spot_img
19.6 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Sáu 3, 2023

yêu tất cả trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Anh yêu, tất cả những việc em làm là cố gắng

Baby, all I do is try To show that you’re my, one and only guy

QED

Oh, tôi yêu tất cả các bạn và tôi không muốn Đẩy mọi người vào chuyện gì

Uh, I love you all, and I do not want to put you through anything.

OpenSubtitles2018. v3

Anh yêu tất cả các vị thần của chúng ta.

I love all of our gods.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi yêu tất cả các chủng tộc trên Trái Đất.

I love every race on the planet earth.

WikiMatrix

Tôi yêu tất cả các chủng tộc.”

I love all races.”

WikiMatrix

Và tôi yêu tất cả những thứ đó, Ngọc Mặc!

And I want all of that, Mo.

OpenSubtitles2018. v3

Tất nhiên bà yêu tất cả con bà,

Of course you love all your children

OpenSubtitles2018. v3

Tôi yêu tất cả.

I love them all.

ted2019

Tôi yêu tất cả các bạn.

I love you all .

QED

Tuy nhiên, anh cũng nói: “Tôi vẫn yêu tất cả bọn họ.

But he also said, “I still love those guys.

WikiMatrix

Cuộc hành trình dừng lại khi gặp được người mình yêu tất cả những người con trai đều biết

Journeys end in lovers’meeting every wise man’s son doth know.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi yêu biển cả và núi non và bầu trời và những đàn chim và tôi yêu tất cả.

I love the sea and the mountains and the sky and the birds and I love all of it.

OpenSubtitles2018. v3

Một ngày nào đó, nó sẽ nhớ rằng cha nó thường nói những lời này: “Cha yêu tất cả mọi điều về con” không?

Will she remember someday that her father often said the words, “I love everything about you”?

LDS

Tom Hagen yêu tất cả các thành viên gia đình Corleone, nhưng ông thần tượng Sonny hơn cả và tự trách mình cho cái chết của Sonny.

While Hagen loves all the Corleones, he idolizes Sonny and blames himself for Sonny’s murder.

WikiMatrix

Tất cả chúng ta phải biết 1 điều là đức ngài yêu thương tất cả chúng ta.

All you have to know is that He loves us.

OpenSubtitles2018. v3

Vardhaan, cảnh sát đã thực hiện những yêu cầu tất cả những gi ông yêu cầu.

Vardhaan, the police is giving you everything you asked for.

OpenSubtitles2018. v3

Wixom, chủ tịch trung ương Hội Thiếu Nhi, đề nghị nên nói như người cha trong bài nói chuyện của chị: “Cha yêu tất cả mọi điều về con” (trang 81).

Wixom, Primary general president, suggested saying, “I love everything about you” (page 81).

LDS

Trung úy yêu cầu tất cả các đơn vị.

Lieutenant requesting all units.

OpenSubtitles2018. v3

Thượng Đế yêu thương tất cả các con cái của Ngài.

God loves all His children.

LDS

Tình yêutất cả về, giống như..

Love is all about, like …

ted2019

Chúng tôi cũng yêu cầu tất cả các nhà quảng cáo phải tuân thủ các yêu cầu pháp lý địa phương.

We also require all advertisers comply with local legal requirements .

support.google

Bác bạn sẽ yêu quí tất cả lũ trẻ?

Will you like all your children ?

QED

Andrew, con yêu, là tất cả mọi thứ ổn chứ?

Andrew, honey, is everything OK?

OpenSubtitles2018. v3

Yêu hơn tất cả những thứ khác.

He loved it more than anything else.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi yêu cầu tất cả các người chơi lùi lại một bước.

I’m asking all gamblers to please step back.

OpenSubtitles2018. v3

Source: https://wincat88.com
Category: BLOG

Đánh giá post
spot_img

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

ĐƯỢC XEM NHIỀU