spot_img
11.2 C
New York
Thứ Hai, Tháng Ba 27, 2023

Thánh Kinh số học là gì?

Câu hỏi

Thánh Kinh số học là gì?

Trả lời

Thánh Kinh số học nghiên cứu về những con số trong Kinh Thánh. Hai trong những con số phổ biến thường được lặp lại nhiều lần trong Kinh Thánh là số 7 và số 40. Số 7 chỉ về sự trọn vẹn hoặc là hoàn hảo (Sáng thế ký 7:2 – 4; Khải Huyền 1:20). Nó thường được gọi là “con số của Chúa” bởi vì chỉ có Ngài là Đấng hoàn hảo và trọn vẹn (Khải Huyền 4:5; 5:1, 5-6). Số 3 cũng được hiểu là con số về sự trọn vẹn thiên thượng: Ba Ngôi Đức Chúa Trời gồm có Cha, Con, và Thánh Linh.

Số 40 thường được hiểu là “con số của việc tập sự hay thử thách.” Ví dụ, dân Y-sơ-ra-ên đi lang thang trong đồng vắng suốt 40 năm (Phục truyền Luật lệ ký 8:2-5); Môi-se đã ở trên núi trong 40 năm (Xuất Ai-cập 24:18); Giô-na cảnh báo dân thành Ni-ni-ve rằng thành sẽ bị sụp đổ sau 40 ngày (Giô-na 3:4); Chúa Giê-xu chịu cám dỗ trong 40 ngày (Ma-thi-ơ 4:2); khoảng thời gian nằm giữa thời điểm Chúa Giê-xu sống lại và thăng thiên là 40 ngày (Công vụ các sứ đồ 1:3). Một con số khác cũng được lặp lại trong Kinh Thánh là số 4, đây là con số của sự sáng tạo: bắc, nam, đông, tây; 4 mùa. Số 6 cũng được cho là con số về loài người: con người được tạo dựng trong ngày thứ 6; con người chỉ làm việc trong 6 ngày. Một ví dụ khác trong Kinh Thánh sử dụng con số để ám chỉ về điều gì đó trong Khải Huyền 13, để chỉ về con số của kẻ chống đối Chúa là 666.

Dù những con số này có thật sự chứa đựng một ý nghĩa gì hay không thì điều đó vẫn còn ở trong vòng tranh cãi. Kinh Thánh rõ ràng chỉ sử dụng những con số này trong những khuôn mẫu hoặc để dạy về chân lý thuộc linh. Tuy nhiên, nhiều người lại chú ý quá nhiều vào vấn đề “Thánh Kinh số học”, cố gắng để tìm một ý nghĩa đặc biệt nào đó ẩn bên dưới mỗi con số trong Kinh Thánh. Thông thường, một con số trong Kinh Thánh cũng chỉ là một con số đúng nghĩa. Chúa không kêu gọi chúng ta tìm hiểu những ý nghĩa bí ẩn, những thông điệp ẩn giấu, hay những mật mã trong Kinh Thánh. Luôn có nhiều chân lý đủ rõ ràng, dễ hiểu trong Kinh Thánh phù hợp những nhu cầu của chúng ta và nó làm cho chúng ta “trọn vẹn và được sẵm sẵn để làm mọi việc làm” (2 Ti-mô-thê 3:16).

English


Trở lại trang chủ tiếng Việt

Thánh Kinh số học là gì?

Thánh Kinh số học nghiên cứu về những con số trong Kinh Thánh. Hai trong những con số phổ biến thường được lặp lại nhiều lần trong Kinh Thánh là số 7 và số 40. Số 7 chỉ về sự trọn vẹn hoặc là hoàn hảo (Sáng thế ký 7:2 – 4; Khải Huyền 1:20). Nó thường được gọi là “con số của Chúa” bởi vì chỉ có Ngài là Đấng hoàn hảo và trọn vẹn (Khải Huyền 4:5; 5:1, 5-6). Số 3 cũng được hiểu là con số về sự trọn vẹn thiên thượng: Ba Ngôi Đức Chúa Trời gồm có Cha, Con, và Thánh Linh.Số 40 thường được hiểu là “con số của việc tập sự hay thử thách.” Ví dụ, dân Y-sơ-ra-ên đi lang thang trong đồng vắng suốt 40 năm (Phục truyền Luật lệ ký 8:2-5); Môi-se đã ở trên núi trong 40 năm (Xuất Ai-cập 24:18); Giô-na cảnh báo dân thành Ni-ni-ve rằng thành sẽ bị sụp đổ sau 40 ngày (Giô-na 3:4); Chúa Giê-xu chịu cám dỗ trong 40 ngày (Ma-thi-ơ 4:2); khoảng thời gian nằm giữa thời điểm Chúa Giê-xu sống lại và thăng thiên là 40 ngày (Công vụ các sứ đồ 1:3). Một con số khác cũng được lặp lại trong Kinh Thánh là số 4, đây là con số của sự sáng tạo: bắc, nam, đông, tây; 4 mùa. Số 6 cũng được cho là con số về loài người: con người được tạo dựng trong ngày thứ 6; con người chỉ làm việc trong 6 ngày. Một ví dụ khác trong Kinh Thánh sử dụng con số để ám chỉ về điều gì đó trong Khải Huyền 13, để chỉ về con số của kẻ chống đối Chúa là 666.Dù những con số này có thật sự chứa đựng một ý nghĩa gì hay không thì điều đó vẫn còn ở trong vòng tranh cãi. Kinh Thánh rõ ràng chỉ sử dụng những con số này trong những khuôn mẫu hoặc để dạy về chân lý thuộc linh. Tuy nhiên, nhiều người lại chú ý quá nhiều vào vấn đề “Thánh Kinh số học”, cố gắng để tìm một ý nghĩa đặc biệt nào đó ẩn bên dưới mỗi con số trong Kinh Thánh. Thông thường, một con số trong Kinh Thánh cũng chỉ là một con số đúng nghĩa. Chúa không kêu gọi chúng ta tìm hiểu những ý nghĩa bí ẩn, những thông điệp ẩn giấu, hay những mật mã trong Kinh Thánh. Luôn có nhiều chân lý đủ rõ ràng, dễ hiểu trong Kinh Thánh phù hợp những nhu cầu của chúng ta và nó làm cho chúng ta “trọn vẹn và được sẵm sẵn để làm mọi việc làm” (2 Ti-mô-thê 3:16).

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU