spot_img
6.5 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 24, 2023

tôi vẫn độc thân trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nó là con ngoài giá thú, thế nên tôi vẫn độc thân.

I had him out of wedlock, so I’m single.

OpenSubtitles2018. v3

Mặc dù không có hứa nguyện ở độc thân, tôi vẫn sống độc thân, và giống như một số Nhân-chứng khác, tôi không bao giờ hối tiếc quyết định đó”.

Without having made any vow to that effect, I have remained single, and like a number of friends, I have never regretted that.”

jw2019

Nhiều anh chị cùng khóa với tôi vẫn còn độc thân.

Many of my classmates were also single.

jw2019

Năm 1965, vẫn độc thân, tôi được mời tham dự khóa thứ 41 của Trường Ga-la-át.

In 1965, still single, I was invited to attend the 41st class of Gilead School.

jw2019

Không, tôi muốn hỏi là, Cô ấy vẫn độc thân chứ?

No, what I meant was, is she single?

OpenSubtitles2018. v3

Tin tôi đi, anh có thể hiểu giao tiếp mà vẫn độc thân.

Trust me, you can understand communication and still end up single.

OpenSubtitles2018. v3

Chắc đó là lý do tôi vẫn độc thân.

I guess that’s why I’m single.

OpenSubtitles2018. v3

Bây giờ tôi vẫn còn độc thân còn cô thì đã lấy chồng rồi.

Now I’m single and you’re married .

QED

Tôi ngỏ lời cùng các em, thế hệ đang vươn lên—giới trẻ và những người thành niên trẻ, vẫn còn độc thân hoặc đã kết hôn—các em là những người lãnh đạo tương lai của Giáo Hội này, là Giáo Hội của Chúa.

I speak to you, the rising generation—youth and young adults, single or married—you who are the future leaders of this, the Lord’s Church.

LDS

Vẫn độc thân, tôi hiểu.

And still single, I understand.

OpenSubtitles2018. v3

Chị Sandra, nay gần 50 tuổi, thừa nhận: “Tôi chưa bao giờ có ý định sống độc thân, và tôi vẫn còn muốn lập gia đình nếu có cơ hội”.

“I never intended to remain single, and I would still like to get married if the opportunity arises,” admits Sandra, now in her late 40’s.

jw2019

Thỉnh thoảng chúng ta cần phải nhắc nhở bản thân mình, như tôi đã được nhắc nhở ở Rome, về sự kiện bảo đảm và an ủi một cách tuyệt vời rằng hôn nhân và gia đình vẫn là niềm khát vọng và lý tưởng của hầu hết mọi người, và rằng chúng ta không đơn độc một mình trong niềm tin đó.

We need to remind ourselves once in a while, as I was reminded in Rome, of the wonderfully reassuring and comforting fact that marriage and family are still the aspiration and ideal of most people and that we are not alone in those beliefs.

LDS

Mới nãy tôi đã ở một nhà hàng sushi và nghe được cuộc nói chuyện của 2 phụ nữ về anh của một trong hai người, anh này vẫn còn độc thân.

I was at a sushi restaurant a while back and I overheard two women talking about the brother of one woman, who was in the singles scene.

ted2019

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU