spot_img
6.5 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 24, 2023

Giới thiệu chung – giarefx

Viện Quy Hoạch Xây Dựng Hà Nội
2021 – 03-03 T04 : 16 : 54-05 : 00
2021 – 03-03 T04 : 16 : 54-05 : 00

Bạn đang đọc: Giới thiệu chung

Bạn đang đọc: Giới thiệu chung – giarefx

http://vqh.hanoi.gov.vn/index.php?language=vi&nv=about&op=gioi-thieu-chung.html/ themes / default-red / images / no_image. gif
Viện Quy Hoạch Xây Dựng Hà Nội

http://vqh.hanoi.gov.vn/uploads/logo-demo-5.png

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1.Vị trí:
     Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về công tác của UBND Thành phố, đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệm vụ của Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành có liên quan.
     Tên giao dịch quốc tế    : Hanoi Urban Planning Institute
     Tên viết tắt                     : HUPI
     Trụ sở chính: Khu liên cơ Võ Chí Công – Số 258 đường Võ Chí Công P. Xuân La, Q. Tây Hồ, Hà Nội
     Cơ sở 2: Số 146 Lê Trọng Tấn, Q. Hà Đông, Hà Nội
     Cơ sở 3: Tầng 1 nhà N3A, 58 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

2. Chức năng:
a. Nghiên cứu, tư vấn với UBND Thành phố về hoạch định chiến lược quy hoạch xây dựng tổng thể, chi tiết về phát triển đô thị và nông thôn trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, quy hoạch bảo tồn các khu lịch sử, văn hoá, di tích khu phố cổ, phố cũ mang nét đặc trưng Hà Nội và chính sách đặc thù phục vụ cho quy hoạch xây dựng phát triển Thủ đô Hà Nội;
b. Tham gia phục vụ công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội;
c. Xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài phục vụ công tác quản lý chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị;
d. Tổ chức, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc, phát triển đô thị và nông thôn;
e. Xây dựng cơ sở dữ liệu nền và 3D, dữ liệu về quy hoạch – kiến trúc, thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyên ngành quy hoạch – kiến trúc, phát triển đô thị, khảo sát địa hình, địa chất, đo đạc công nghệ cao;
g. Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ; tư vấn, chuyển giao công nghệ.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
1. Nghiên cứu, xây dựng, hoạch định chiến lược quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nông thôn; Các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc; Ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ, kinh nghiệm của các nước tiên tiến trong lĩnh vực lập quy hoạch – kiến trúc;
2. Nghiên cứu, lập quy hoạch đô thị – nông thôn và các quy hoạch khác theo kế hoạch và đột xuất do UBND Thành phố giao để phục vụ công tác quản lý nhà nước về chuyên ngành;
3. Tham gia thẩm định các công trình, các đồ án quy hoạch, đề tài nghiên cứu về lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc, phát triển đô thị và đểm dân cư nông thôn;
4. Tham gia nghiên cứu soạn thảo các văn bản quy định, hướng dẫn phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc, phát triển đô thị và nông thôn trên địa bàn Thành phố;
5. Tổ chức thực hiện cung ứng dịch vụ tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch và lập các loại hình quy hoạch theo Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng, Luật Đất đai; Lập chỉ giới đường đỏ và cung cấp các số liệu hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch trên địa bàn Thành phố; lập dự án trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn; thiết kế đô thị; cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực quy hoạch xây dựng theo quy định của Nhà nước và Thành phố;
6. Tư vấn lập các dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị, các điểm dân cư nông thôn, Quy hoạch – kiến trúc và phát triển đô thị; thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán, tổng dự toán, thẩm tra, thẩm định các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng đô thị và nông thôn theo nhu cầu của chủ đầu tư trong nước và nước ngooài;
7. Khảo sát, đo đạc bản đồ, địa hình, địa chất công trình, phục vụ công tác tư vấn thiết kế xây dựng và công tác quy hoạch xây dựng; 
8. Thiết kế cắm mốc và thực hiện cắm mốc giới, chỉ giới quy hoạch, mốc giới giao đất ngoài hiện trường;
9. Tổ chức, tham gia, phối hợp công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị;
10. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo chức năng của Viện và chính sách pháp luật của Nhà nước;
11. Nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ (theo giấy phép đơn vị hoạt động khoa học); 
12. Thực hiện dịch vụ về Công nghệ thông tin; xây dựng, khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và phát triển đô thị, nông thôn;
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Viện: Viện trưởng và 3 Phó viện trưởng
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp trực thuộc:   
– Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
  + Văn phòng
  + Phòng Kế hoạch – Tài chính
  + Phòng Quản lý kỹ thuật và Hạ tầng
  + Phòng Nghiên cứu phát triển, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế
  + Trung tâm Quy hoạch kiến trúc 1
  + Trung tâm Quy hoạch kiến trúc 2
  + Trung tâm Quy hoạch kiến trúc 3
  + Trung tâm Nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao công nghệ
– Đơn vị sự nghiệp trực thuộc:
  + Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôna. Nghiên cứu, tư vấn với Ủy Ban Nhân Dân Thành phố về hoạch định kế hoạch quy hoạch xây dựng toàn diện và tổng thể, cụ thể về tăng trưởng đô thị và nông thôn trên địa phận Thủ đô Hà Nội, quy hoạch bảo tồn những khu lịch sử dân tộc, văn hoá, di tích lịch sử thành phố cổ, phố cũ mang nét đặc trưng Hà Nội và chủ trương đặc trưng ship hàng cho quy hoạch xây dựng tăng trưởng Thủ đô Hà Nội ; b. Tham gia ship hàng công tác làm việc quản trị nhà nước về quy hoạch, kiến trúc, tăng trưởng đô thị và nông thôn trên địa phận thành phố Hà Nội ; c. Xây dựng những đề tài điều tra và nghiên cứu khoa học hoặc tham gia nghiên cứu và điều tra những đề tài ship hàng công tác làm việc quản trị chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc và tăng trưởng đô thị ; d. Tổ chức, phối hợp giảng dạy, tu dưỡng về trình độ nhiệm vụ trong nghành nghề dịch vụ quy hoạch – kiến trúc, tăng trưởng đô thị và nông thôn ; e. Xây dựng cơ sở tài liệu nền và 3D, tài liệu về quy hoạch – kiến trúc, thực thi những hoạt động giải trí dịch vụ tư vấn chuyên ngành quy hoạch – kiến trúc, tăng trưởng đô thị, khảo sát địa hình, địa chất, đo đạc công nghệ cao ; g. Thực hiện những dịch vụ khoa học và công nghệ tiên tiến ; tư vấn, chuyển giao công nghệ tiên tiến. 1. Nghiên cứu, xây dựng, hoạch định kế hoạch quy hoạch xây dựng tăng trưởng đô thị và nông thôn ; Các đề tài khoa học thuộc nghành quy hoạch – kiến trúc ; Ứng dụng những văn minh khoa học công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm tay nghề của những nước tiên tiến và phát triển trong nghành lập quy hoạch – kiến trúc ; 2. Nghiên cứu, lập quy hoạch đô thị – nông thôn và những quy hoạch khác theo kế hoạch và đột xuất do Ủy Ban Nhân Dân Thành phố giao để ship hàng công tác làm việc quản trị nhà nước về chuyên ngành ; 3. Tham gia đánh giá và thẩm định những khu công trình, những đồ án quy hoạch, đề tài nghiên cứu và điều tra về nghành nghề dịch vụ quy hoạch – kiến trúc, tăng trưởng đô thị và đểm dân cư nông thôn ; 4. Tham gia điều tra và nghiên cứu soạn thảo những văn bản pháp luật, hướng dẫn Giao hàng công tác làm việc quản trị nhà nước trong nghành nghề dịch vụ quy hoạch kiến trúc, tăng trưởng đô thị và nông thôn trên địa phận Thành phố ; 5. Tổ chức triển khai đáp ứng dịch vụ tư vấn lập trách nhiệm quy hoạch và lập những mô hình quy hoạch theo Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng, Luật Đất đai ; Lập chỉ giới đường đỏ và cung ứng những số liệu hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch trên địa phận Thành phố ; lập dự án Bất Động Sản trong nghành quy hoạch xây dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn ; phong cách thiết kế đô thị ; cung ứng thông tin thuộc nghành quy hoạch xây dựng theo pháp luật của Nhà nước và Thành phố ; 6. Tư vấn lập những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xây dựng những khu đô thị, những điểm dân cư nông thôn, Quy hoạch – kiến trúc và tăng trưởng đô thị ; phong cách thiết kế cơ sở, phong cách thiết kế kỹ thuật, lập dự trù, tổng dự toán, thẩm tra, thẩm định và đánh giá những khu công trình gia dụng, công nghiệp, hạ tầng đô thị và nông thôn theo nhu yếu của chủ góp vốn đầu tư trong nước và nước ngooài ; 7. Khảo sát, đo đạc map, địa hình, địa chất khu công trình, ship hàng công tác làm việc tư vấn phong cách thiết kế xây dựng và công tác làm việc quy hoạch xây dựng ; 8. Thiết kế cắm mốc và triển khai cắm mốc giới, chỉ giới quy hoạch, mốc giới giao đất ngoài hiện trường ; 9. Tổ chức, tham gia, phối hợp công tác làm việc huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng trình độ, nhiệm vụ chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc, tăng trưởng đô thị ; 10. Hợp tác với những tổ chức triển khai, cá thể trong nước và quốc tế theo công dụng của Viện và chủ trương pháp lý của Nhà nước ; 11. Nghiên cứu tăng trưởng và chuyển giao công nghệ tiên tiến ( theo giấy phép đơn vị chức năng hoạt động giải trí khoa học ) ; 12. Thực hiện dịch vụ về Công nghệ thông tin ; xây dựng, khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin và cơ sở tài liệu trong nghành quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và tăng trưởng đô thị, nông thôn ; 13. Thực hiện những trách nhiệm khác do Ủy Ban Nhân Dân Thành phố, quản trị Ủy Ban Nhân Dân Thành phố giao .
( Theo Quyết định số 3423 / QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hà Nội )
+ Văn phòng + Phòng Kế hoạch – Tài chính + Phòng Quản lý kỹ thuật và Hạ tầng + Phòng Nghiên cứu tăng trưởng, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế + Trung tâm Quy hoạch kiến trúc 1 + Trung tâm Quy hoạch kiến trúc 2 + Trung tâm Quy hoạch kiến trúc 3 + Trung tâm Nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao công nghệ tiên tiến + Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôna. Nghiên cứu, tư vấn với Ủy Ban Nhân Dân Thành phố về hoạch định kế hoạch quy hoạch xây dựng tổng lực và tổng thể và toàn diện, đơn cử về tăng trưởng đô thị và nông thôn trên địa phận Thủ đô Hà Nội, quy hoạch bảo tồn những khu lịch sử vẻ vang dân tộc bản địa, văn hoá, di tích lịch sử lịch sử dân tộc thành phố cổ, phố cũ mang nét đặc trưng Hà Nội và chủ trương đặc trưng ship hàng cho quy hoạch xây dựng tăng trưởng Thủ đô Hà Nội ; b. Tham gia ship hàng công tác làm việc thao tác quản trị nhà nước về quy hoạch, kiến trúc, tăng trưởng đô thị và nông thôn trên địa phận thành phố Hà Nội ; c. Xây dựng những đề tài tìm hiểu và điều tra và nghiên cứu khoa học hoặc tham gia nghiên cứu và điều tra và tìm hiểu những đề tài ship hàng công tác làm việc thao tác quản trị chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc và tăng trưởng đô thị ; d. Tổ chức, phối hợp giảng dạy, tu dưỡng về trình độ trách nhiệm trong nghành nghề dịch vụ quy hoạch – kiến trúc, tăng trưởng đô thị và nông thôn ; e. Xây dựng cơ sở tài liệu nền và 3D, tài liệu về quy hoạch – kiến trúc, thực thi những hoạt động giải trí vui chơi dịch vụ tư vấn chuyên ngành quy hoạch – kiến trúc, tăng trưởng đô thị, khảo sát địa hình, địa chất, đo đạc công nghệ cao ; g. Thực hiện những dịch vụ khoa học và công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển ; tư vấn, chuyển giao công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển. 1. Nghiên cứu, xây dựng, hoạch định kế hoạch quy hoạch xây dựng tăng trưởng đô thị và nông thôn ; Các đề tài khoa học thuộc nghành quy hoạch – kiến trúc ; Ứng dụng những văn minh khoa học công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển, kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề của những nước tiên tiến và phát triển và tăng trưởng trong nghành lập quy hoạch – kiến trúc ; 2. Nghiên cứu, lập quy hoạch đô thị – nông thôn và những quy hoạch khác theo kế hoạch và đột xuất do Ủy Ban Nhân Dân Thành phố giao để ship hàng công tác làm việc thao tác quản trị nhà nước về chuyên ngành ; 3. Tham gia nhìn nhận và thẩm định và đánh giá những khu khu công trình, những đồ án quy hoạch, đề tài điều tra và nghiên cứu và tìm hiểu về nghành nghề dịch vụ quy hoạch – kiến trúc, tăng trưởng đô thị và đểm dân cư nông thôn ; 4. Tham gia tìm hiểu và nghiên cứu và điều tra soạn thảo những văn bản pháp lý, hướng dẫn Giao hàng công tác làm việc thao tác quản trị nhà nước trong nghành nghề dịch vụ quy hoạch kiến trúc, tăng trưởng đô thị và nông thôn trên địa phận Thành phố ; 5. Tổ chức tiến hành phân phối dịch vụ tư vấn lập nghĩa vụ và trách nhiệm quy hoạch và lập những quy mô quy hoạch theo Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng, Luật Đất đai ; Lập chỉ giới đường đỏ và đáp ứng những số liệu hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch trên địa phận Thành phố ; lập dự án Bất Động Sản BĐS Nhà Đất trong nghành quy hoạch xây dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn ; phong thái phong cách thiết kế đô thị ; đáp ứng thông tin thuộc nghành quy hoạch xây dựng theo pháp lý của Nhà nước và Thành phố ; 6. Tư vấn lập những dự án Bất Động Sản BĐS Nhà Đất góp vốn góp vốn đầu tư xây dựng những khu đô thị, những điểm dân cư nông thôn, Quy hoạch – kiến trúc và tăng trưởng đô thị ; phong thái phong cách thiết kế cơ sở, phong thái phong cách thiết kế kỹ thuật, lập dự trù, tổng dự toán, thẩm tra, thẩm định và đánh giá và nhìn nhận những khu khu công trình gia dụng, công nghiệp, hạ tầng đô thị và nông thôn theo nhu yếu của chủ góp vốn góp vốn đầu tư trong nước và nước ngooài ; 7. Khảo sát, đo đạc map, địa hình, địa chất khu khu công trình, ship hàng công tác làm việc thao tác tư vấn phong thái phong cách thiết kế xây dựng và công tác làm việc thao tác quy hoạch xây dựng ; 8. Thiết kế cắm mốc và tiến hành cắm mốc giới, chỉ giới quy hoạch, mốc giới giao đất ngoài hiện trường ; 9. Tổ chức, tham gia, phối hợp công tác làm việc thao tác giảng dạy và giảng dạy, tu dưỡng trình độ, trách nhiệm chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc, tăng trưởng đô thị ; 10. Hợp tác với những tổ chức triển khai tiến hành, thành viên trong nước và quốc tế theo hiệu quả của Viện và chủ trương pháp lý của Nhà nước ; 11. Nghiên cứu tăng trưởng và chuyển giao công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển ( theo giấy phép đơn vị chức năng tính năng hoạt động giải trí vui chơi khoa học ) ; 12. Thực hiện dịch vụ về Công nghệ thông tin ; xây dựng, khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin và cơ sở tài liệu trong nghành quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và tăng trưởng đô thị, nông thôn ; 13. Thực hiện những nghĩa vụ và trách nhiệm khác do Ủy Ban Nhân Dân Thành phố, quản trị Ủy Ban Nhân Dân Thành phố giao. ( Theo Quyết định số 3423 / QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hà Nội )

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU