spot_img
11.2 C
New York
Thứ Hai, Tháng Ba 27, 2023

Tiêu chuẩn kỹ thuật cho mã hàng – Tài liệu text

Tiêu chuẩn kỹ thuật cho mã hàng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (166.34 KB, 2 trang )

Khoa Công nghệ May & Thời trang – Trường ĐH. Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM
ThS. TRẦN THANH HƯƠNG – 2007 60
II. Giới thiệu bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của mã hàng:

II.1. Khái niệm:
Tiêu chuẩn kỹ thuật của một mã hàng là một bộ văn bản kỹ thuật do khách hàng hay
doanh nghiệp lập ra để các bộ phận liên quan tham khảo và áp dụng trong suốt quá trình sản
xuất một mã hàng. Ở một số doanh nghiệp, người ta còn gọi đây là tài liệu kỹ thuật. Việc soạn
thảo tiêu chuẩn kỹ thuật cần chính xác, khoa học và đầy đủ mới có thể đạt hiệu quả cao về
chất lượng cũng như năng suất của quá trình tổ chức sản xuất.

I.2. Các dạng tiêu chuẩn kỹ thuật: có 2 dạng.
Tùy điều kiện của doanh nghiệp, có thể sử dụng dạng nào cũng được. Các tài liệu được
sao thành nhiều bản để gửi cho các bộ phận liên quan và lưu giữ lại ở phòng kỹ thuật. Nếu có
thay đổi gì phải được sự đồng ý của trưởng phòng kỹ thuật và ký nhận của phó Giám đốc kỹ
thuật.
I.2.1. Dạng đơn giản: là dạng tài liệu kỹ thuật tối thiểu và thường do khách hàng cung
cấp. Một bộ tiêu chuẩn kỹ thuật đơn giản thường bao gồm những tài liệu sau:
+ Hình vẽ – mô tả mẫu.
+ Bảng thông số kích thước thành phẩm và bán thàn phẩm
+ Bảng hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu
+ Bảng định mức nguyên phụ liệu
+ Bảng tiêu chuẩn giác sơ đồ
+ Bàng Qui định cho phân xưởng cắt – Qui cách đánh số
+ Quy cách may sản phẩm
+ Bảng Quy trình may sản phẩm
+ Quy cách bao gói cho phân xưởng đóng gói
+ Hướng dẫn kiểm tra mã hàng
I.2.2. Dang đầy đủ: là dạng tài liệu kỹ thuật do khách hàng cung cấp được bổ sung
thêm một số văn bản phù hợp với điều kiện sản xuất của riêng từng doanh nghiệp. Các
văn bản bổ sung có thể kể như sau:

+ Bảng Cân đối nguyên phụ liệu
+ Sơ đồ nhánh cây.
+ Bảng qui trình công nghệ
+ Thiết kế dây chuyền công nghệ ( bảng thiết kế chuyền )
+ Bố trí mặt bằng phân xưởng ( bảng thiết kế mặt bằng phân xưởng )

III. Lập tiêu chuẩn kỹ thuật của mã hàng:

Việc lập bộ tiêu chuẩn kỹ thuật cho một mã hàng là một công việc khá khó khăn và
phức tạp. Nó đòi hỏi nhiều kiến thức và kỹ năng mới có được một văn bản đạt yêu cầu. Trong
phần này, chúng ta cùng tìm hiểu cách thức lập tiêu chuẩn kỹ thuật ở dạng đơn giản

III.1. Lập Bảng hình vẽ – mô tả mẫu:
Là văn bản thường nằm ở trang đầu của tập tài liệu, cho phép người đọc có cái nhình
trực quan về sản phẩm và được sử dụng khắp mọi nơi trong suốt quá trình sản xuất của mã
hàng.
Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn
Thu vien DH SPKT TP. HCM – http://www.thuvienspkt.edu.vn
Ban quyen © Truong DH Su pham Ky thuat TP. HCM
congnghemay.net
congnghemay.net
Khoa Công nghệ May & Thời trang – Trường ĐH. Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM
ThS. TRẦN THANH HƯƠNG – 2007 61
III.1.1. Yêu cầu đối với người lập bảng:
Để tạo được một văn bản về hình vẽ – mô tả mẫu đạt yêu cầu, người lập bảng cần có
những hiểu biết sau:
– Hiểu biết về thiết kế mẫu từ đơn giản đến phức tạp. Khi nhìn vào sản phẩm, cần phân
tích được sản phẩm có bao nhiêu chi tiết, cách thiết kế từng chi tiết, hình dạng của từng chi
tiết, vị trí đo,
– Có kiến thức về hình họa và vẽ mỹ thuật để có thể vẽ lại hình dáng sản phẩm một

cách rõ ràng, mạch lạc, dễ nhìn và đặc biệt là phải giống như mẫu chuẩn
– Hiểu biết về mã hàng: người lập bảng phải có hiểu biết về mã hàng mà mình đang
chuẩn bị làm, tùy mã hàng mà có những phương cách thực hiện khác nhau. Ở nước ta, ngành
may chủ yếu sản xuất gia công nên đối với mỗi mặt hàng, khách hàng đều có những qui định
riêng về một số vấn đề liên quan đến mẫu đặt hàng. Đôi khi cũng có một vài thay đổi do khách
hàng gửi bổ sung. Vì thế, người lập bảng phải nghiên cứu kỹ mã hàng để tránh thiếu sót.
– Có vốn ngoại ngữ chuyên ngành may nhất định để có thể dịch tài liệu mặc dù trong
hình vẽ và mô tả mẫu cho khách gửi đến phần thông tin bằng chữ không nhiều lắm.

III.1.2. Yêu cầu chung của văn bản:
 Hình vẽ: sử dụng các nét vẽ để vẽ lại hình dáng của mẫu chuẩn trên giấy theo
hướng nhìn trước mặt và sau lưng một cách rõ ràng và chính xác. Khi cần, có thể vẽ phóng
lớn 1 bộ phận của mẫu từ phía trong hay phía ngoài để người đọc dễ theo dõi.
 Mô tả mẫu: dùng chữ viết, ký hiệu, nét vẽ, chữ số để làm rõ thêm về hình vẽ,
diễn tả được các yêu cầu kỹ thuật mà hình vẽ chưa nói hết được. Đối với mẫu phức tạp, ta
phải mô tả theo từng chi tiết, từng bộ phận nhỏ nhất. Thông thường người ta chỉ mô tả mẫu
với những thông tin bất biến đối với mọi cỡ vóc.
 Hình vẽ và mô tả mẫu hỗ trợ cho quá trình nghiên cứu và thiết kế mẫu được
chính xác và đầy đủ hơn đồng thời giúp cho các bộ phận cắt, may, hoàn tất có được những
hiểu biết kỹ hơn về sản phẩm sẽ sản xuất.

III.1.3. Cách thức lập văn bản:
* Xem xét kỹ mẫu chuẩn, mẫu rập và tài liệu kỹ thuật để dự kiến trước các chi tiết cần
phải vẽ rời, tìm ra các sai sót để kịp thời sửa chữa, trao đổi với khách hàng những thắc mắc
phát sinh và có kế hoạch dịch hay ghi thêm các mô tả mẫu lên hình vẽ.
* Tiến hành:
+ Đặt mẫu lên bàn phẳng, vuốt cho ngay ngắn, cân đối. Dùng bút chì phác thảo hình vẽ
mẫu chuẩn lên giấy sao cho cân đối các chi tiết, cân đối trên mặt giấy và đầy đủ cả mặt trước,
mặt sau của sản phẩm. Sau đó, dùng bút sắc nét tu sửa dần cho hoàn chỉnh bản vẽ. Đặc biệt,
đối với các đường diễu, các mẫu thêu, các logo, cần vẽ đầy đủ để người đọc dễ hình dung ra

kết cấu của sản phẩm.
+ Dùng bút và thước ghi thêm những mô tả trên hình vẽ để làm tăng tính trực quan của
sản phẩm. Phần mô tả mẫu này cần phải rõ ràng, chính xác và không làm che khuất hình vẽ
đã có.
+ Với các chi tiết phức tạp hay chi tiết khuất: nên vẽ rời ra bên cạnh với tỉ lệ lớn hơn
hình vẽ đang có. Trong những chi tiết này, cũng mô tả thật cụ thể những yêu cầu của nó (vị trí
gắn nhãn, vị trí các gắn túi lót, ) để mọi người cùng nhận biết.
+ Rà soát lại thật kỹ xem hình vẽ và mô tả mẫu còn thiếu sót gì hay không và kịp thời
chỉnh sửa nếu có.
Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn
Thu vien DH SPKT TP. HCM – http://www.thuvienspkt.edu.vn
Ban quyen © Truong DH Su pham Ky thuat TP. HCM
congnghemay.net
congnghemay.net
+ Bảng Cân đối nguyên phụ liệu + Sơ đồ nhánh cây. + Bảng qui trình công nghệ tiên tiến + Thiết kế dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến ( bảng phong cách thiết kế chuyền ) + Bố trí mặt phẳng phân xưởng ( bảng phong cách thiết kế mặt phẳng phân xưởng ) III. Lập tiêu chuẩn kỹ thuật của mã hàng : Việc lập bộ tiêu chuẩn kỹ thuật cho một mã hàng là một việc làm khá khó khăn vất vả vàphức tạp. Nó yên cầu nhiều kiến thức và kỹ năng và kỹ năng và kiến thức mới có được một văn bản đạt nhu yếu. Trongphần này, tất cả chúng ta cùng khám phá phương pháp lập tiêu chuẩn kỹ thuật ở dạng đơn giảnIII. 1. Lập Bảng hình vẽ – diễn đạt mẫu : Là văn bản thường nằm ở trang đầu của tập tài liệu, được cho phép người đọc có cái nhìnhtrực quan về mẫu sản phẩm và được sử dụng khắp mọi nơi trong suốt quy trình sản xuất của mãhàng. Truong DH SPKT TP. Hồ Chí Minh http://www.hcmute.edu.vnThu vien DH SPKT TP. Hồ Chí Minh – http://www.thuvienspkt.edu.vnBan quyen © Truong DH Su pham Ky thuat TP. HCMcongnghemay. netcongnghemay. netKhoa Công nghệ May và Thời trang – Trường ĐH. Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCMThS. TRẦN THANH HƯƠNG – 2007 61III. 1.1. Yêu cầu so với người lập bảng : Để tạo được một văn bản về hình vẽ – diễn đạt mẫu đạt nhu yếu, người lập bảng cần cónhững hiểu biết sau : – Hiểu biết về thiết kế mẫu từ đơn thuần đến phức tạp. Khi nhìn vào loại sản phẩm, cần phântích được loại sản phẩm có bao nhiêu cụ thể, cách phong cách thiết kế từng cụ thể, hình dạng của từng chitiết, vị trí đo, – Có kiến thức và kỹ năng về hình họa và vẽ mỹ thuật để hoàn toàn có thể vẽ lại hình dáng loại sản phẩm mộtcách rõ ràng, mạch lạc, dễ nhìn và đặc biệt quan trọng là phải giống như mẫu chuẩn – Hiểu biết về mã hàng : người lập bảng phải có hiểu biết về mã hàng mà mình đangchuẩn bị làm, tùy mã hàng mà có những phương cách triển khai khác nhau. Ở nước ta, ngànhmay hầu hết sản xuất gia công nên so với mỗi mẫu sản phẩm, người mua đều có những qui địnhriêng về một số ít yếu tố tương quan đến mẫu đặt hàng. Đôi khi cũng có một vài biến hóa do kháchhàng gửi bổ trợ. Vì thế, người lập bảng phải nghiên cứu và điều tra kỹ mã hàng để tránh thiếu sót. – Có vốn ngoại ngữ chuyên ngành may nhất định để hoàn toàn có thể dịch tài liệu mặc dầu tronghình vẽ và miêu tả mẫu cho khách gửi đến phần thông tin bằng chữ không nhiều lắm. III. 1.2. Yêu cầu chung của văn bản :  Hình vẽ : sử dụng những nét vẽ để vẽ lại hình dáng của mẫu chuẩn trên giấy theohướng nhìn trước mặt và sau sống lưng một cách rõ ràng và đúng chuẩn. Khi cần, hoàn toàn có thể vẽ phónglớn 1 bộ phận của mẫu từ phía trong hay phía ngoài để người đọc dễ theo dõi.  Mô tả mẫu : dùng chữ viết, ký hiệu, nét vẽ, chữ số để làm rõ thêm về hình vẽ, miêu tả được những nhu yếu kỹ thuật mà hình vẽ chưa nói hết được. Đối với mẫu phức tạp, taphải diễn đạt theo từng cụ thể, từng bộ phận nhỏ nhất. Thông thường người ta chỉ diễn đạt mẫuvới những thông tin không bao giờ thay đổi so với mọi cỡ vóc.  Hình vẽ và miêu tả mẫu tương hỗ cho quy trình điều tra và nghiên cứu và thiết kế mẫu đượcchính xác và khá đầy đủ hơn đồng thời giúp cho những bộ phận cắt, may, hoàn tất có được nhữnghiểu biết kỹ hơn về mẫu sản phẩm sẽ sản xuất. III. 1.3. Cách thức lập văn bản : * Xem xét kỹ mẫu chuẩn, mẫu rập và tài liệu kỹ thuật để dự kiến trước những chi tiết cụ thể cầnphải vẽ rời, tìm ra những sai sót để kịp thời thay thế sửa chữa, trao đổi với người mua những thắc mắcphát sinh và có kế hoạch dịch hay ghi thêm những diễn đạt mẫu lên hình vẽ. * Tiến hành : + Đặt mẫu lên bàn phẳng, vuốt cho ngay ngắn, cân đối. Dùng bút chì phác thảo hình vẽmẫu chuẩn lên giấy sao cho cân đối những cụ thể, cân đối trên mặt giấy và khá đầy đủ cả mặt trước, mặt sau của loại sản phẩm. Sau đó, dùng bút sắc nét tu sửa dần cho hoàn hảo bản vẽ. Đặc biệt, so với những đường diễu, những mẫu thêu, những logo, cần vẽ khá đầy đủ để người đọc dễ tưởng tượng rakết cấu của mẫu sản phẩm. + Dùng bút và thước ghi thêm những miêu tả trên hình vẽ để làm tăng tính trực quan củasản phẩm. Phần miêu tả mẫu này cần phải rõ ràng, đúng mực và không làm che khuất hình vẽđã có. + Với những chi tiết cụ thể phức tạp hay chi tiết cụ thể khuất : nên vẽ rời ra bên cạnh với tỉ lệ lớn hơnhình vẽ đang có. Trong những chi tiết cụ thể này, cũng miêu tả thật đơn cử những nhu yếu của nó ( vị trígắn nhãn, vị trí những gắn túi lót, ) để mọi người cùng phân biệt. + Rà soát lại thật kỹ xem hình vẽ và miêu tả mẫu còn thiếu sót gì hay không và kịp thờichỉnh sửa nếu có. Truong DH SPKT TP. Hồ Chí Minh http://www.hcmute.edu.vnThu vien DH SPKT TP. TP HCM – http://www.thuvienspkt.edu.vnBan quyen © Truong DH Su pham Ky thuat TP. HCMcongnghemay. netcongnghemay.net

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU