spot_img
6.5 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Một 27, 2023

Giá trị và ý nghĩa của 4 số lượng tử: 1 Giá trị của các số lượng tử: – https://wincat88.com

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI : ÁP DỤNG PHƯƠNG TRÌNH SRODINGER CHO MỘT SỐ HỆ ĐƠN GIẢN PPSXGiá trị và ý nghĩa của 4 số lượng tử : 1 Giá trị của các số lượng tử :

IV ÁP DỤNG PHƯƠNG TRÌNH SRODINGER CHO MỘT SỐ HỆ ĐƠN GIẢN:

7. Giá trị và ý nghĩa của 4 số lượng tử: 1 Giá trị của các số lượng tử:

7.1. Giá trị của các số lượng tử:

– Số lượng tử chính n:

n nhận các giá trị nguyên dương từ 1 trở đi. Mỗi giá trị của n ứng với một lớp e như sau :
n 1 2 3 4 5 …
Lớp electron
K L M N O
… Giá trị của n càng lớn electron càng xa hạt nhân
– Số lượng tử phụ l : Mỗi lớp e có một hoặc một số ít phân lớp, mỗi phân lớp electron trong một lớp được đặc trưng bằng một giá trị của l .
l nhận các giá trị nguyên dương từ 0 đến ( n-1 ). Vậy ứng với một giá trị của n có n giá trị của l .
L 0 1 2 3 …
Kí hiệu s p d f …
Muốn chỉ phân lớp electron thuộc lớp nào người ta viết thêm thông số có giá trị bằng n của lớp đó trứoc kí hiệu của phân lớp .
– Số lượng tử m :
m nhận các giá trị nguyên từ – 1 đến 1 kể cả giá trị bằng o, nghiã là ứng với một giá trị của m có 2 l + 1 giá trị của m .
– Số lượng tử spin :
ms nhận 2 giá trị là ms = + 1/2 và ms = – 50%

7.2. Ý nghĩa của 4 số lượng tử:

– Số lượng tử chính n xác lập : + Lớp electron trong nguyên tử
+ Đối với nguyên tử H và ion có một electron, n xác lập mức nguồn năng lượng E của electron trong nguyên tử hoặc ion :

Ee = – 13,6 22

n
Z

( ev )
– Số lượng tử phụ l tương ứng với lớp electron xét đặc trưng cho :
+ Xác định mômen động lượng của electron ( M )
M = ( 1 )

2h l l+
π

+ Phân lớp electron của lớp đó
+ Phân mức nguồn năng lượng trong lớp. Trong một lớp nguồn năng lượng của electron tăng dần theo thứ tự ns-np-nd-nf .
+ Hình dạng mây electron .
– Số lượng tử từ m :

+ Mỗi trị số của m xác định một hàm AO ψnlm(r)

+ Cùng với số lượng tử l, số trị số của m xác lập số năng lực khuynh hướng

– Số lượng tử từ Spin ms
+ Cho biết sự khuynh hướng của mây electron trong khoảng trống xung quanh hạt nhân. Sự xu thế này rút ra từ việc xác lập hình chiếu của vectơ mômen động luợng Obitan liên tục Z ( Số các cách xu thế bằng số các giá trị của ms )

MZ= 2
h
π me
2
h
π

0
2
h
π

3 cách khuynh hướng mômen động lượng của
e so với trục Z khi l = 1

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU