sign-up bonuses to new players making their first deposit, and often on subsequent play as well.

WikiMatrix

Không đến sau khi đặt tiền cọc?

Not showing up after paying the deposit?

OpenSubtitles2018. v3

6 Để bảo đảm có phòng, anh chị phải đặt tiền cọc cho mỗi phòng.

6 To guarantee your reservation, you must make a deposit to the hotel for each room reserved.

jw2019

Hãy chắc chắn đặt tiền cọc thích hợp.

Be sure to make the appropriate deposit in advance.

jw2019

Bọn mình còn ba tiếng nữa là phải đóng đặt cọc tiền nhà.

We’ve still got three hours till escrow closes on our house.

OpenSubtitles2018. v3

Cho nên nó muốn đặt ít tiền cọc,

So he made a little down payment.

OpenSubtitles2018. v3

Ngày mai bọn tớ đặt cọc tiền rồi.

We close escrow tomorrow.

OpenSubtitles2018. v3

“Bà ấy đặt cọc và Lily phải trả tiền để lấy nó về.

“””She put it on layaway and Lily had to pay to get it off.”

Literature

6 Để bảo đảm có phòng, bạn phải gửi đến khách sạn tiền cọc cho mỗi phòng đặt trước trong vòng mười ngày sau khi đặt phòng.

6 To guarantee your reservation, you must send a deposit to the hotel for each room reserved within ten days of making the reservation.

jw2019

Tiền đặt cọc.

A retainer.

OpenSubtitles2018. v3

Vụ này sẽ ăn vào tiền đặt cọc đấy.

That’s gonna cut into the security deposit.

OpenSubtitles2018. v3

Cô nghĩ thế nào nếu tôi lo tiền đặt cọc cho cô?

What if I cover the deposit?

OpenSubtitles2018. v3

Mặc dù bố em sẽ nổi cơn điên vì bị mất tiền đặt cọc.

Although my dad’s gonna go a little nutso over losing his deposits.

OpenSubtitles2018. v3

Có, Jacqueline đã trả tiền đặt cọc, nó rất có lợi cho tôi.

Yeah, Jacqueline actually put the deposit down, so that helps.

OpenSubtitles2018. v3

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU